TID I FÖRNEKELSE – ANTIKRIST

Detta är sagt om framtiden. De trofasta och rättfärdiga människorna kommer att räddas och ett gudomligt ljus skall genomlysa dem. “Kom som du är” är budskapet.  Även om du är scharlakansröd av brister.

“Jag (Kristus) är den som älskar dig allra mest!” Kristus kom till jorden från Fadern i Himlen för att ge oss förlåtelse för våra synder. Hans heliga Offer på Korset betalade skulden. “Den som äter min Kropp och dricker mitt Blod, ska leva.” Genom detta bär vi på rättfärdighet. Att älska och tro på Gud räddar.

Den enda makten över allt finns i Kristus. Sann lära erkänner att Gud är den Heliga Treenigheten.. Jesus Kristus är Guds son och mänsklighetens Frälsare. Att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Han är Ordet ur vilket allting är skapat i himlen och på jorden. Vi ämnade att bli Guds söner och döttrar; och så Guds arvingar.

Men för alla dem som bryter mot den Sanna lagen finns ingen räddning. Därför kommer uppenbarelser nu som påminner i Nåd. Tecken kommer på himlen om Kristi återkomst. Herrens dag.

Forntiden upprepas. Tid i förnekelse av Guds existens. Andra “gudar” gäller.  Sanning omvandlas till lögn och vise versa. Forntidens hedendom innehöll polyteism, dyrkan av planeter, djur eller stenar som inte kunde tala, se eller höra, som i faraonernas Egypten.

Hedendom då  och sekter nu visar även upp en imitation av himlen och kristendomen, Bakom finns makter som kände Guds sanning och planer. Mörkrets änglar tillhörde en gång himmelriket som Guds söner.

Ljusets stora ängel gör uppror och blev Lucifer. Den som vi kallar för Satan, som tog sig in i Edens lustgård förbi och lurade Edens änglavakt Gadreel. Satan kommer som en talande orm som förförde först Eva och därmed även Adam. Återupprättelsen kunde först ske med Jesus och Maria som den nye Adam och Eva och det nya universella Gudsförbundet.

Änglarna fanns på jorden på Hermons berg. De kom som himlens väktare och för att tjäna människorna. Men  de åtrådde  människornas döttrar för de var mycket vackra. Det slöt ett förbund. De sa till varandra:

– “Kom, låt oss välja vackra kvinnor bland människornas döttrar och avla barn med dem.

De två hundra änglar som hade stigit ned och slöt åt sig ett förbund tog till sig kvinnor, och var och en valde åt sig en kvinna de fann behag i, och de gick in till dem och älskade med dem och de fick storväxta barn.

De lärde dem allehanda konster som att sminka sig, odla växter och tillverka medicin. De lärde människorna skriva, matematik, astrologi, bygga, tillverka vapen, svärd, knivar, sköldar och bröstplåtar, och han lärde dem framställa metaller från jorden och konsten att bearbeta dem.

Men detta uppstod stor laglöshet, det begicks otukt mot människorna, och de blev vilseledda och fördärvade på alla vis.

http://www.svenskagnostiskabiblioteket.se/Enoksbok.htm

Mörkrets makt existerar så bredvid Gudsmakten för skapelsen. Den vill förstöra alla möjligheter för människans förening med Gud.

Tiden innan Noak skulle därför människosläktets blodsband förstöras för framtiden. Likaså själen.

Denna hypermakt kände till att Kristus skulle komma och planterade ut hedendomen likt ett ogräs.

Därav syndafloden som ger ett nytt släktträd med Noak. Arken är funnen på Arat.

Den engelska versionen Bibeln säger om tiden som var före Noak 1 Mos 3 om ormens säd:

– “Nefilim fanns på jorden i dessa dagar, och även efteråt, då Guds söner kom in till döttrarna av människan och de födde barn till dem. Dessa blev mäktiga män som det var för gamla ryktbar män”.

Goliatliknande gestalter fanns.

“…Vi sågo där ock jättarna, Anaks barn, av jättestammen; vi tyckte då, att vi själva voro såsom gräshoppor, och sammalunda tyckte de om oss.”(4 Mos. 13:23, 29, 34)

Nefelin betyder ”de som orsakar att andra faller”.

Nimrod, son till Cush, sonson till Ham och barnbarnsbarn till Noak såg att bilda ett globalt rike för hela människosläktet under en enda världsmakt utan Gud.

Här finns ett direkt samband mellan tidens frimureri och sekter; och den gamla babyloniska mysteriereligionen Baal som formade de gamla hedniska religionerna i Egypten, Persien, Grekland och Rom och som även når USA.

UPPRORSAMANNEN.

Vi är nu i tidsåldern efter Romarriket som tillhör Antikrist. Upprorsmannen och högmodets furste som bär Odjurets tal 666. Större än alla andra. En tid som skildrar i Uppenbarelseboken 13.

Antikrist betyder “mot” “Kristus”, “Kristi förnekare och motståndare”, omnämns i Johannesbreven i Nya testamentet som en gudlös person, en person som sprider irrläror och uppror. Antikrist är alla de som tar emot denna andemakt och Gud som och den heliga Treeningheten.

Antikrist sprider sin villfarelse främst genom påverkan i falsk ekonomi, politik religion eller historia som tillhör Satans sekter och läror för att förmörka förstånd.

Nya lagar förbereds för att hindra den kristnes frihet och att förstöra människovärdet, moralen, de mänskliga relationerna, äktenskapet, familjer och nationer och kyrkan.

Allt detta sker i det fördolda med mycket hemlighetsmakeri, för att förbereda ett antikristligt välde.

Attacken mot kyrkan och nationer kommer under Upplysningstiden. Skilsmässan mellan Gud och människan som leder till den mekanistiska världsuppfattningen. Med ett rationellt förstånd kan människan råda över sig själv och över hela naturen.

Vägen leder till de politiska revolutionernas 1700-tal, industrirevolutionens social konflikter och misär, och den bankrevolutionen för ekonomisk erövringen av nationer genom skuldsättning och krig. Finansfamiljer tar över nationella centralbanker som tillåts skapa pengar ur ingenting.

MODERNISMEN.

Ett skifte pågår nu i hela värdegrund för samhällets framtida existens. Ett avkristnade genom sekularisering.

Modernismen gror på 1800-talet som blir till en humanistisk strävan på 1900-talet att söka efter det nya och eliminera Gud från det sociala livet. Familjelivet förstörs. Den förkastar tidigare traditioner och överskrider tabun. Så följer sedan det moderna samhällets lagstiftning humanismens moral.

LIBERALISMEN

blir frihetens nya filosofi som bygger på

1. Individualismen. Individernas konkurrens och samhällsansvar utan samhörighet och solidaritet
2. Socialliberalismen i en mänsklig degradering, könsneutralitet och upplösning av sociala band
3 Nyliberalismen som minimerar staten och utökar marknadsmakten över samhällen

En frihet som sker på andras bekostnad utan ansvar. Den står i konflikt med sig själv då en mänskliga friheten utgör ett hinder för kapitalets rätt och frihet över människor och nationer.

Liberalteologin når in i den Lutherska kyrkan bland biskopar och präster. Splittringen sker nu inifrån. Den protestantiska kyrkorna blev i hög grad kopplad till den politiska makten.
https://operc.wordpress.com/…/svenska-kyrkan-5-politisk-st…/

Ecce Homo 1998 innehöll en utställning av tolv fotografier av olika bibliska situationer, tolkade i modern tappning. Fotografen använder homosexuella modeller och miljöer, för att kommunicera likheten mellan bibliskt och modernt utanförskap och för att visa på Guds allomfattande kärlek.

“Homoäktenskap”, dvs en kyrklig vigsel av samkönade, där män sedan 2009 kan gifta sig med män och kvinnor med kvinnor, något som går på tvärs mot Guds skapelseordning.

Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2016 utfördes ungefär 38 000 inducerade aborter. Sjukvårdspersonal mår dåligt av att foster i vissa fall lever efter aborter. Fostren andas och rör på sig sedan de kommit ut.
Fostret är en mänsklig varelse och själ redan i moderlivet.
https://www.svd.se/levande-foster-dilemma-vid-aborter

56 miljoner aborter sker årligen i världen

Blindhet för sanningen genom uttryckliga sympatier för islam hos Svenska kyrkans ledning, t ex då förre ärkebiskopen Anders Weiryd officiellt antydde, att han kände större gemenskap med de muslimer som var födda i Sverige än med de kristna som lever i den islamdominerade världen, dvs ortodoxt kristna, romerska katoliker och anglikaner. Det är främst dessa kristna som förtrycks och förföljs av muslimer (både sunni och shia) i islamdominerade länder.

Likgiltighet inför förtrycket och förföljelsen av de kristna i den islamdominerade världen. Att islam går på tvärs mot både kristen tro och kristet liv är uppenbart för alla som följer med vad som händer i t ex Mellanöstern, Kenya, Nigeria, Somalia etc. Trots att Muhammed, islams profet, levde ett liv som gick rakt emot judendomens och kristendomens

RATIONALISMEN

har lett världen vilse och har skadat jorden genom den globala materialismens utveckling.

Förbrytelserna mot jorden är förutsagd i La Salette 1846. Anti-religionen har fött krig, splittring och förödelse. Olyckorna i världen beror på upproret mot Gud.

Rationalismen förtränger verkligheten. Under Upplysningstiden utvecklades tanken om det rationella paradiset.

Nu stiger det fram en robotiserad och digitaliserad verklighet. Sverige börjar nu inplantera ett chip i handen.
http://www.nowtheendbegins.com/swedish-implant-party-seeks-place-rfid-microchips-10000-people/

Vi är i tiden Uppenbarelseboken 12 och 13 talar om.

JESUS KRISTI SVAR I VÅR TID TILL OSS -TRUE LIFE IN GOD

http://www.tlig.org/sv/messages/632/
http://www.tlig.org/sv/messages/710/

– Satans plan var att erövra denna tidsålder och få er att tro att ni kan klara er utan Mig; därför trängde Upprorets Ande, som är Antikrist, in i Min Boning; /27 juni 1991

– dessa Satans läror lär er att tro på reinkarnation, fastän det inte finns någon reinkarnation; de håller uppe ett yttre sken av religion men har förkastat dess inre styrka: den Helige Ande och den Heliga Kommunionen, Mitt barn; / 19 april 1992

– denna Upprorets ande som ödelägger själen, sinnet och hjärtat, är Motståndaren som aposteln Paulus talade om; han som gör anspråk på att vara så mycket större än allt det som människor kallar ”gud”, så mycket större än någonting som tillbeds; /27 juni 1991

– världen har bytt ut Min Gudomlighet mot en värdelös imitation: en dödlig människa, den har övergivit den Gudomliga Sanningen för en Lögn/19 april 1992

– orsaken till att Jag sänder en makt att vilseleda dem och få dem att tro på vad som inte är sant, är; att fördöma alla som vägrade tro på sanningen och istället valde ondskan; Upprorsmannens makt6 är sådan att han utan någon fruktan nu har framträtt öppet för alla/ 19 april 1992

– idag förnekar många av er Min Helige Andes utgjutande; den nåd och de gåvor som Min Helige Ande ger er genom Min Gränslösa Frikostighet blir ignorerade och förtigs /27 juni 1991

– på Domens Dag skall Jag säga er: ni har inte trott på Mig, utan fick Mig att framstå som en lögnare, eftersom ni inte litade på det vittnesbörd /27 juni 1991

– Jag är den Helige som de så ondskefullt förråder, och Jag är den förste att förlåta dem, om de bara för ett ögonblick ångrade sig … men så länge de håller fast vid sin självtillräcklighet kommer de inte att höra Mig, /27 juni 1991

Det här inlägget postades i Antikrist, Hedendom, Historia, Kristendom, Liberalism, Modernism, Okategoriserade, Samhälle, Sekterism, sekulariseng, SLiG. Bokmärk permalänken.