SIONISMEN – DEN FÖRFALSKADE JUDENDOMEN FRÅN ASIEN

Sionismen är en politisk kamplära som gett upphov till nationalsocialism, kommunism och den internationella banksocialismen i skuld.

Att blanda ihop sionism med judar eller kristna är djupt förrädiskt. “Sionisterna” är en grupp som utvandrat från Asien.

Den stora majoriteten av överlevande judar i världen är östeuropeisk – och därmed kanske främst av ursprung i Khazarien.

Om så är fallet skulle detta innebära att deras förfäder inte kom från Jordanien, utan från Volga, inte från Kanaan, men från Kaukasus. De var där djupt hatade för sin grymhet med rötter i en fruktad Baal-kultur. De är genetiskt är närmare besläktade med hunner, uigurer och magyarer än med Abrahams, Isaks och Jakobs släkte.

När de tvingades fly från Ryssland under 1200-talet, tar sig stora grupper till Europa och därifrån till USA De talade inte hebreiska utan jiddisch

När vi talar om sionism och finansfamiljer som Rothschild är det inte judar från det heliga landet.

Askenaserna tillhör en självutnämnd grupp “judar” som en gång kommer från östra Asien och från Khazarien i Ryssland runt Kaspiska havet.

De utvecklade en gång stora rikedomar genom kontroll av handelsvägar I Asien. De kallades för den Khazarianska maffian av grannländerna.

I fornnordiskt Lexikon (1995) kan vi läsa:
– ”Khazarernas kungar var av turkisk börd, bar titeln ”kagan” och residerade i Itil i Volgadeltat. Genom sitt rike, vilket sträckte sig längs Kaspiska havets östkust ner till Asterbad, anlade khazarerna en av världens viktigaste handelsvägar som gav stora skatteintäkter. Det är på den vägen vikingar fick kontakt med dem.

Under 1000-talet kontrollerade ett imperium som sträckte sig från slätter i Ungern till Aralsjön och Uralbergen.

De är förfäder till den ockulta elitsekten Illiuminati. De kontrollerar nu i det fördolda USA – den djupa staten .

De konverterade en gång till en förvrängd judendom till att bli ett folk över alla andra genom en svartlära. En satanisk hybrid känd som babyloniska Talmudismen.

De litade på sin dyrkan av Baal att ge dem hela världen och alla dess rikedomar, som de hävdade att han hade lovat dem.

De bildar och sprider en revolutionslära. Inte bara en politisk revolt att söndra länder utan även en bankrevolution för att nå ett en ekonomisk världskontroll

De avskydde alla kungar i det kristna Europa De så g till att skydda sitt eget folk från förrädiska ”fiender.

Ett märkesår är 1776 då Adam Weishaupt officiellt grundar sin organisation av, ”Illuminati”. ”De upplysta”. Bakom finns familjen Rothschild med rötter till Khazarien

Syftet med ”Illuminati” är att dela upp icke-judar genom politiska, ekonomiska, sociala och religiösa medel. Ett ny ordning i total förnekelse av Guds existens. All band skulle fördärvas.

Planen är att så split och konflikt för att förstöra nationella regeringar; förstöra religiösa institutioner; och så småningom förstöra familjeband och mänskliga värdegrunder. Att förslava folk och nationer.

Det finns inga genetiska band till folken i Palestina. Andra fattiga khazarier kom att islameras. De förmögna vill starta en revolutioner i världen.

De hedniska kazazar var trängda mellan den ryska Ortodoxa kyrkan och sluta kämpa förgäves mot kristendomen i Konstantinopel.

När de tvingades fly från Ryssland under 1200-talet lovad den en hämnd. De vägrade att förena sig med det kristna Ryssland.

De utlovade en hämnd på Ryssland som blev ryska revolutionen 1917 som finansierades från Wall Street och tyska banken.

De kom att etablera sig Ungern, England, Tyskland och USA för att erövra det nationella bankväsendet och skuldsätta länder genom revolution och krig.

Sionismens ideologiske skapare är Moses Hess. En tysk journalist och socialist som ursprungligen hette Moritz Hess.

Han var mentor för Marx och Engels i arbetet med Kommunistiska manifestet 1848 som utformade analysen om klasskampen. Moses Hess. stod för raskampen.

Det var grupp askenaser som grundade sioniströrelsen genom Theodor Herzl och Chaim Weizmann.

Sionism består av en politisk doktrin. All den motstridiga genetiska forskningen är utformad för att tjäna en politisk agenda.

Världskrigen kom för att stöpa om både Ryssland och Europa för den nya världsordningen. EU ingår i detta. Finanskriserna likaså.

Antiutveckklingen skildrar Antikrists antågande.

Profeten Daniel tolkade Nebukadnessars dröm i Daniel kap 2

Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. 32 Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. 33 Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. 34 Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

 

Det här inlägget postades i Antikrist, Sionism. Bokmärk permalänken.