NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) – DEN NYLIBERALA BYRÅKRATMASKINEN.

IT-läckan avslöjar hur förvaltning har utvecklats till ett tjänstemannavälde, en managementbyråkrati, som tappar fokus på vilken verksamhet den egentligen ska tjäna.

Krav har ställts på effektivisering likt uppdelat ansvar enligt ett löpande band i en industri (taylorism) att producerar en produkt.
 
Politiken har försvagats då politiker sätter övergripande mål. Det innebär i praktiken att verksamheten styrs av personer som inte kan ställas till demokratiskt ansvar:
 
NPM avprofessionaliserar verksamheter under sken av att de effektiviseras. Strategin är individualisering och att individen produceras. Mål för vem man tjänar tappas bort.
 
Outsourcing är en följd att lägga ut verksamhet för att för göra det billigare. Överblicken förloras i rationalismen.
 
Det började med 70-talets nyliberala teser genom Miltion Friedman och den brittiska högern med Margret Thatcher som utformade den nya styrmodellen för offentlig förvaltning.
 
NPM – har haft företagsvärlden som modell för hur allt från myndigheter till välfärdssektorns kärna av skola, vård och omsorg ska organiseras och ledas. Även nu säkerhetsfrågor.
 
Kodorden är privatisering och konkurrensutsättning. Ekonomins innehåll reducerades till kostnadsjakt och vinstjakt. Det som var medel blev mål och vice versa.
 
I Alliansens politiska program uttrycks det med orden att allt som kan bedrivas av någon annan än det offentliga ska också privatiseras.
 

 

Det här inlägget postades i IT-krisen, New Public Management. Bokmärk permalänken.