VÄRMEBÖLJAN ”LUCIFER” PLÅGAR SÖDRA EUROPA. FÖRVARNADE TIDER

Värmeböljan över södra Europa är så hård att italienska medier döpt den till ”Lucifer”.

”Lucifer” slår hårdast mot länderna på Balkan, där temperaturen kommer ligga över 40-strecket hela helgen. I Albanien kämpar över 300 brandmän mot skogsbränder, och landet har begärt mer hjälp från EU, rapporterar Reuters.

Det sker stora bränder i Portugal. Kalifornien och Kanada. Isar smälter i Nordpolen. Jetströmmar har glidet  ned mot söder och hindrar sommarvärmen att komma i norr. Nyheten idag blir signifikativ.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VV7nJ/varmeboljan-lucifer-plagar-sodra-europa

Vår i tid innehåller stora förändringar både i natur, samhälle och hos människor. Tider är inte okända utan förutsagda. Bibeln talar i liknelser om detta. Både i då- och nutid.

År 1846 sker en omfattande uppenbarelse i de franska alperna ovanför den lila byn i La Salette som bl.a förvarnar om klimatföränrdningar och kommande tider.

Analyseras historiska idéer kan vi i efterhand se att den hebreiska filosofin inte alltid var särskilt god. Man krigar i dag på samma sätt som under vårt sista årtusendet f.Kr.

När Bibeln talar om  forntida städer som Tyre, Sidon eller Sodom och Gomora så blir dessa namn på städer mångtydigt. Vår själ och hjärta kan liknas vid en stad, en trädgård eller ett paradis. Men också en tidsålder och ett förfall.

Forntidens Egypten fördöms i Hesekiel 29:

– ”Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens konung, DU STORA DRAKE, som ligger där i dina strömmar och säger:  ”Min Nilflod är min; själv har jag gjort mig.” Så skedde. Deras gudalära förstördes med 10 plågor i samband med Exodus.

Hesiekel 28 talar om en kung Tyrus som en symbol för Lucifer.

Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Ändå är du bara en människa och inte en gud,hur mycket du än i ditt hjärta….  guld och silver har du samlat i dina förrådshus.

En gång var Lucifer en kerub.

– Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet.  I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd.

– Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg.

– Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

– Genom din stora handel, fylldes du med våld, och du syndade.

– Genom dina många missgärningar och din oärliga handel
vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig.

I vår nutid har den stora handeln fått stor makt. Det mesta kan förvandlas till en vara och en produkt. T.o.m. arbetskraft och skuld.

Makten förflyttas till bankernas kungar. Bakom finns den tid som utvecklades ur 1700-1800-talets industriella kapitalism. Mot den stod den socialistiska kampen.

År 1846 sker en omfattande uppenbarelse i de franska alperna ovanför den lila byn i La Salette. Idag finns här en stor basilika.

Jungfru Maria visar sig för två herdebarn som Smärtornas moder.

Uppenbarelser har skett i moden tid  genom fattiga och obildad barn, då budskapens innehåll är bortom ett barns medvetande. De kan endast förmedla det som kommit till dem. De kom att bli hårt angripna för deras övertygelse.

Uppenbarelsen sker den 19 september 1846, klockan tre på eftermiddagen, på ett berg en halvmil bort från byn La Salette-Fallavaux,

Barnen finner Jungfru sittandes gråtande på en sten över allt uppror som sker i världen och vad som väntas komma. Hon är klädd i fransk folkdräkt.

I en profetisk vision får herdebarnen Maximim Giraud och Mélanie Calvat höra på deras eget lokala dialekt hör om framtiden:

” En förlöpare till Antikrist kommer med trupper från flera nationer för att bekämpa den sanne Kristus, världens ende Frälsare, och utgjuta mycket blod. Han vill förinta tillbedjan till Gud för att se sig själv som en Gud.”

Hon kommer likt Moses och påminner om Tio Guds Bud.

Uppenbarelsen offentliggjordes först år 1879 och blir godkänd av påvarna Pius IX och Leo XIII. Påven Johannes Paulus II har kallat profetian i La Salette för “Profetiornas hjärta”.

Frankrike lever i denna tid i nöd. Stor  missväxt, svält och arbetslöshet råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Människor arbetar även på söndagarna. De är som slavar.

Invånarna i La Salette kom att omvända sig. Missväxten upphör. En basilika byggs på den plats där uppenbarelsen skedde.

La Salette är relaterad till Uppenbarelseboken 13 om Ojuret.

– Det hade sju huvuden och tio horn och tio kronor på hornen. På varje huvud fanns hädiska namn skrivna, och vart och ett trotsade och förolämpade Gud.

De tio hornen ljuder i det nya industrisamhället som vill upphäva Tio Guds bud. Huvudena skildrar de sju dödssynderna som rättfärdigas. Tid kommer i modernism och liberalism för att upphäva det som hindra för ny tids ordning

Maria varnade för en ny revolution i Frankrike som skulle bli Julirevolutionen 1848 och Den stora missväxten och svälten drabbade Europa 1845 – 1849.

1848 sker kommer en ny socialistisk revolution i Frankrike. Den första är den Franska revolutionen 1789. Det kommunistiska Förbundet grundas av Marx

Maria ger i La Salette  en framtidsprofetia som förgestaltar Fatima 1917 när Första världskriget pågår. Hon säger och varnar för bl.a:

De civila och kyrkliga befogenheter kommer att avskaffas, all ordning och rättvisa kommer att trampas ned. Man kommer bara få se mord, hat, avundsjuka, lögn och osämja, utan någon kärlek till landet eller för familjen

Frankrike, Italien, Spanien och England kommer att vara i krig. Blod kommer att flöda på gatorna, fransmannen kommer att slåss med fransman, italienska med italienska som blev nya socialistiska revolutioner.

Därefter kommer det att finnas ett allmänt krig som kommer att vara skrämmande. Detta skedde med första världskriget.

Förbrytelser kommer att ske mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm

Naturen vill  hämnas människan. Hon ryser av skräck i väntan på det som måste komma över jorden som är så förorenat av brott.

Orkaner kommer att skaka städer, jordbävningar kommer som uppslukar länder. Än mer kommer att ske. Satan kommer att inkarnera som en människan, och bli som en besatt.

Jungfru Maria talar  i La Salette till hela mäsnkligheten

“Jag uppmanar alla sanna efterföljare till Kristus, som blivit människa, som är människans enda och sanna frälsare.

Jag uppmanar mina barn, min sanna hängivna, de som har givit sig själva till mig så att jag kan leda dem till min gudomliga Son, de som jag bär i mina armar för att de ska tala, de som har levt med min ande.

Jag uppmanar till sist den sista tidens apostlar, Jesu Kristi trogna lärjungar, de som har levt i ett förakt för denna värld och till sig själva, liv i fattigdom och i ödmjukhet, i förakt och i tysthet, i bön och späkning, i kyskhet och i gemenskap med Gud, lidande och de som är okända för världen.

Det är dags att de går ut och kommer att upplysa jorden. Gå och visa er som mina kära barn, jag är med dig och i dig, under förutsättning att din tro lever ljuset som upplyser er i dessa mörkrets dagar.

Må din iver godta att du svälter till pris och ära för Jesus Kristus. Kämpa, ni som är ljusets barn, ni den lilla klick som kan se, ty inse att tiden går mot ändens slut.”

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/LaSalette.html

Det här inlägget postades i Europa, Förlåtelse, Framtid, Maria. Bokmärk permalänken.