VÄRLSLIBERALISMEN – DEN NYA HEDENDOMEN

Draken finns inte bara i filmvärlden utan genom tiderna. Den levde i de forna civilisationerna under många namn som forna Egypten Hesekiel 29.

-Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens konung, DU STORA DRAKE, som ligger där i dina strömmar

Draken är begreppet för Ondskans och upprorets ursprung. Kain representerar allt som hör till världen, materialism, revolutioner, hat, hedendom, förtryck och omoral.

Norden största pridefestival är genomförd i Stockholm. Rörelsen finns i hela västvärlden som en ny frihet och förståelse av människan.

Vi står inför en förvandling av samhället. Innehållet beskrivs som en liberalism. Till det yttre likt en total frihet för individen som i slutändan innebär en “råttfälla”. En väg av väst till det totalitära samhället. Till det yttre bor människa i en kropp av kött och ben. Vår inre människan är skatten, som existerar bortom livet på jorden.


Förändring har sker genom olika kriser i världen. Ordo ab Chaos.

Ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar.

Kaosläran tillhörde pyramidernas Egypten

En sidan av denna liberala frihet är marknadskrafternas frihet över nation, samhälle och människor. Ur detta växer en stor orättfärd och korruption. Samhällen klyvs i klassklyftor.

Finanskrisen 2008 var ett av led för vägen till internationalisering att bilda en världsstat. Den nya världsordning finns formulerad 1776 då USA grundades.

Mottot finns USA:s sigill från 1782 och läran om ett världsrike har sitt ursprung i det forna Babylonien och faraonernas Egypten. Symbolerna kommer ur detta.

Presidenter är skolade i ockult sekterism. Novus Ordo Seclorum är en plan från den 1 maj 1776 att omstörta alla religioner, regeringar och familjeband.

En elittrupp i Bayern som utsåg sig att vara de “Upplysta”. Illuminati bildas 1776 i Bayern av Adam Weishaupt på uppdrag av Mayer Amschel Rothschild.

Familjen hade sina rötter till Ryssland och  tillhörde en folkgrupp khazarier som under första årtusendet e. Kr. bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland.

Mayer var son till Amschel Moses Bauer som drev en mynt- och guldsmedsbutik i Frankfurt. Butiken blev känd som ”Den Röda skölden”.

Det tyska ordet för “röd sköld” är Rothschild. Mayer kom därför att byta sitt familjenamn till Rothschild och ge upphov till ett finansimperium. 

Några av deras mer anmärkningsvärda medlemmar var: hertigen av Orléans, hertig Ernst August av Sachsen-Weimar-Coburg-Gotha, prins Karl av Hessen-Kassel, Johann Gottfried von Herder (filosof), greve Klemens von Metternich, Katarina II av Ryssland, greve Gabriel de Mirabeau, markisen av Constanza (“Diomedes”), hertig Ferdinand av Braunschweig (“Aaron”), hertig Karl August av Sachsen-Weimar, Johann Wolfgang von Goethe (poet), Joseph II av Ryssland, Christian VII Danmark, Gustav III av Sverige och Poniatowski kung av Polen.

Denna revolution skulle åstadkommas genom att bilda hemliga sällskap världen runt med en elit och ledare inom politik, ekonomi, näringsliv, medier, högskolor mm.

År 1783 fanns det över 600 medlemmar och 1784 fanns det nästan 3000. 1786 hade de ett stort antal loger etablerats i de olika tyska provinserna, Österrike, Ungern, England, Skottland, Polen, Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Ryssland, Irland, Afrika och Amerika.

Vid tidpunkten för den 3: e frimurarkongressen i Frankfurt 1786, kontrollerade Illuminati nästan alla frimurarloger

De fanns de som var missnöjda över Weishaupt tyranni. Tre medlemmar trädde fram inför en domstol i Bayern där de lämnade värdefull information, som medlemslistor och avslöjade deras syfte och mål, som de konsolideras i följande sex punkter:

  1. Avskaffandet av monarkin och alla valda regeringar.
  2. Avskaffandet av privat egendom.
  3. Avskaffandet av arv.
  4. Avskaffande av patriotism.
  5. Avskaffande av familjen, genom avskaffandet av äktenskapet, all moral, och skolor i den kommunala utbildning av barn.
  6. Avskaffande av all religion

Tillämpningen av dessa sex punkter var att dela upp människor politiskt, socialt och ekonomiskt för att försvaga länder och skapa en enda världsregering. De vittnade om att “all religion, alla fosterlandskärlek och lojalitet mot stater, skulle förintas …”. Punkter skulle bli omsatta i den Franska revolutionen 1789

Regeringen beslöt att stänga Orden 1785. Alla som inte frivilligt lämnade Odern blev avsatta från sina poster. Weisenhaupt kom att tvingas att fly till Gotha, där han funnit en fristad med en annan Illuminati medlem, hertigen av Sachsen-Gotha.

För att försäkra att verksamheten i förordningen skulle förbli en hemlighet, fanns en varning för konsekvenserna av att förråda Orden. Det ingick i ceremonin följande hämnd:

“Om du är en förrädare och menedare, lära dig att alla våra bröder uppmanas att beväpna sig mot dig. Hoppas inte att du kan slippa undan eller hitta en säker plats. Där du finns, kommer skam, ånger och ilska från våra bröder förfölja dig och plåga dig till det innersta skrymslen av dina inälvor. “

Elever som var medlemmar kom från rika familjer med internationellt inflytande och råddes en särskild utbildning i internationalism. De utvalda Illuminati-anhängarna fick stipendier för att delta specialskolor. Weishaupt skrev:

“Jag föreslår akademier i riktningen mot Orden, de kommer att säkra oss anslutning av de litterär, vetenskapen skall här vara lockbete…”

Han skrev också: “Vi måste skapa akademier i riktningen mot Orden, i kyrkan, för professorers ledarskap inom vetenskapen och skolan.” Det betyder utveckling av falska läror och filosofier.

Under 1800-talet kom en rad nya ismer. Socialdarwinismen väckte rasimen. Hegels dialektet har grundlagt USA:s världspolitiska ordning och konfliktplan, som ledde till världskrigen. 1900-talets politik är uppbyggt på fruktan. Bilden är från 50-talet.

Allmänheten skulle förledas. Ur detta växer tankesmedjor som Round Table Group från 1891 och en rad andra. Det betydde bl.a utveckling av falska läror och filosofier.

Under 1800-talet kom en rad nya ismer. Omstöpning av Ryssland och Europa skedde genom revolution, krig och EU-projektet. Ryska revolution 1917 blev sponsrad av Wall Street. Så skapades en fiende som skulle bekämpas i det kalla kriget med allierade. Ordo av Chaos.

Allmänheten skulle föras bakom ljuset och EG/EU-projektet kallades för ett fredsprojekt.. Obegripliga fördrag presenterades för Europas folk som avser att upplösa nationalstaten steg för steg. Lissabonfördraget gav grunden.

Det ekonomiska livet fokuserar sig individualism som ersätter det solidariska banden. Individen förvandlas till en ekonomisk produkt. Pengar är “gudsmakten”. Bankerna är världstempel kontrollerade av privata bankfurstar och av BIS-banken, Centralbankernas centralbank. 165 centralbanker ingår i imperiet. Hitler fick stöd att bygga krigsindustri av väst. Se Banking with Hitler

Postmodernismen upplöser mänskliga värdegrunder och normer för samhällets gemenskap och sammanhållning.

Kärnfamiljen har lagt grunden till samhällets fortbestånd. I den nya ordningen under 60-talets drogkultur i Flower power, New Ages ockultism och 90-talet prostmodernaism utvecklas HBTQ-rörelsen som betona en mångfaldig sexualitet och könsidentitetskultur. Q gäller dem som identifierar som queer eller ifrågasätter sin sexuella identitet;

Dessa gemenskaper har kämpat för att utveckla sin egen identitet, inklusive hur och hur man ska anpassa sig till andra köns- och sexualitetsbaserade samhällen.

Denna västkultur möter konflikt mot omvärlden i öst som Ryssland som bär långvarig kristna familjeband och värdegrunder. De ser västkulturen och den nya världsordningen som ett hot. Även muslimska länder motsätter sig HBTQ-kulturen som dekadent.

Nutiden skildrar en konflikt mellan väst och öst. Väst har odlar extrema läror för att bryta ned regimer runt om i världen. Från Sydamerika till Afrika och Asien.

Extrema grupper förföljer kristna och oliktänkande. Odlade konflikter framkallar hat i tron att religionen är orsaken till nutidens konflikter. Kristna stöps i samma fålla.

Nationell suveränitet, demokratin och religionen anses odugliga för en global ekonomi enligt den neo-konservativa utveckling i USA. Hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga.

“Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen”, är en uttalad amerikansk tes från 70-talet.

911 har gett upphov till geokrigen i Euroasien och Mellanöstern. Flyktingvågor destabliserar Europa.

Den massinvandring  som nu sker i Europa används för en social och kulturell omställning till Open Society.

Bakom finns mångmiljardären George Soros med ”Open Society Revolutions” att plundra de öppna och demokratiska samhällena. Det sker tillsammans med USA’s Freedom House och National Endowment for Democracy. En väg utan hindrande nationsgränser för det privata globala företagandet.

Ett nytt Europa ska uppstå med ett blandfolk med samma hudfärg. Ett Europa utan den kristna historien och värdegrunder

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap. Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från den nationella staten – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.

De “Upplystas”identitet och furstar med sina sällskap, planer och rikedomar skildrar världsbyggarna, som är en rörelsen för Antikrist på jorden (Uppenbarelseboken 13)

Uppenbarelsen i San Francisco de Quito 1634. Förutsägelsen om 2000-talet

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

– “I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.”

Vidare varnade Guds Moder:

”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

– “Djävulen kommer att göra allt han kan för att göra livet svårt för prästerna och att försöka på alla sätt få dem att tvivla på sin kallelse. Den Onde kommer också att leda många präster till fördärvet genom dåliga vanor som i sin tur ska skandalisera de kristna. De dåliga kristna ska genom Djävulens manöver med många präster bli uppväckta med hat mot hela Kyrkan och hela prästerskapet.”

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – “att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”

Här en direkt parallell Fatimas andra hemlighet den 13 juli 1917:

I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en tid.

Det här inlägget postades i Antikrist. Bokmärk permalänken.