VAR FINNS DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET I EN DEMOKRATI?

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTERN STEFAN LÖFVÉN

En rationalism utvecklas som ödelägger vår mening och existens. Det kontantlösa samhället utgör ett framtida hot mot demokratisk frihet och rätt. Det kontantlösa samhället kommer lämna många bakom sig.
Genom märkning av människor kan tillståndsbevis byggas in för handel. Därmed upphör frihet och jämlike.
Finansmakten och teknikindustrin erbjuder lösningar på denna ojämlikhet. Människor förvandlas till ett kreditnummer för ett digitalt supersystem. Ett digitaliserat människovärde att ingå i ett supersystem som kan övervaka varje individ.
Processen får passera utan en konsekvensbedömning och förutseende.
 
Valde ombud och politiker svarar på detta i tystlåtenhet, som väcker den djupaste oron för den framtida utvecklingen.
 
Vi går mot en utveckling som innehåller en antiutveckling i mänsklighet. Tillbaka till tider som gällt det totalitära samhället.
 
När människovärdet går förlorat i demokratier, då faller samhället isär. Huset var byggt för gemenskapen och det bästa. När huset rivs då då leder det till en diktatur, där människor förvandlas ett produktionsmedel och konsumenter för att tjäna globala ekonomiska makteliten. Vägen dit har kallats unioner.
 
Sovjetunionen var en prototyp med en politisk elit. I ny tappning gäller en suverän finansmakt.
-” Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig …. den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande …. fiktionen om suveränitet. … är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ….”, Zbigniew Brzezinski, 1973, som blev rådgivare till president Carter
 
Sverige kan bli det första kontantlösa samhället, enligt Niklas Arvidsson, forskare KTH i Svd, 11 aug. 2017.  USA är på väg att märka människor.
 
Två tredjedelar av Sveriges handlare tror att de slutar acceptera kontanter senast 2030. Vi ser hur det ena bankkontoret efter det andra slutar med kontanthantering. Små näringar och fritt föreningsliv hotas.
 
– ”Växelpengar är absolut det största problemet och det kostar väldigt mycket pengar. Både att göra sig av med och att införskaffa, säger Marcus Andersson som driver mataffär utanför Mjölby”
 

Medborgarna skall anpassas för marknadsbehoven. Den tekniska utvecklingen föder nya betallösningar. SJ satsar på inopererade biljetter. Ett chip i handen visar resehandlingarna.

Pengar kom till för att utväxla arbete, tjänster och kunskap mellan människor och näringsgrenar.

 
Ekonomin tillhörde ursprungligen naturen med dess växtlighet och liv som den genuina produktionen och innehåller även försörjningen och målet för samhällsbygget. Det byggdes för och med varandra.
 
Sparbanker fanns för förvaltning av kapital för in- och utlåning. Samhällets utveckling började nedifrån och upp. Centralbankerna är idag erövrade och 165 centralbanker ingår i privatreglerade BIS i Basel. Bank for International Settlements Demokratisk tystnad råder om detta. Ingen insyn finns.
 
När sedeln tillkom genom pundet i Bank of England 1695 började en korruption. Överproduktion av sedlar utan säkratd täckning i värde i guld. Den skulddrivna ekonomin började växa och särskilt efter 1913 då Federal Reserve Bank bildades i USA
 
2008-krisen och grekkrisen är en symbol och varningstecken hur en bankvärlden äter upp demokratier och nationell resurser. Ett krig med pengar som svärd. Politiker har inte sett?? Ekonomins skötsel tillhör det privata och inte en nationell suboptimering. Banker ser sig de globala organet för politisk ledning.
 
Novemberkuppen i Riksbanken 1985 försatte Sverige i 90-talskrisen som ekar än idag.
 
EU blev ett dråpslag för folk och nationer när en sociala åtstramning genomfördes och gav stålbaden för att rädda banker. Folken blev kassakor.
 
EU har aldrig varit ett demokratisk val projekt av Europas folk, som blev ett nyliberalt affärsprojekt
 
EEC/EG/EU var ett projekt som tillhörde de stora företagen och bankvärlden.
 
EU är inget samhälle utan ett blev ekonomiskt valutasystem för marknaden.
 
Mål och medel är helt omkastade. Ett lappkast i fria varuflöden, tjänster, kapital och arbetskraft. EU:s 4 friheter finns för marknaden och ersätter samhällets gemensamma bästa.
 
Vem formade konceptet?
 
Det var European Round Table of Industrialists (ERT) som bildades 1982 i New York som ett industriellt initiativ att förnya Europa.
 
De har även bildat olika tankesmedjor som kallats ideella organisationer. Själva ser de sig som filantroper – människoälskare.
– ”Industrin har rätt till ett EU som fungerar som ett integrerat ekonomiskt system med en enda centrum för hela beslutsprocessen”.
 
Förankringen av de olika och obegripliga fördragen skedde utan den demokratiska ordningen sedan 1954 d¨ Bilderbergruppen bildades.
 
Ett skräddarsytt koncept för storföretagare som kallades för ”den inre marknaden” och hur EU:s framtida styre skulle fungera över Europa. Nationella grunden går upp i en union för en ny tid.
 
European Round Table (ERT) arbetade ganska intensivt med vitboken tillsammans med EU-kommissionen,” berättade Pehr Gyllenhammar i ett radioprogram, som har lett ERT när det bildades.
– ”Vi deltog också i utformningen av den.”
 
Den brittisk labour-politikern och parlamentsledamoten, Michael Meacher, beskriver Bilderberg- sammanslutningen som
– ”en antidemokratisk sammansvärjning av ledare för den västerländska marknadens privata kapitalism för att behålla sin egen makt och inflytande utan räckhåll för en offentlig granskning”.
 
Krigen i Mellanöstern har lösgjort en massiv folkförflyttning som George Soros aktivt stöder som ”Open Society” att bilda ett homogent blandfolk för framtiden där traditioner och religioner upplöses
 
Globaliseringens tjänare försöker övertyga oss om att förneka vår identitet, som en progressiv humanitär handling, och att vi alla ska vara blinda konsumenter utan sammanhållning i värdegemenskap och religion.
 
Historien förfalskas för att beredda väg. Europa växte en gång fram i en kristen grund som nu är sekulariserat genom skapade kriser och krig. .
 
Därför hela åsiktskorridoren och liberalismen i nutiden. Barn ska fostras i hen-identitet.
 
De får delta i parader i länder med avklädda vuxna med olika läggningar. Partiledare talar om frigörelsen.
 
Priderörelsen är en väg till upplöst människovärde i en könsliberalism. En liberalism som passiviserar och gör oss rotlösa.
 
Detta bildar en barriär mot öst som ser detta projekt utfört av ett kollektiv för en ny världsordning genom en långt utvecklad revolutionslära. Den verkar genom internationella tankesmedjor där även svenska ledare har ingått.
 
Allt i tiden är förvarnat. En fruktansvärd angrepp mot mänsklig frihet och rätt. Uppenbarelseboken 13 varnar om kommande tid:
 
”Vilddjuret krävde att alla – stora och små, rika och fattiga, slavar och fria – skulle bära ett tecken på högra handen eller på pannan.
– Och ingen kunde få arbete eller köpa något utan att ha vilddjurets märke som ett tillståndsbevis. Märket var antingen vilddjurets namn, eller det tal som står i stället för dess namn.

-Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

/Uppenbarelseboken 13:16-18.

 
Ni som är valda ombud ni har att tjäna folket och dess bästa. Vi lever i en synnerligen viktig tid.
 
Jag ber om er svar. Det kontantlösa samhället är en demokratifråga och hotar oss. .
 
Högaktningsfullt
 

Christer Brandt

 

Det här inlägget postades i Antikrist, Chippet, Cyberrevolutionen, Demokrati, Ekonomi, Finanskapitalism, Finansmakten, Globalisering, Grekland, Hedendom, Historia, Individualism, Informationskriget, Informationssamhället, Internationalism, Kristendom, Kultur, Ledarskap, Liberalism. Bokmärk permalänken.