MODERN TID SKER I PROFETIANS TID. UPPENBARELSEN I GARABANDAL 1961-1965

Det som står i våra skolböcker och vad som förmedlas i medier stämmer inte så väl överens med verkligheten.

Under 1800- och 1900-talet sker en rad viktiga uppenbarelser som tystas. Fatima 1917 för 100 år sedan gällde inte bara en fred på jorden i VK I utan även en fred med Gud, då människor levde i uppror och lögn. Efter Fatima kommer uppenbarelsen i Garabandal som en fortsättning.

Det fanns en fredsväg som var knuten till Ryssland och kyrkans återförening. Öst och väst var skilda åt. Om inte denna fred infriades skulle Ryssland hamna i klorna på en irrlära som var kommunismen som skulle förstöra länder, förfölja kyrkan, förfölja och döda många. Världen skulle få ett nytt storkrig (VK II). Allt skedde.

Efter Fatima kom Garabandal 1961 som förvarnar om kommande tid. Medjugorje 1985 som är en fortsättning på Fatima och blir jordens sista uppenbarelse. Den mörka tiden avslutas inför en kommande Gudsepok i fred, enhet och kärlek

Vi ser att profetian mer och mer går i uppfyllelse.

I rationalism ska människor märkas likt kreatur, renar eller får. I Sovjet var också människor ett kollektiv av kreatur. De skulle inte äga  men de ägdes av Sovjet. Det var statens egendom.

Den kapitalistiska och den teknologiska världsuppfattning går i samma riktning. Människan uppfattas som ett däggdjur. Detta är falskt.

Det finns både en yttre människa och den inre människan. Den yttre är av kött och blod. Den inre i ande som bär liv. Vår själ ämnad för ett tillkommande liv. Dag, natt och morgon är en ständig påminnelse om vår övergång till ett nytt liv.

Människan utvecklades en gång av stoft men människan fick en gång ande och blev människa.

Det finns här ett först par som en den Gudomlig händelse i Eden. I det första andliga tillståndet var de förenade med Gud och talade med Honom och kunde endast leva i det som var gott och sant.

Men förbindelsen bröts när fallet kom. Människan fick då bära hela ansvaret i det fria valet mellan gott och ont. Sjukdom och död trängde in i världen. Detta kallas för arvsynden. Synd är att missa målet.

Människans ande blev trög. Idag kan människan skapa massförstörelsevapen, bygga om gener och “självmant” bli en lem och inlemmas i dött maskinellt system via chippet. Systemet ersätter Gud. Uppenbarelseboken 13 talar om det. Kristus har i vår tid våndats över vad han ser likt hyllning till Satan.

Gud existerar har sökt oss att förena oss att bli en lem i Kristus. En gren i Kristi träd. Därför kom Han som Guds son och Frälsare. Levde som en människa. Bar all vår skuld. Triumferade över döden och uppstod för oss.

Uppenbarelser har alltid skett sker som vill förbereda oss. Gud kallar i kärlek. Gud är Allsmäktiga och kan så använda sig av såväl förföljare som Saul som blev aposteln Paulus som fattiga och ovetande barn som förmedlare.

Tyvärr är detta många gånger idag negligerat. Människor i allmänhet förnekar den stora Sanningen och är blinda att se närvaron av Lögnen i världen.

Jag har haft anledning i mitt arbetsliv kunnat följa en utveckling i ett industriföretag.

Jag ska behandla här en viktig uppenbarelse. Gud kommer ingripa i snar tid. I vår livstid, Så mycket  är sagt.

Gud ger sin Kärleksbudskap till mänsklighet med början 1985 och pågår än idag. Guds verk heter “Sant Liv i Gud” – www.slig.se – dvs hur vi skall kunna leva ett sant liv med Gud.

Där finns räddningen för de mest scharlakansröda missgärningar. Kristus lider att se att människor gå under. Guds moder fäller tårar. Ikoner, statyer och målningar visar tårar som saknar förklaring.

Gud talar i egna ord i ett samtal med Vassula Rydén på ett övernaturligt sätt på ett inre plan med syn och hörsel. Texter skrivs ned.

Vissa budskap har redan förvarnat händelser som den ryska kommunismens och Berlinmurens plötsliga fall den 9 nov 1989 1 år innan 1988 och när de två tornen i WTC rasade i damm och smuts 11/9 2001. Det var förvarnat på dagen 10 år innan den 11 sept 1991.

Tre kommande händelse omtalas i Garabandal i Spanien 1961-1965.

Efter 1960-talet växer antireligioner fram som drogulturen  “Flower Power”, studentupproren, ockultismen genom New Age, modernismens upphävande av tabun och kristen etik, könsstriden blossar upp, Baader-Meinhof sprider terrorism, Vietnamkriget i det kalla kriget. Kuba-krisen kunde blivit ett kärnvapenkrig.

Även kyrkan angrips med liberalteologisk rök.

Garabandal 1961 – 1965

-“Jag har uppenbarat Mig genom dig för att undanröja detta tvivel som råder kring Garabandal; uppenbarelserna i Garabandal är äkta och Mina barn har verkligen sett Min Moder och hört Hennes Budskap;/Kristus den 5 sept 1990
http://www.tlig.org/sv/messages/145/

Två undersökningar har gjorts om Garabandals trovärdighet. Den första blev aldrig genomförd på ett objektivt och korrekt sätt. En ny undesökning startades 1986 av den nästföljande biskopen i Santander, Juan Antonio del Val Gallo (1969-1991).

Undersökningen ledde till att han godkände uppenbarelsen som äkta. I en intervju 1992 meddelade biskopen att undersökningen var avslutad. Resultatet har överlämnats till kardinal Ratzinger, den nuvarande Påven Benedikt XVI, som då var prefekten för Troskongregationen.

Uppenbarelsen i Garabandal sker mellan åren 1961 till 1965 för fyra flickor, som heter Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari-Loli), Mazon, Jacinta Gonzalez och Maria Cruz Gonzalez. De bär samma efternamn utan att vara släkt. Maria Cruz var 11 år gammal. De övriga var 12 år och alla kom från fattiga familjer.

Jungfru Maria uppges ha visat sig hundratals gånger under de fyra åren. Tilldragelsen i Garabandal har kunnat följas av barnens familjer, ortsbefolkningen, åskådare från alla samhällsskikt som präster, vetenskapsmän och läkare. Händelserna är väl dokumenterade med vittnesmål, bilder och filmer.

Förutom barnen är det en spansk 38-årig jesuitpräst, fr.Luis Marie Andreu, som blev involverad i dramat i Garabandal och såg Jungfru Maria och det stora Miraklet, men samma natt dog han i en salig glädje och tacksägelse.

Barnen beskriver visionen av Vår Fru som en mycket skön ung 18-åring med ett långt hängande nötbrunt hår, en liten mun, klädd i vitt med en blå cape med en krona på huvudet som såg ut som gyllene stjärnor och med en röst som ingen annan än Hon förmår att förmedla. Hon bar på sin högra arm ett brunt skapular när Hon inte bar på Jesubarnet. Hon presenterade sig som ‘Vår Fru av Karmel’.

Så förbinds vårt tid med Gamla Testatamentet och Jungfru Maria till profeten Elia på berget Karmel.  I La Salette talar Maria om 10 Guds bud såsom Moses gjorde i Sinai. Maria blir också Apostlarnas apostel i modern tid. Gångna tider återupprepas. Den moderna tidens materialism härstammar från pyramidernas Egypten.

Barnen talar med Henne på det mest naturliga sätt, De berätta för Henne om sina arbetsuppgifter och hur de går ut på ängarna och arbetar på fälten…

Vår Fru ler mot dem och talar om hur de skall vara mot Henne
– “Berätta allt för Mig såsom barn talar till med sin mamma. … Gläd er åt att se Mig när ni inte sett Mig på ett tag.”

Därefter sker många uppenbarelser vid olika tidpunkter på morgonen, dagen, kvällen och natten. Under 1961 – 1962 skedde det flera gånger i veckan. Ibland för var och en för sig. Ibland med alla barnen tillsammans. Detta för att skapa en inställning till självuppoffringoch ånger i stunder då Jesus blir så förolämpad av människornas synder. Så får även barnen stiga upp och utföra allt arbeten på fälten utan att bli utmattade och trötta.

Extasen

När visionen kom, föll flickorna ned på knä omedelbart. Med ett högt och skrämmande ljud slog de emot det vassa klipporna. Ändå visade de inga tecken på att ta någon skada. Flickorna blev otroligt vackra, änglalika, och försjunkna i en djup trans. De var fullständigt absorberade och i hänryckning. De kunde stå orörliga i vackra skulpturala ställningar med sina starkt tillbakalutade huvuden utan att förlora balansen. En flicka leviterade.

Ingenting kunde distrahera dem. Alla försök till att ta kontakt misslyckades. Kraftfulla strålar av ljus fångade deras blick. Ändå såg de med vidöppna ögon utan att blinka. När de sedan återvände till sitt naturliga tillstånd, skyddade de genast sina ögon från det bländande ljuset.

Fenomen bland de närvarande

Många bybor och besökare som deltog kom med olika föremål som en bibel, rosenkransar, krucifix, vigselringar etc. för att vår Fru skulle välsigna dem med en kyss. Barnen räckte fram dess föremål till Henne som kysste dem. Vår Fru vägledde sedan flickorna så att de gav tillbaka föremålet till sin rätta ägare. När allt detta skedde, kunde de närvarande känna en doft av rosor. Conchita har berättat att Jesus förmedlade underverk genom dessa föremål. De som bar dessa föremål med förtröstan och tillit skulle få bära skärselden nu på jorden i stället för sedan.

Under tiden som extasen pågick kunde många människor erfara och vittna om ett stort andligt uppvaknande. De kunde gråta helt ohämmat och ta del av den övernaturliga kraft som de såg, hörde och kände inom sig nämligen Guds Moder. Icke troende eller andra som burit en annan trosuppfattning kom till omvändelse. Så kom även de människor som varit religiöst likgiltiga eller syndare till en omvändelse. De väcktes till tro, hopp och kärlek.

Andra fenomen

Så snart vår Fru visade sig begynte den extatiska gången. Flickorna kunde gå genom hela byn – upp och ned för trappor, in och ut genom hemmen, vid alla tidpunkter på dygnet. De undvek alla hinder utan att falla och blev hela tiden vägledda av visionen.

Ofta sprang de med stor hast nedför den branta bergssidan, även baklänges. Det var omöjligt för åskådarna att följa efter dem. Deras kroppar syntes inte vara påverkade av tyngdkraften utan istället vägledas av en andlig kraft. Under deras hastiga förflyttningar kunde de ibland förlora föremålen som människor givit dem. När de sedan kunde se Vår välsignade Moder, kunde Hon berätta för dem var dessa föremål kunde återfinnas.

1. Varningen till mänskligheten

Denna varning kommer att ske före Miraklet och kunna ses på himlen från hela jorden, och direkt därpå kommer den att bliva överförd till det allra innersta i vår själ. Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se den oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att bli ett astronomiskt fenomen på himlen liknande en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stor utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara som en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt. Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det vore en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus. Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag. De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sina hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att vara som en domstol I miniatyr. Gud väntar att vi med denna akt av Hans barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar mot Honom. De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända. Men många kommer att fortsätta förneka Gud och begå onda handlingar.

Detta är förvarningen innan straffet kommer över världen. Världen kommer genom denna varning att erbjudas en väg till reningen och därigenom vara mottagliga för den enastående nåd som kommer genom det Stora Miraklet.

Jacinta fick veta av Vår välsignade Moder ”att Varningen skall komma när förhållandena är som värst”

Datumet är inte avslöjat för visionärerna, men Mari-Loli vet vilket år Miraklet äger rum och att det sker ett år efter Varningen.

2. Det stora Miraklet

Conchita hade tydligt klargjort att Jungfru Maria gett löfte om ett ännu större mirakel i Garabandal, så att alla skulle kunna tro på uppenbarelsen och bli lydiga budskapen. Vår Fru sade:

– “Eftersom straffet som vi förtjänar för synderna i världen är så stort, måste också miraklet bli stort för att världen behöver det”

Det kommer att bli “ett mirakel präglat i Guds kärlek, som manifesterar Hans kärlek till oss på ett enastående sätt.” Det blir den sista ansträngningen från Guds sida att omvända mänskligheten. Det kommer att bli det största miraklet som Jesus någonsin gjort i världen. Man kommer att se det i byn Garabandal och från de omgivande bergen. Det skall ske på en torsdag kl 20.30 på kvällen i samband en högtidsdag för ett helgon, en kristen martyr, som var hängiven Eukaristin.

Det kommer att bli ett mycket stort underverk, större än Fatimas, lika stort och spektakulärt som jorden behöver det. Det kommer att ske inom ett år efter denna varning.

Conchita känner den exakta tidpunkten och kommer att meddela denna 8 dagar I förväg.

Det kommer att bli synligt I Garabandal och från de omgivande bergen .

Det kommer att ske en torsdag kl. halv nio på kvällen (spansk tid), samtidigt med firandet av ett helgon från den sista nattvarden. Det kommer att sammanfalla med en ovanlig kyrklig händelse som inte har funnits till under Conchitas livstid.

Det kommer att ske under månaderna mars, april och maj, och mellan dagarna 8 och 16 inklusive de båda dagarna, på månaden och året som är bestämda.Det kommer även att sammanfalla med en stor händelse i Kyrkan.

Dess varaktighet kommer att vara mellan 10 och 15 minuter.

Det är inte säkert om profeterna kommer att vara närvarande under denna händelse.

De sjuka som kommer att uppleva det kommer att bli helade och de klentrogna kommer att återfå sin tro. Påven Pius och vår Fader kommer att se varandra var de än är.

Det finns inte minsta tviveln om att händelsen är ett verk av Gud för vår räddnings skull.

Miraklet är så stort, att vi skulle dö av glädje över den speciella ynnesten att få uppleva det. Fader Luis M Andreu fick ynnesten att få se miraklet, och dog bara få timmar senare fylld av en oerhörd lycka.

3. Det bestående Tecknet

Frukterna av det stora undret kommer att synas som ett permanent tecken på tallarna av Garabandal till jordens ända, som ett bevis för vår Herres och Moders oerhörda kärlek till sina barn.

Conchita berättar att tecknet kommer att kunna fotograferas och videofilmas men det kommer inte att kunna beröras. Människor kommer tveklöst att förstå att det inte är något från denna världen utan från Gud.

Vår Fru kungöra lovat Conchita att hon ska få kungöra datumet 8 dagar i förväg. Den tiden skall räcka för alla runt om i världen att med tillgängliga kommunikationsmedel kunna komma samman i Garabandal

Dagen för Miraklet kan bli den sista möjligheten som Gud ger oss. Den kan också bli den sista ansträngningen Vår Fru gör för att rädda oss från straffet som redan hotar oss

För en tid sedan skrev Conchita. ”Vår välsignade Fru kommer inte låta mig avslöja vilket slag av Mirakel som kommer att äga rum. Jag vet det redan. Jag kan inte heller avslöja datumet, då jag inte kommer att veta det förrän 8 dagar innan det sker.”

Innan Miraklet äger rum har Vår Fru sagt att hela mänskligheten kommer att ta emot en varning från himlen.

Den villkorliga Bestraffningen

Conchita berättade för oss ordagrant: “Detta kommande undret kommer att sprida sig före straffet och ifall jorden ändrar sig kommer bestraffningen att utebli.

Det kommer att efterföljas av förstörelsen av två tredjedelar av mänskligheten och de som kunde rädda sig skulle hellre vilja dö än att behöva uppleva detta. Av de överlevande kommer många att omvändas och därmed inleda en tid för mänskligheten under vilken fred och kärlek kommer att regera.”

Om mänskligheten fortfarande inte omvänder sig erfter Miraklet, ångrar sig och återvänder till Gud trots den gudomliga nådens alla ansträngningar, skall straffet komma efter Miraklet över världen.

Vid ett tillfälle när flickorna var i extas, kunde de höra böner från oskyldiga barn och föll samtidigt själva i gråt. Alltsedan den dagen de fått veta vad straffet innebar, hade de utvecklat en stor andlig uppoffring. De bad mycket för syndare och präster. De sa ofta att om prästerna inte är vad de borde vara, kommer många själar att gå förlorade.

Conchita har skrivit:

”Jag kan inte avslöja vilket slags straff som kommer, men Gud kommer att ingripa direkt vilket kommer att göra straffet ännu mer fruktansvärt än vi kan föreställa oss.

Det kommer inte att ha att göra med krig, revolutioner eller någon form av mänsklig hjärtlös grymhet

Det blir mindre smärtsamt för oskyldiga barn att dö en naturlig död än det blir för de barn som måste dö på grund av Straffet. Alla katoliker borde gå till bikt innan straffet kommer och andra bör ångra sina synder. När jag såg Straffet, kände jag en stor fruktan fastän jag samtidigt såg Vår välsignade Moder.

Vår Fru har senare sagt till fader Gobbi, se nedan, att det kommer att bli det största straffet någonsin i mänsklighetens historia. Det kommer att bli mycket värre än syndafloden. Eld kommer falla ned från himlen och en stor del av mänskligheten kommer att förintas. Det kommer inte att vara ett nytt världskrig eller en atombombsexplosion. Denna term om eld bekräftar Vassula som “den Helige Andes eld”.

Vår Frus budskap den 18 okt 1961

Vi måste göra många stora uppoffringar, göra bot och ofta ta emot Eukaristin. Först och främst skall vi vara goda människor. Om vi inte anstränger oss, kommer ett straff falla över oss. Bägaren är redan fylld till bredden. Om vi inte ändrar oss, kommer det hårda straffet över oss.

Vår Frus sista budskap den 18 juni 1965

Den 1 jan 1965 fick Conchita veta av Vår Fru, att hon skulle få ta emot ett nytt budskap den 18 juni, som var den 4:de årsdagen. Detta offentliggjordes 6 månader innan.

Den 18 juni samlades ca två tusen människor i Garabandal från Frankrike, Tyskland, Italien, USA och Polen samt olika grupper från Spanien. Närvarande var även olika nationella TV-team. Conchita lämnade vid middagstid sitt hus och vandrade upp till Talldungen, där hon kom i extas under 16 minuter.

Ärkeängeln Mikael visade sig för henne och lämnade budskapet från Vår Fru, vilket publicerades påföljande morgon. Det lyder:

“Eftersom mitt budskap av den 18 okt 1961 inte blivit utfört och inte blivit känt över världen, meddelar jag er att detta är det sista. Tidigare var bägaren fylld. Nu rinner den över.

Många kardinaler, många biskopar och präster går en väg till fördömelse och tar med sig många själar. Mindre och mindre vikt läggs vid Eukaristin.

Ni skall vända Guds vrede från er själva. Om ni ber om förlåtelse med uppriktigt hjärta, kommer Han att förlåta er.

Jag er Moder genom förbön av Ärkeängel Mikael, ber er att bättre era liv. Ni tar nu emot den sista varningen. Jag älskar er mycket och önskar er inte en fällande dom. Be till oss med innerlighet och uppriktighet och vi kommer att stödja dina begäran. Du måste göra större uppoffringar.

Tänk på Jesu lidande.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Fatima, Garabandal, Kristendom, Ny tid. Bokmärk permalänken.