Världsbilderna. Oliver Stone möter Putin. Hotet från Ryssland eller är det från Väst???

Filmskaparen Oliver Stone träffat den ryske presidenten Vlademir Putin ett dussintal gånger. Putin har mött 4 presidenter Clinton, Bush, Obama och Trump. Någon skillnad?

“Nej. Livet innehåller förändringar, men USA har en mycket stark byråkrati!”

USA har under denna tid gått igenom dramatiska förändringar för världen och för sitt eget folk.

Detta sas inte men historien skildrar:
De tre kredit- och finansbyggnadernas med World Trade Center samt flygkraschen i Pentagon raserande 2001 är känd som det tillfälle då människor från hela världen misstänkte George W. Bush för att ha iscensatt en terrorattack som öppnade vägen för ett totalitärt övervakningssamhälle, nya invasioner av oljerika länder, militäriseringen av polisen och inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna och övertramp av de mänskliga rättigheterna av sällan tidigare skådade mått.

Det tillät också utfärdandet av ett finansiellt undantagstillstånd i en tid av finansiell oro och undanröjandet av bevis rörande enorma förskingringar i den amerikanska försvarsbudgeten.

Den 11:e september 2001  är datum som förklarar krig mot världsterrorismen som USA har själv har varit med att skapa sedan Sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984 bekräftat Hillary Clinton själv. En metod att utse en fiende som med allierade skall bekämpas.

En fråga idag är vem hotar vem. Är väst ett hot mot världen? Den gamla världen gäller inte längre. Världen bär idag på ett gemensamma hot, uttrycker Putin det i form av:

 • terrorism
 • fattigdom
 • miljöförstörelse
 • kärnvapenhotet

Cyberattackarna i USA kommer från hackare.

Kan dessa avslöja något blir det ett amerikanskt cyberproblem och så även inhemskt problem.

Senatorer i Kongressen vill måla ut Ryssland som ett hot. Uttalande och beskyllningar i press räcker inte. Konstruktiv dialog behövs.

Ryssland upphörde det kalla kriget under 90-talet.

USA skapar nu problem som leder till oerhörda kostnader, militärt och i övervakning,  för sina skattebetalare. De vakar i alla länder även bland sina allierade. Deras försvarsbudget är större än den övriga världens försvarskostnad. Ryssland använder ca 3 % av BNP på ett kompakt, modernt och effektivt försvar. För oss i Ryssland är detta tämligen mycket

USA  har nu inhemska problem i utbildning, sjukvård, om pensioner och i de sociala frågorna.

Cyberkriget använder “terrorism” som motiv. Enligt Snowdon planterar USA:s säkerhetsverksamhet ut sabotageprogram in i nationella infrastrukturer i elnät, dammar eller sjukhus som vilar tills en regim, allierade eller en fiender inte går USA:s vägar. Det har skett i Japan. Det har skett i Iran.

Intervjuserien har fått kritik, i Sverige och USA, för att vara ett idolporträtt och en propagandamegafon för den ryske ledaren. Det Putin redogör för en totalt annorlunda världsbild än vad väst anger.

Oligarker är ett system som förenar makt med pengar. 1991 plundras Ukraina av en vild privatisering som skakade folket och nationen. Levnadsstandaren sjönk genast. Regeringar avlöste varandra. Det förändrade inget för folket som tröttnade på godtycket och korruptionen. Samvetslösa berikade sig på de utsatta. Folket trodde nu att en anslutning till EU skulle vara lösningen och befria dem från förnedringen.

Ukraina är en stor fråga. Ryssland skull ha brutit mot Budapestavtalet från 1994, där man garanterade Ukrainas territoriella integritet för all framtid i utbyte mot att Ryssland tog över Ukrainas kärnvapenarsenal. Vid tidpunkten var det världens tredje största kärnvapenarsenal.

I 17 år hade Ryssland förhandlat om ett handelsavtal med WTO när besked kom att Ukraina skulle ingå i ett associationsavtal med EU, vilket skulle betyda att EU fick tillgång till hela Ryssland som en marknad utan en överenskommelse med Ryssland. Ryssland sa nej till detta. Krisen kom när Viktor Janukovitj som var Ukrainas president fram till februari 2014 ville skjuta upp associeringsavtalet med EU.

Högerextrema och beväpnade grupper strömmar in i landet och Kiev. . Massuppror begynner. Krypskyttar finns på taket. John McCain kom och välkomnade frigörelsen förUkraina.

Det framkom mycket tydligt att en statskupp skedde i Kiev, då presidenten Janukovitjs var borta.  Krypskyttar sköt både polis och civila för att skapa kaos. Putin och Obama förde samtal. Obama bad om icke-våld. Janukovitjs bil och riksåklagarens bil besköts och Janukovitjs fick hjälp att ta sig till Krim.

Putin undvek en sammandrabbning. Krimbefolkningen tog avstånd från den nya högerextrema krafterna Krim bad om en association med Ryssland. Krim utlysta folkomröstningen som fördömdes av Ukraina, EU, Kanada och USA.

Den 27 mars 2014 kom omröstningsresultatet som förklarade att Krim och Sevastopol sig vara självständiga, som en gemensam politisk enhet, och ansökte nu om anslutning till Ryssland. När NATO etablerats i ett land tappar regering och folket kontrollen över känsliga vapensystem och missilförsvar.

USA stärker nu sitt inflytande över Europa, Baltikum och Östeuropa. Med hjälp av krisen vill USA rida på konflikten och framställa Ryssland som potentiell angripare. Snart kommer folk att förstå att så är inte fallet. Det behövs relationer med en ömsesidig respekt och inte att bygga upp yttre hot som löses med USA:s hjälp.

Samma dag erkände Ryska federationen Krims/Sevastopols självständighet och förberedde halvöns ryska annektering. 18 mars skrev representanter för Ryssland, Krim och Sevastopol under anslutningsavtalet vid en ceremoni i Moskva.

Högerextremister spelade en avgörande roll vid statskuppen. USA:s inblandning i kuppen är tydlig och man fick åter se bilderna av mötet mellan ordförande i USA:s försvarsutskott, senator McCain och fascister och av biträdande utrikesminister.

Det viktigaste för ett lands framtid är en effektiv ekonomi. När USA inte bara avsatte en ledare utan även eliminerade ledaren i Irak och Libyen som kastades nationen in i en social katastrof. Detta vill vi i Ryssland inte ska ske i Syrien.
Ryssland genomför mellan 70 – 120 flyganfall per dag. USA 2-5 per dag.

Mot Rysslands har väst riktat ett antal anklagelser.

 1. Ryssland har brutit mot Spetsbergstraktatet, där de lovat att inte militarisera Arktis. Men Ryssland har lämnat in en protest mot Norges planer på att borra efter olja vid Svalbard. Enligt skrivelsen bryter planerna mot Spetsbergstraktaten, som sedan första världskrigets slut reglerar ögruppens rättsliga status.
 2. Ryssland har brutit mot Budapestavtalet, där man lovade att respektera Ukrainas territorium och självbestämmande samt avstå från hot och våld mot Ukraina. Detta inkl Krimhalvön. Men Budapestavtalet – det är en direkt effekt av Maidankuppen, där folket på Krim folkomröstade om att få bli en del av Ryssland istället för att bli övertagna av kuppjuntan i KIev. Man får komma ihåg att Krim inte är en del av Ukraina ens när detta sker ,utan en autonom delrepublik med långtgående självstyre. Således bör man ju tillfråga folket vem man vill tillhöra efter att den folkvalde ledaren avsatts?
 3. Ryssland har brutit mot INF-avtalet gällande medeldistansrobotar.

  Avtalet om kärnvapennedrustning, som undertecknades av president Ronald Reagan och sovjetiska ledaren Michail Gorbatjov ses som början på avslutet av kalla kriget.

  Men nu vill ledande republikaner och nationella säkerhetsspecialister att president Donald Trump tar fram nya missiler – och river upp avtalet.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wq3no/varningen-kapprustning-med-ryssland–om-usa-drar-sig-ur-pakt

  Ryssland har samtidigt förnekat att man brutit mot avtalet. Putin har tidigare försvarat Rysslands tester med att nya robotar för att bibehålla maktbalansen och hävdar i sin tur att USA också bryter mot avtalet.

 4. Ryssland rustar upp och hotar omvärlden. USA är större än övriga värden med över 600 miljarder dollar. Ryssland har en budget på 66 miljarder.
 5.  2009 föreslog den polska utrikesministern att Ryssland borde gå med i Nato. Ryssland svarade då att stormakter går inte med i allianser – de skapar dem. Ryssland var alltså inte intresserad. Men 1954 hade Sovjet ansökt om att bli en del del av NATO, men tydligen hade NATO redan bestämt sig för Ryssland var en fiende. McCarthy drev upp rysskräcken i USA.
 6. Rysslands ekonomi är riktig dålig. Det tack vare halvering av oljepriser samt sanktioner efter man olagligen annekterade Krim. Så att ekonomin är bra i Ryssland – är det nog bara Putin själv som tror.Men Putin berättade efter att Sovjet föll så fanns 40 milj under fattigdomsgränsen. Idag den halverad till 20 milj. Han såg oligarkerna som skurkar när han tillträdde. Systemet att förena makt med pengar är ytterst farligt. Det har har skett i liberala länder.
 7. Al-qaida grundades redan under Sovjets ockupation av Afghanistan. Men bakom finns dolda CIA-operationer. I denna video erkänner Hilary Clinton att den amerikanska regeringen skapade och finansierade Al-Qaida för att bekämpa Sovjetunionen, och hon anser det även som en bra sak. Men hon hävdar att amerikanerna nu bekämpar al-Qaida (shia)  nuförtiden. Men ISIS (sunni) är ett resultat av amerikansk Irak-poltik. ISIS blev med avsikt ett “getingbo” av rebeller för att får kontroll över Syrien.

Av intervjuerna del 1 och del 2 framgick bl.a. att:

 • * USA:s ledning (bl.a. dåvarande utrikesministern Baker) lovat Sovjet/Ryssland att Nato inte skulle expandera alls österut. USA har inte alls hållit det löftet;
 • upprättat olika militärbaser runt Ryssland, som kan ha offensiva missiler som når Ryssland på minuter;
 • USA:s militärutgifter är mer än tio gånger större än Rysslands;
 • Ryssland vid upprepade tillfällen sökt samarbeta med USA, bland annat om ett gemensamt anti-missilförsvar, men att USA avböjt;
 • Ryssland tydligt och aktivt stödde USA:s insatser mot terrorism efter 9/11;
 • Ryssland till och med funderat på att söka medlemsskap i Nato, vilket USA avvisade;
 • Putin uppger att det inte ingår i rysk politik att intervenera i andra länders val;
 • Putin anser flera länder inte har en självständig politik visavi USA utan snarast är vasaller;
 • al-Qaida är en produkt av USA:s/CIA:s politik;
 • Att USA under GW Bush ensidigt lämnade ABM-avtalet som ingick med Sovjet på 1970-talet, vilket rubbade kärnvapenbalansen;
 • USA bevisligen stödde terrorister i Tjetjenien;
 • Rysslands statsskuld är 12-13 % av BNP, medan USA:s statsskuld är 100 % av BNp
  Ryssland har ett litet och USA ett stort budgetunderskott;
 • Putin anser att byråkrain är mycket stark i Washington och att USA:s utrikespolitik är ungefär densamma oberoende av vem som är president;
 • Ryssland inte har den övervakning, kontroll av alla medborgare som USA har via NSA, dvs. friheten är mindre i USA
 • Det finns hundratals radio- och TV-stationer i Ryssland som arbetar fritt i förhållande till staten;
 • Det efter lagänrding är lätt att bilda politiska partier i Ryssland. Många har bildats också;
 • Ryssland är det land i Europa, jämte Frankrike, som har flest muslimer
 • Putin gjorde överenskommelse med oligarker och lagändring som motverkade deras möjlighet att mycket billigt komma över stora tillgångar;
 • Sovjetunionens fall medförde kraftigt ökat fattigdom;
 • Tjugofem miljoner ryssar som var medborgare i Sovjetunionen plötsligt var medborgare i andra stater efter Sovjets fall;
 • Putin inte är socialist;
 • Genomsnittsinkomsten har ökat avsevärt i Ryssland sedan Putin först blev president.
 • https://www.svtplay.se/video/14682256/putin-enligt-oliver-stone/putin-enligt-oliver-stone-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste
 • http://jinge.se/allmant/se-oliver-stones-andra-intervjuer-med-putin-pa-tv-i-kvall.htm
Det här inlägget postades i al Qaida, Framtid, ISIS, post-Sovjet, Privatisering, Putin, Ryssland, Syrien, WTO. Bokmärk permalänken.