DEN MANIPULERADE VERKLIGHETEN, SUPERKLASSEN OCH OMSTÖRTNING AV NATIONER

En finansman som verkat i systemet avslöjar hur de arbetar tills han insåg och bröt personligen samman i förtvivlan.


Det finns ca 8000 person som styr världens framtid för sitt eget syfte och med ohyggliga ritualer. En kriminell maktpyramid är byggd som reglerar det världens monitära system utan hänsyn till mer än att göra pengar. En värld likt filmen “Eyes Wide Shut” med fruktansvärda bindande ritualer

Under dem finns världsorganet BIS-banken, ett huvudkontor i Basel för nationella centralbanker oberoende sina nationer. Där ingår 165 centralbanker 2013. Vår Riksbank ingår. ECB ingår. Ingen insyn finns. Äger immunitet från alla nationer.

Under den finns det största ekonomiska verksamheterna genom IMF, regeringar, storföretag, vapenhandeln, droghandeln och terrororganistionerna. IMF lånar ut till nationer och skuldsätter i samverkan med Världsbanken och USA.s Federal Reserve Bank. Här finns även mäktiga City of London som sätter guldkurserna.

Betalas inte lån pantsätts tillgångar för internationellt företagande och de stryper social utveckling. Slavliknande system utvecklas i Afrika. Nationer förlorar rikedomar och sin självständighet. Den skulddrivna ekonomin med räntesatser plundrar nationer och löner.

Toppen verkar i sekretess. De som deltar och är bakbundna genom att delta i ohyggliga ritualer av barn

Vår moderna verklighetsuppfattning innehåller en illusion om hur världen styrs. Olika vittnesmål träder fram hur världen manipuleras genom ett bankvälde och världspolitik. Historiska förlopp kan bekräftas.

Supereliten

David Rothkopf som tidigare var VD på Kissinger Associates och som skrev boken ”Superclass” om den globala supereliten säger att en liten skara på endast 30 finansfamiljer – med en underklass av 6000 personer – styr världen.

Rothkopfs studier av den globala supereliten speglar resultaten som Federal Institute of Technology i Zürich funnit. Institutet konstaterar att 147 storföretag har tillräkligt stor makt för att kunna påverka världsekonomin.

Man fann även att alla dessa 147 företag hade styrelsemedlemmar som satt i varandras styrelser (interlocking boards of directors).

Under ett TED-föredrag säger David Rothkopf att USA som världens rikaste nation har mycket värre utmaningar än IS att konfrontera och det är USA:s interna problem som består av en destruktiv och rädslobaserad handlingsförlamning, en oförmåga att kreativt handskas med svåra internationella och nationella problem.

Han nämner ett dysfunktionellt Washington och handlingsförlamningen är ett större hot mot USA än alla uppfattade externa hot.

Rothkopf beskriver ett USA och andra länders regeringar vars ledande politiska grupperingar ser kreativt tänkande som direkta hot. Dessa små grupperingar lider av en dysfunktionell gruppsykologi, enligt honom.

”I tankesmedjor, där det är meningen att folk ska skapa nya idéer, kommer inga nya idéer fram för om du har en ny djärv ide, blir du inte bara attackerad på Twitter, du blir inte bekräftad för ett nytt regeringsuppdrag, för att vi är förhöjt reaktiva till giftigheten i den politiska debatten.

Vi har regeringar med en vi-mot-dem-mentalitet, små grupper av personer som tar beslut. Om du sitter i ett rum med en liten grupp av människor, vad får du? Du får grupptänkande. Alla har samma världssyn och alla perspektiv som kommer utifrån betraktas som hot. Detta är en fara.”

Rothkopf nämner i sitt föredrag nedan WTC 911 och att USA efter händelsen, som en reaktion, tittade i fel riktning för att lösa problemet och sedan fortsatte att reagera, men nu mot det negativa resultatet av den första reaktionen.


Enligt Politizane (se video) äger 1% av USA:s befolkning hela 50% av allt aktie- och fondkapital.

Ossi Carp som skrev artikeln: ”Oxfam: Åtta personer äger mer än halva världen tillsammans” för Dagens Nyheter, är inne på samma linje.

Finansmannen (fd) Ronald Bernard avslöjar inför Nederländernas TV att eliten på 8000-8500 personer inom bank- och finansvärlden kontrollerar världen penningsystem.

Problemet är att denna superelit innefattar en antal mycket mäktiga människor med extremt perverterade uppfattningar om sig själva och den värld de kontrollerar, en kontroll som är underställd perverterade religiösa motiv vilka ligger till grund för maktritualer.

Lojaliteten hos dess edsvurna personer i höga positioner sker genom hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras. Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort!

Bernard arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Intervjuns första 22 minuter handlar om Ronald Bernard erfarenheter från finanssektorn som kapitalförvaltare. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv. Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras.

I denna intervju producerad av holländska De Vrije Media uppger Ronald Bernard att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

För att dessa världsbyggare lyckas med denna styrning krävs mycket manipulativa metoder, säger Ronald Bernard. Han kom när den innersta kretsen. Han verkade som entreprenör i finanssektorn. I början var hans mål att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Han fick rådet att sluta med sina affärer och gå in penningmarknaden. Genom ränteskillnader i valutor kan stora vinster skapas genom att omplacera kapital dvs valutaspekulationer genom flytta kapital.

I ett fall dumpade en klient den italienska liren som gjorde företag bankrutta under 90-talet. Det lyckad affär tyckte vinnarna. En företagsägare begick självmord och lämnade hela sin familj bakom sig. Detta berättades som en lustig historia och man skrattade åt et hela.

Hans klinter var banker. Genom förstod han till slut hur världen styrs

 • Ca 1 % av dem i banken kände den verkliga sanning vad som pågick.
 • Det var inte endast banker som var kunder utan även regeringar, multiinternationella företag och terrororganisationer. Pengarna flödande runt mellan dessa kunder
 • Vi talar här om finansiell krig och verkliga krig som ger rikedom men ger många konflikter och ett stort elände för drabbade människor
 • Det handlar om pengar i vapen- och droghandeln
 • Hela den värld vi tror oss veta, är i själva verket en illusion
 • Dessa penningmakare hånar folket, de är värdelösa. Människor, natur eller jord en vara, en produkt att göra pengar på.
 • Folkmassor styrs som fårskockar. Bernard säger att den röda tråden i denna masskontroll handlar om att härska genom att söndra.
 • Populationerna ska delas och bekämpa varandra och på det viset försvagas världens folk i relation till makteliten.
 • Lösningen är att förstå hur manipulationerna går till, då faller maktens kontroll över massorna, förklarar Bernard.
 • Dessa människor ser sig som Luciferianer som de upplysta och vägledda folket (Iluminati). De har en tillbedjan till det inre jaget och var och ens yttersta potential att nå den högsta insikten. Religioner är i deras ögon sagoberättelser. De förnekar Guds existens. De ser sig tjäna Lucifer som något icke-materiellt
 • Bernard tog det först som ett skämt av sina kunder. Han besökte en Satanskyrka där nakna kvinnor medverkade i en mässa. De skändar och efterapar kristna ceremonier.
 • Bernard bröt ihop när de bad honom om ett offer. Ett offer som var barn.
 • Dessa ohyggliga offerritualer har gällt i tusentals år ända tiden i Babylonien. De fanns bland Aztekerna, Inkalturen, m.fl. De finns i modern tid.
 • Detta är verkligen en svart makt som vill manifestera sig i ljuset. Här finns politisk manipulering och av medier för att dölja lögner. Här finns tankekontoll via Tavistoch Institute, MK Ultra eller Monarch
 • Folket uppfattas som en flock får som skall ledas. (Kristi antites). De är ovetande av vad som sker. De blir blinda och självupptagna och går upp i sig själva. De blir programmerade till detta.
 • Bernard uppmanar att läsa “Sions protokoll”. Att läsa den är som att läsa vad som sker i en dagstidning. Det finns verkligen ett mörk väsen. Det finns ett ögonblick för mänskligheten när vi skils från det manifesterade ljuset, som Bibeln berättar.
 • Det finns en grupp som gick sin egen väg och fylldes med vrede, hat …
 • De människor som inte underskattar detta är ett fåtal. Den kraft som inandas hatar allt mod. Den hatar liv och skapelsen. Den vill förgöra oss fullständigt.
 • Den vill splittra folken och utmanövrera ut deras sanning.
 • Mänskligheten är manifesterad i ljus och liv som är den sanna skapelsen
 • Så länge vi håller på att dela upp människor i politiska partier, hudfärg etc då kommer vi – i Lucifers ögon – förtrycka den fiende fulla potential och förmåga.
 • De kan inte ställa sig upp för själva. Om de gjorde detta skulle Lucifer förlora.
 • Detta moster, detta giriga monster, skulle då försvinna
 • Jag har berättat för folk om en gammal amerikansk general som satt med sin grupp i ett mörkt rum. Ögon anpassade sig för mörkret men de såg inget. Likt det  kulturella mörkret. Generalen tände efter stund sin cigarettändare. Mörkret skingrades och rummet blev upplyst av lågan och människorna såg. “Så stark är ljuset!”, sa generalen. “Ni manifesterar ljuset från en enda punkt”.
 • Ljuset förenar. Kom samman. Enhet. Enhet.
 • Det är lätt att säga men jag kunde vakna när jag insåg allt. Detta med barnen. Slutade mina uppdrag. Jag vägrade mer och mer. Jag fick tillbaka mitt medvetande.
 • Jag har sett mig själv. Har sett dem arbetat i mig. Jag är inte bara en kropp. Jag är mer i mig. Kroppen är skepp för mig. Jag förstår nu det som blir det andliga och det som är det fysiska.
 • Bibeln skildrar det sanna Ljuset som är vår räddning. Där finns makten över mörkret och döden. Den forna hedendomen skildrar även den och den sträcker sig in i modern tid.

Pyramiden

http://newsvoice.se/2017/04/25/finansmannen-ronald-bernard-ritualiserade-overgrepp/

Omstörtning av en nation

En fd. KGB-agent Yuri Bezmenov avslöjar vad som skett.

Det han berättar beskriver även hur CIA infiltrerar samhällsutvecklingen i “Strategy of Tension”. Genom en  inbillad, skapade eller verklig konflikt eller en fiende, kan finanskris, revolution, ett inbördeskrig eller krig startas, som fäller en oönskad regin

Passagerarskeppet Lusitania offrades för att USA skulle gå in i Första världskriget. En lönsam önskan från bankvärlden.

Utan USA hade Hitler aldrig haft råd att rusta till krig utan den privatstyrda och internationell centralbanken BIS  och de stor företagen i USA och väst kunnat bygga krigsindustri.

Bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen 1917 som första och andra världskriget. Rysslands rikedom var ett framtida hot  om inte väst kunde hämmad vägen i kaos och kontrollerade utvecklingen.

Ideologisk omstörtning av en nation är en metod för en kulturell krigföring – är en långsam metod – att förändra uppfattningen om verkligheten.

Trots att information finns tillgängligt, kan invånare ändå inte klarlägga den sanna verkligheten.

Hela processen innehåller 4 steg:

1. Demoralisering av en nation (15-20 år): Det börjar med påverkan av ungdomarna för andra värdegrunder och en rationalism som förminskar. Senare på ett högre stadium börjar dessa medborgarna i hjärntvätta sina egna landsmän. Det har skett bl.a genom utbildning, medier, film,och musik. Texter kan innehålla falska budskap, avtrubbad människo- och samhällsuppfattningar. Likaså en frihet och rätt som kopplar ihop makt med pengar.

2. Destabilisering (2-5 år): Tar ingen hänsyn till nationens självständighet. värdegrund eller levnadssätt

Det viktigaste attackeras – som försvar, ekonomi och politik.

En sådan period fanns i Sverige 1982-1992 då den svenska modellen, välfärdsstaten och neutralitetspolitiken fördärvas genom ubåtsaffären i Horsfjärden 1982 och finanskraschen 1992. En omstöpt regimen när Olof Palme mördas.

3. Kris (6 veckor): Sätter ett land i kris på ett sådant sätt att våldsam förändring sker, vilket följs av ett nästa steg. Finanskraschen 1992 i Sverige och för världen 2008 och grekkrisen 2011 är nationella katastrofer

Många konkursbon. Stor arbetslöshet. Spetsföretag erövrades av internationella storföretag. Social nedskärning och nedmontering av välfärd. Privatisering

Arabvåren 2011 innehåller getingbon. Folken söker till en början väg för demokrati. Omstörtande krafter öppnar dörren för rebellgrupper som strömmar in i landet med upplopp, attentat och självmordsbombare..

Terrorn sprids för att sprida skräck. Oönskade ledare och regimer störtas och elimineras som i Irak och Libyen. Otrogna dödas brutalt.

4. Normalisering (oändlig period): Detta gäller “att hålla tungan rätt i mun” och blir så korrupt. Eftersom normalisering innebär att den fientliga nationen nu skall bli förvandlad, anpassad och allierad med erövrarens ideologi.

Dessa människor och grupper som blev verktygen för omstörtning av en nation ställs till i detta steg till svars. De ställs mot väggen och elimineras.

Förtryckaren har så först skapat en fiende som sedan brännmärks och bekämpas för demokratins och fredens namn med allierade.

Metoden är känd från 1300-talet som kallas “ordo ab chaos.”

“Ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar”.

Det här inlägget postades i Bank och finans, Bank- och finanskriser, Casino-banker, Demokratur, Ronald Bernard, Sekterism, Sionism, Skapa pengar, Skapelsen, Suppereliten. Bokmärk permalänken.