KORSETS MYSTERIUM

 
Korset innehåller en världsgåta.
 
Genom en enda människan kom döden. Genom en ny människa kom livet åter.
 
Korsets ursprung är Kunskapens träd. Den som åt av det förlorade det eviga livet och fångades att leva i en begränsad verklighet.
 
Det fanns ett annat träd som var Livets träd. Liv i evighet. Människan på jorden är byggd av stoff – DNA. men ett par fick livsande för att förena alla med Gud. Den första dialogen skedde.
 
Förbundet bröts. Därmed för alla. Därav arvsynden.
 
Höga väsen fanns på jorden vid den tiden för att skydda men även av fallna.
 
Den som vi kallar för Satan, tog sig in i Edens lustgård förbi och lurade Edens änglavakt Gadreel.
 
Satan kommer som en talande orm som förförde först Eva och därmed även Adam. Återupprättelsen kunde först ske med Jesus och Maria
 
Människans liv kom att stanna vid den yttre verklighet på gott och ont i tid och rum med fria val.
 
Gud kunde utplånat allt. Men älskade människorna som barn och ville rädda.
 
Olika förbund har gällt.
 
Det sista, det allra sista, är det universella förbundet med Guds son som är Messias. Föds på jorden som är en människan genom Maria, den eviga jungfrun.
 
En ny människa föds på jorden som bar hela den mänskliga naturen i sig men även Guds natur och för att låta sig bli offrad som en människa för att förlossa oss från mörkrets herravälde.
 
Vi är alla en avbild av en och samma källa. Små som stora människor. Fattiga eller rika.
 
Vem vi än möter bär varje människa ett inre rum, en varelse, med ett gudomligt ursprung och mål om än i slummer.
 
Liksom cellerna bildar vår fysiska gestalt, så ingår mänskligheten likt lemmar i en större kropp.
 
Allt levande bildar så enhet. En skapelseprincip. Cellen är en livsenhet. Delas den dör den.
 
Vi bildar enhet. Ett hus. Ett hushåll. Ett samhälle. Eller det högsta och eviga. Guds andliga enhet. Kristi kropp.
 
Det vi kallar Kyrkan. Ett brödhus för födelsen. Där vi kan ta emot Livets bröd och Frälsningens kalk. Kristi kropp och Blod för det eviga i Himlen..
 
Jesus levde jorden likt en människa utan jordiska anspråk. Utförde under.
 
Det största undret sker på Korset. Tog på sig alla vår brister och missgärningar som tillhör den gamla människans ego och högmod och fick dö i största skam på Korset. Fastnaglar till händer och fötter på Kunskapens träd.
 
Platsen heter Golgata som betyder Skallen. Människan gjorde Skallen till sanningsbäraren. Världen skådar vi.
 
Korset blir en Port. Trädet förvandlas till Livets träd. Materian besegras. Döden besegras. Uppståndelsen fullbordas.
 
Döden är här en födelse. Jag är vägen, sanningen och livet. All makt är endast EN. All makt sammanfattas i Kristus. Makten att förlåta. Tron räddar.
 
Utan tron kommer domen. Vi själva avgör utfallet. Jesus säger i denna yttersta tid. “Jag är den som älskar er mest.
 
Makten att ge liv. Makten över alla riken och makter på jorden, under jorden, i universum och Himlen. Fadern gav Honom makten över alla namn.
 
Han är så fred, friden, rättfärdigheten, sanningen och Kärleken. Han är den nya Adam. Maria är den nya Eva. Vägen till Kristus går genom henne. Hon är vår Moder. Hos stod vid Korset.

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus.. Bokmärk permalänken.