LIDANDET, STIGMATA OCH HELGONEN. PROFETIAN OM DE TRE DAGARS FÖRMÖRKELSE OCH RENING

Vissa får bära ett stort lidande. Andra får leva i stor bekvämlighet och i ett korrupt överflöd. Jordens kungar gör sig redo. Furstar gaddar sig samman. Vapenskrammel råder. Hot om kärnvapen uttalas. Vissa personer får bära särskilt stora lidanden trots är de är de fromma, rättfärdiga och oskyldiga. Varför är det så? Kan detta bestå?

Ja det har gällt inte bra nu utan även i forna civilisationer. Vår civilisation innehåller både terrorism och en iscensatt terrorism till förändring för att nå målet. En kår av frimureri som vill härskar över världens ekonomi, politik och medier för att förleda, urholka och föra människan på fall i hat och våld.

Deras verklighetsuppfattning är slutmålet för jorden. Många anser idag att Gud finns inte. Inte heller Satan. Men Satan existerar och tar boning i kårens lyor. Gud existerar. Allt ska förändras. Allt ska renas. Tre mörka dagar skall komma innan den nya freden kommer.

Vi och hela Skapelsen står under en Auktoritet. Allhärskaren. Ja hela Kyrkan står under en Auktoritet och från början En.  Den är delad i en splittrad värld.

Men Gud är en avgrund av Kärlek och omätlig i Barmhärtighet. Vi kallas att komma medan tid är. Kristi ankomst står inför dörren. I en liten tid till återstår innan det blir försent till omvändelse.

Vi är formade som andliga varelse i Guds namn. Vi är skapta till Hans bild. Många flyr detta och vänder sig till världen och går in i mörkret.

Pader Pio är en av de största helgonen som bar Kristi sår. Han utförde stora barmhärtighetsunder. Han mötte Satan. Blev angripen och slagen. Levde med och i Kristus som gav honom Profetian om de tre sista dagarna i den mörka tidens avslut. Gud vill rädda dem som vänder om. De må ha stora synder. Barmhärtigheten är stor. De ogudaktiga kommer att förintas.
.

Bakom oss finns det ögonblick när vi avskildes från fullkomligheten. Ett kroppsligt jag, “vårt ego”, tog över människan att gå sin egen väg, självförverkligandet, nå makten, följa sina drifter och begär.

Sanningen begränsas till en relativitet till intellektet, till det rationella och vetenskapliga. Hela jordens framtid låg i människans händer. Satans frimurare härskar över världen.

Men tiden på jorden är ett delmål. Målet är ligger bortom jordelivet. Förändringen förutsätter en förändring inifrån.

Det finns helgon i världen som bokstavligen genomför detta i handlingar. De är vägledare. Några har varit märkta av sår i händer, fötter och i sidan likt Kristus. Ja de går den vägen och bär lidande som Kristus bar.

De överlämnar sig. Deras jag/ego blir mindre i ödmjukhet och Kristus blir större i dem. Helig är att bli fullständigt hel. “Giv mig Kristi sinne och gör mig till Din”. En väg i sanning, nåd och rätt.

Ett lidande i livet men en fröjd i deras inre. Orädd för all världslig makt. Den gudomliga  föreningen. Fadern offrade sin egen Son, Jesus, för att rädda oss från en evig död och ta oss till evigt liv. Guds moder stod vi Korset, såg och led. Den nya vägen byggdes i lidandet. Segern över döden.

Kärlek är här en viljehandlig mer än vad som lever i känslan. Barmhärtighet är här ett offer att skona andra. En Nåd att kunna rädda. Hela vägen innehåller Kärlek.

En av de största helgonen är Pader Pio. I femtio år bar Padre Pio stigmata. Kristi sår  i händer, fötter och i sidan. Från 1918 till strax före hans död 1968 upplevde han stigmata. Vi hans död är de borta.

Pader Pio var en italiensk kapucinermunk, präst och mystiker från Italien och är helgonförklara i den Romersk-katolska kyrkan

Trots att man granskade hans sår flera gånger fanns ingen förklaring till sårens uppkomst. Stigmata var inte som normala sår – de skulle inte läka sig. Detta berodde inte på något medicinskt tillstånd, för han hade genomgått operation två gånger och de kirugiska ingreppen läkte med sedvanlig ärrbildning.

Den enda onormala saken om hans blod var den doftande aromen som följde med den som härstammar från hans stigmatiska sårbildningar.

Hans lidande i detta var enormt  men hans hängivenhet och tro i ett liv med Kristus och särskilt med Kristi heliga offer i Kropp och Blod. Mässan är kyrkans centrala punkt.

Hans övernaturliga förmågor är likt Kristus. Utförde barmhärtighetens under i människors liv. Att kunna bota. Han motsatte sig inte sjukhus då också de ingår för att hjälpa människor.

Casa Sollievo della Sofferenza (Hem för hjälp av lidande) blev ett religiöst sjukhus tillägnat Padre Pio.

1919 i San Giovanni Rotondo upplevde en fjortonårig pojke en mirakulös helande. När han var bara fyra år gammal hade han fått tyfus. Tyfusen orsakade att pojkens rygg blev deformerad. När han väl tillkännagav sig till Padre Pio rörde prästen honom med händerna. När pojken stod upp hade den krökta ryggen försvunnit.

Han botade många sjuka som var invalider eller dödligt cancersjuka.

Gemma di Giorgi föddes blind utan pupiller. Gemmas diagnos är ”aniridia congenita” – medfödd aniridi. Hon är född utan iris, den muskel som drar ihop linsen och skapar pupillen. Det finns inget annat fall som ser utan pupiller.

Jag har mött henne. Trots att hon ser så är fortfarande klassade som synskadad.

Genom sin mors väninna som var en nunna på ett kloster, kom hon i kontakt med Padre Pio.. Mamman skrev till till honom och berättade om Gemma att var blind. Mamman fick svar 3 mån senare.

Han svarade flickan kunde komma ett år senare till San Giovanni Rotondo när hon var stor nog att ta emot mässan (nattvarden)

Året därpå reste hon med sin mormor från Messina på Sicilien till San Giovanni Rotondo.  Mormor berätta vad hon såg om de båtar som flyter på vattnet. ” Ja de som skålar som flöt utan att ha vatten i sig”, berättade mormor.

Nästa dag träffade Gemma Pader Pio. Hon biktade sig först som man gör före den första mässa. Han gjorde korstecknet på hennes ögon.

Hon berättar att när synen kom, var det som en extra dimension som trädde in i hennes liv. ”När jag var blind, så visste jag inget annat.

Gemmas läkare Maurizio Batta säger att som läkare finns ingen förklaring. Som kristen kan jag inget annat att uppfatta än ett verk av Gud.

Mirakler kommer av ordet mirari som betyder ‘att förundra sig’. De har en stor symbolisk och psykologisk betydelse. Det väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella. De överträffar förhoppningar och förståndet; och visar Guds mysterium. De visar Guds signum. Innebörden är att de bär med sig en gudomlig anvisning. De kan vara en bekräftelse på en persons bön. Stark tro bakom en bön startar upp en förändring bortom vår fysiska verklighet.

Padre Pio uppgav att han trodde att Guds kärlek är oskiljaktig från lidandet och att lidande allt för Guds skull är vägen för själen att nå Gud. Han kände att hans själ var förlorad i en kaotisk labyrint, dumpade i total ödemark, som om han var i helvetets djupaste grop.

Under sin period av andligt lidande blev Padre Pio attackerad av djävulen, både fysiskt och andligt. Djävulen använde djävulska knep för att öka Padre Pios plågor. Dessa inkluderade uppenbarelser som en “ängel av ljus” och förändringen eller förstörelsen av brev till och från hans andliga vägledare. Padre Pio: “Den mänskliga själen är slagfältet mellan Gud och Satan.”

https://youtu.be/sE4FfavQ0cg

Pader Pio berättade om ett möte med Satan:

  • en kväll när alla hade gått och lagt sig, knackade det på dörren. Det verkade vara min andlige vägledare, pader Agostino som ville komma in.
  • Kom in …varför kommer du? Hur tog u dig hit?
  • Pader Agostino svarade: Gud sände mig. Han är missnöjd med dig!
  • Pader svarade häpen: Vad menar du??? Han for upp ur sängen.
  • Nej, nej, nej! Du behöver inte stiga upp. Gud godtar inte ditt sätt att göra botgöring
  • Pader Pio svar. Om du är sanningsenlig här om vad Gud begär, får du ge mig ett tecken i Jesu namn.
  • I det ögonblicket brast Agostinos min ut i ett skratt. Han röst förändrades. Pader Pio sträckte ut sin arm för att röra vid hans bruna dräkt. Synen försvann. En doft av svavel fanns kvar.

Pader Pio förutsade ett stort avfall. Frimureri angriper kyrkan.

Vi ser idag politiska krafter tar över kyrkoråden som i den Svenska kyrkan. Padre Pio sa en gång till en grupp människor att antalet djävlar som är aktiva i världen är större än alla de människor som levde sedan Adam.

Padre Pio: “Den mänskliga själen är slagfältet mellan Gud och Satan.”

“Djävulen är som en galen hund bunden av en kedja. Utöver kedjans längd kan han inte få tag på någon. Och du behåller därför din Om du kommer för nära, kommer du att fångas. Kom ihåg att djävulen bara har en dörr för att komma in i vår själ: vår vilja. Det finns inga hemliga eller dolda dörrar. Ingen synd är en sann synd om vi inte villigt samtyckte.”

Jesus förvarnade Pader Pio om kommande tid. De Tre Mörka Dagarna
https://youtu.be/G9UV98gv7wU

Min Son, Min kärlek till människan är väldigt stor, speciellt för dem som ger sig själva till mig … Tiden är  nära till hands då jag kommer att besöka mitt otrogna folk för att de inte har lyssnat på min nåd i tid. Min dom ska komma över dem plötsligt och när det är minst annat – ingen kommer att fly undan mina händer.

Nådens tid. Barmhärtighetens tid gäller för alla personer  oavsett vilket ondska de har begått, om de återvänder till Herren och ber om förlåtelse.   “Jag önskar inte den ogudaktiges död, men att han vänder sig från sitt onda sätt att leva.


Kristi förvarning till  Pader Pio om de Tre Dagarnas Mörker
http://www.divinemercyinc.com/St%20Padre%20Pio%20Prophecies.htm

Se på solen och månen och stjärnorna, när de verkar orimligt störda och rastlösa, vet då att dagen inte är långt borta

De som hoppas på Mig och tror på Mina ord har ingenting att frukta för att jag kommer inte att överge dem eller de som sprider mitt budskap. Ingen skada kommer att komma till de som är i nådens tillstånd och som söker min Moders beskydd.

Att ni kan vara beredda på detta besök, jag kommer att ge er följande tecken och anvisningar:

Natten blir väldigt kall. Vinden kommer att ryta. Efter en stund hörs åskdån. Lås alla dörrar och fönster.

Var förenade i bön och uppmärksamma till dess att Förstörelsens ängel har passerat era  dörrar.

Be att dessa dagar kommer att förkortas. Mina barn förtrösta er på Mig , jag är mitt ibland er. Mitt rike skall bli förhärligat och Mitt namn ska välsignas från soluppgången till nedgång. Mitt rike skall inte ha något slut.

“Håll era fönster väl täckta. Se inte ut.  Tänd ett välsignat ljus, som kommer att räcka i många dagar. Be rosenkransen. Läs andliga böcker. Gör kärleksgärningar som är så glädjande för oss. Utför bön med utsträckta armar eller var böjda ned på marken, så att många själar kan bli räddade. Gå inte ut ur huset. Ge er tillräckligt med mat Naturens krafter kommer att förflyttas och ett eldregn får göra folk skaka av skräck. Ha mod! Jag är mitt i bland er.

BE!!! Människor glider mot helvetets avgrund i Satans stora glädje som om det vore djävulens egen bröllopsfest. Hjälp Mig till själarnas frälsning. Syndens bägare är fylld! Dagens hämnd med dess skrämmande händelser är nära! – Närmare än du kan föreställa dig ! Och världen sover i falsk säkerhet!

Den gudomliga domen skall slå dem som ett åsknedslag! Dessa gudlösa och onda människor skall förintas utan barmhärtighet likt invånarna i Sodom och Gomorra. Ja, jag säger att deras ondska inte var lika stor som dagens mänskliga släkte!

“Ta hand om djuren under dessa dagar. Jag är er Skapare och Beskyddare av alla djur och människor. Jag ska ge er några tecken på förhand, då behöver ni ha tillgång till mer mat  dem.

Jag kommer att beskydda  era egendomar hos de utvalda, inklusive djuren , för de måste också ha behov av näring efteråt. Låt ingen gå över gården, även för att mata djuren – den som går utanför kommer att förgås! Täck era fönster noga. se Min vrede, ha förtrösta på  Mig, och jag kommer att vara ert skydd. Er tillit gör mig skyldig att komma er hjälp

“Min ankomst är nära, men jag kommer att visa barmhärtighet. Det  mest ohyggliga  straff kommer att vittna om tiderna. Mina änglar, som ska utföra detta arbete, är klara med sina spetsiga svärd! Orkaner strömmar fram ur molnen  och sprider sig över hela jorden! Stormar, dåligt väder, åskväder och jordbävningar kommer att täcka jorden under två dagar. Ett oavbrutet regn av eld kommer att äga rum! Det börjar under en mycket kall natt. Allt detta är för att bevisa att Gud är Skaparens Mästare.

På den följande dagen kommer solen att skina igen, änglar kommer ned från himlen och de kommer att sprida fredens anda över jorden. En känsla av ovärderlig tacksamhet kommer att leva i dem som överlever denna mest fruktansvärda prövning, som det överhängande straffet, med vilken Gud kommer att besöka jorden med sedan skapandet.

“Jag har också valt själar i andra länder, som har fått dessa uppenbarelser så att andra länder också kan bli förberedda. Be rosenkransen, men be det bra, så att dina böner kan komma till himmelen.

“Hur oroade män är i fråga om dessa saker, som så snart kommer att komma över dem, i motsats till alla förväntningar. Det gudomliga balans vikt har nått jorden! Min Faders vrede kommer att hällas över hela världen!

Jag varnar igen världen som jag så ofta har gjort hittills. Människosynden har mångfaldigats förbi måttet. Världen är full av missgärningar.

Frälsningen kommer från vår Gud.

 

 


 

Det här inlägget postades i Framtid, Gudsbevis, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Livet, Människan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.