100 ÅR SEDAN SKER SOLMIRAKLET I FATIMA INFÖR 70 000 PERSONER I FATIMA I PORTUGAL

 
Tre fattiga och lågt utbildade herdebarn kom 1917 från den 13 maj – 13 okt med budskap som rör hela världshistorien och vår framtid.

Naturligt vill befolkningen inte tro på vad dessa barn förmedlade när berättade om de mött en ung kvinna strålande likt solen i betesmarken vid Cova de Ira.

Barnen möts av hån och förakt från befolkningen. Deras föräldrar var rädda. Myndigheterna vari händerna på den ateistiska regimen, som då rådde i denna tid.
 
Första Världskriget pågår sedan 1914. I oktober 1910 genomförs en frimurstyrd revolution. Portugal sekulariseras. Nätverket av frimureri är på väg att dominerar världen.
 
Frimurare styrde nu Portugal. De såg sig förstås nödsakade att gripa in mot vad man åtminstone utgav sig för att uppfatta som tokerier. Barnen förhördes ingående. Både prästen och borgmästaren talade strängt till dem. De skulle kastas i fängelse. Hotet kom att de även skulle kokas levande olja.
 
Dessa barn skulle tvingas att erkänna att allt var ett påhitt och en bluff. Barnen vägrade och sa den 13 sept att den 13 okt 1917 skulle ett Solunder ske.
 
Det var den 13 maj 1917, strax efter tolv mitt på dagen. Lucia, 9, Francisco, 7, och Jacinta, 6, befann sig med familjens fårhjord på det magra betet vid Cova da Ira da plötsligt en ljungande blixt for rakt över himlen och ett ljust moln sänkte sig sakta ned över den gröna steneken.
 
Ur molnet framträdde en Ijusomstrålad kvinna. Barnen måste rimligen ha blivit förfärade och skräckslagna. De frågade kvinnan, varifrån kommer du? Från Himlen blev svaret. Hon skulle berätta för dem vad världen måste veta för att fred skall komma. Barnen skulle komma till samma plats, samma tid och dag den 13 i månaden.
 
Första Världskriget pågår sedan 1914. I oktober 1910 genomförs en frimurstyrd revolution. Portugal är sekulariserat. Nätverket av frimureri är på väg att dominerar världen.
 
Revolutionen riktas mot kyrkan: kyrkor plundrades, kloster blev attackerade och religiösa trakasserades. Knappt hade den provisoriska regeringen installerats, när den började ägna åt en anti-religiös politik, trots att det orsakade en katastrofal ekonomisk situation i landet.
 
Barnen kommer att får veta stora ting. Krig och olyckor finns när människor inte längre på Guds existens och beskydd. Ingen fred kan bestå på jorden utan fred med Gud. Gud är kränkt av vårt liv som gett allt. Ryssland var i fara och många andra länder. Alla människor ombads att ånga sig, vända om och be Rosenkransen.
 
Till sist avslöjade Madonnan för barnen att Hon är Vår Fru av Rosenkransen. . Hennes rena Hjärta ska vara vår tillflykt och en väg som ska leda er till Gud.
 
Påven skulle med sina biskopar viga Ryssland till Maria, Guds moder för att fred. Hon inte bara Jesu moder utan över nationernas moder och vår (andliga) moder.
 
Om i detta skedde skulle en stor irrlära (kommunismen) komma i Ryssland och förstöra många nationer. Många förföljs och dör. Nationer går under.
 
Ett nytt storkrig kommer. Signalen är ett sken på himlen. Det kom den 25 – 26 jan som ett rött norrsken, aurora borealis. och var synlig i Europa, Nordamerika och norr Afrika. Teletrafiken slogs ut.
 
Under samma natt förhördes Kristian Rakovsky i Moskvas Lubiaka fangelse av Josef Stalins utsedde, som fick hora om Tysklands plan att tillsammans med Ryssland invadera Polen, vilket tycks ha resulterat i Rysslands beslut att gå in i kriget.
 
Barnen fick veta och se med egna ögon att helvetet existerar. Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som ska leda dig till Gud.”
 
Med dessa ord öppnade Vår Fru sina händer och ett starkt ljus kom ut ur dem.
 
I detta ljus kunde de se sig själva; Jacinta och Francisco befann sig i de strålar som steg upp mot Himmelen medan Lucia var i de strålar som spred sig över världen.
 
Framför Madonnans högra handflata var ett hjärta omringat av törnen. Barnen förstod att de såg Marie Obefläckade Hjärta som var sårat av människornas synder.
 
”Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta hängivenhet till mitt alltid Rena (Obefläckat) Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.”
 
Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld.
 
I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol.
 
Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna som flöt omkring i elden och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen darrade av skräck och blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.
 
Denna vision varade som ett enda ögonblick.
 
Ja allt detta vill omvärlden förkasta. Medier gjorde spe av allt som ren galenskap. Allt var lögn och påhitt.
 
Vår Fru lovade sitt stöd den 13 sept. Den den 13 okt 1917 skulle för människorna visa ett solmirakel.
 
Skeptiker och ateister såg sitt tillfälle att förlöjliga allt. Ett under. 70.000 kom från alla samhällsskick. Troende och icke troende. Ett oväder rådde under natten. Marken var som en lervälling.
 
Regnet upphörde när solen stod i zenit, men mörka moln skymde den.
 
Ett bländande ljussken trängde plötsligt igenom molnen. Det uppfattades som en “sol” av silver som trotsade naturlagarna. Den rörde sig blixtsnabbt över himlen i olika riktningar och mot jorden, som om den skulle bli uppslukad. Marken och kläderna blir torra på ett ögonblick. Människor fruktar att deras sista stund var kommen och föll ned på knä i bön. Skenet på himlen skiftade i alla regnbågens färger.
 
Hur kunde dessa fattiga och lågt utbildade barn ha kännedom om världspolitiken.
 
De förstod inte vem Ryssland var. En dålig kvinna?
 
Hur kunde veta 1 månad innan att ett solunder skulle ske på den tidpunkt och plats skedde och samtidigt med ett oväder som skingrades.
 
Hur kunde de veta att ett nytt världskrig skulle komma som kom 1939.
 
Vi lever idag i skuggan av Fatima än idag. En världssekularisering pågår i ateism i liberalismens freds- och människoförstörelse. Mänskliga relationer fördärvas. Hatgrupper står upp mot varandra. Raskamp. Könskamp. Uppror och ursinne mot det skapade. Ont blir gott. Gott blir ont.
 
Fd. påven Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta då tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor: “Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!”
 
“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.
 
Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”
 
Bildkollage från Fatima. https://youtu.be/hyIpE1_qIFM
 
Det här inlägget postades i Fatima. Bokmärk permalänken.