Första Fredagen i varje månad är Jesu Heliga Hjärtats dag.

Detta Hjärta blödde för dig och för hela mänskligheten. Kristus sänder detta kärleksbudskap till oss den 3 augusti 2001. En tillbedjan den Första fredagen i ny månad.

frid vare med dig;
Min älskade, säg dessa ord till Mig på Min Högtid

”drag mig, min Älskade, i Dina Fotspår
som doftar ljuvligt av myrra;

”led mig vid handen till Din Kammare, min Konung,
där jag i avskildhet får höra Din kungliga Röst;

”lys upp mitt ansikte, du människosläktets Älskare, med Ditt leende;

låt Din ömsinta kärleks blick,
som överglänser allt annat, och går utöver allt förnuft,
vila på mig;

”om jag någonsin har svikit Dig
eller ens för ett ögonblick fick Dig att höja ögonbrynen
på grund av min bräcklighet,
bönfaller jag Ditt allra Heligaste Hjärta att visa mig medlidande;

”Du har makten över liv och död,
och nu kommer jag till Dig
för att finna min tillflykt i Ditt Heliga Hjärta,
där jag finner Liv och evig vila;”

se, detta är det Hjärta som blödde för dig och för hela mänskligheten; detta är tröstens och barmhärtighetens Hjärta; detta är det Hjärta som har utvalt dig; den som tillber detta Hjärta skall höljas i Vishetens slöja, som förskönar din själ så att den kan träda in, smyckad på detta sätt, till Min likhet;

– kan du säga Mig, dotter, var du föddes?

Jag föddes i Ditt Heliga Hjärta

ja! du föddes i Mitt Heliga Hjärta; alla som tillhör Mig är födda i Mitt Hjärta;

har ni inte läst: ”han skall ropa till Mig:Du är min Fader, min Gud, min frälsnings Klippa! därför skall Jag göra honom till Min förstfödde, främst bland jordiska furstar;” eftersom hans släktskap kommer från konungarnas Konung, och eftersom han skall leva i höjden bland dem som Jag gudomliggjort genom Min Gudomlighet; jordiska kungar tillhör det jordiska, men de som är födda av Mig kommer att ha en högre boning i himmelen; dödliga människor är som en vindpust; mäktiga människor är bländverk, läggs de tillsammans i vågskålen är de lättare än luft;3säg därför till er själ, Mina älskade:

bara hos Gud finner jag ro,
endast från Honom kommer mitt hopp;”

låt ert hjärta jubla och er själ förnyas, för i dessa tider utgjuter Jag Mina nådegåvor över mänskligheten som aldrig tidigare i historien; ic;

http://www.tlig.org/sv/messages/1069/

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan. Bokmärk permalänken.