DET HELIGA LIVET. ALLA HELGONS DAG FIRAS 1 NOV. VEM ÄR DÅ MÄNNISKAN???

Vad innehåller kristendom? Den innehåller en inbjudan till kärlekens gästabud och gemenskap. Fadern sände Kristus till oss för att befria i självuppoffrande kärlek. Besegrade fienden. Dödsmakten!

Den 1 november är det Alla Helgons dag. De första helgonen i historien var martyrer till Kristi efterföljd. Den goda viljan i kärlek och barmhärtighet i världen är ett eko av Kristus. De är Guds tjänare. De var även profeter och apostlar i historien.

Ingen blir helgon utan vidare. Till helgonförklaringen knyts verifierad mirakler bortom naturlagarna och vetenskapen. Kyrkan anlitar en rad experter och undersöker noggrant personens livsföring.

Mirakler kommer av ordet mirari som betyder ‘att förundra sig’. De har en stor symbolisk och psykologisk betydelse. Det väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella. De överträffar förhoppningar och förståndet; och visar Guds mysterium.

Vem är då människa då detta finns?

Vi är mycket mer en kropp. När vi säger “jag ska åka till min syster eller jag ska måla om huset”, borde vi istället säga “vi ska åka till min syster” eller “vi ska måla om huset.” Varför då?

Vi bär en själ med Gud i oss. Vi är en enhet med Gud. Det gäller varje människa god som ond. Vår kropp på jorden är förgänglig men inte själen. Vi är skapade som en avbild av Gud.

Ett evigt löfte finns. Gud önskar att ingen går förlorad. I Guds ögon äv vi barn som ingår i hans familj. Gud önskar att vi ber för att rädda själar även om det gäller en fiende till oss.

Vi är ämnade att vara ett eko av Kristus som vill förlåta och bön för att rädda oss, familj och andra. Han gav sitt liv oss att göra det möjligt.  Ingen är tillräcklig rättfärdiga att nå fram till Himmelriket. Vi alla en lögnare Nåden finns genom Kristus för den som tro. Ett så avgörande steg. Många blir irrationella i sitt beslut.

A: Jag tror inte på Gud. Det finns ingen Gud. Allt är sagor. Vi kan lika gärna tro på Stålmannen. Det finns skrifter om honom och stordåd.

B: Jag tror på Gud. Jag har allt att vinna på detta. Du har inget att vinna. Endast det som är tomt finns för dig. Så att tror även ett rationellt beslut. Att inte tro blir ett irrationellt beslut.

Jorden med allt underbart i hav, på land och i luften och i hela universum som innehåller en utomordentlig visdom, omsorg och  kärlek för all försörjningen av liv. Människan fick rollen att förvalta allt på jorden.

Allt vi ser är en manifestation av en skaparförmåga över väldiga tider. Också det rationellt i orsak och verkan. Kristus äger Skaparordet och äger all makt genom Fadern.

Vi är i en tid när de gudlösa läggs under hans fötter. Anden har gett livet och besitter det eviga livet. En nåd finns att rädda oss ur all nöd

Vi firar 1 nov Alla Helgons dag.

Seden att uppmärksamma helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom kristendomen, och snart även behovet av en samlingsdag för mindre betydande helgon som inte fått en egen plats i kalendern.

Helgonförklaringen sker av Kyrkan när de i himlen kan utföra mirakler på jorden. I Sverige finns heliga Birgitta som fick ta emot gudomliga uppenbarelser

Helgonens liv är till Kristi efterföljd. Ett liv förenat med Kristus som förebild för andra. Helgon som även får bära Kristi sår. Pader Pio bar Kristi sårmärken

Historien vittnar om martyrdöden som när kristna kastades till vilddjuren i Rom. Vi ser idag hur kristna mördas i Mellanöstern och under kommunisttidens 1900-tal.

I anglosaxiska länder motsvaras dagen före Alla helgons dag av Halloween i anglosaxiska länder demonernas natt. Barnen kan vara utklädda till onda väsen som häxor, spöken eller liemannen. Ur den utplacerade pumpan har ett skräckinjagande som låtsasansikte skurits i syfte att skrämma bort onda andar.

Mörkrets makt har gällt i alla civilisationer som vill fördärva människan, kulturen, moralen och naturen. Den klä sig många ismer och filosofier. Falsk andlighet som New Age. Falsk framtid som Ny världsordning är Marknaden upphöjs likt en allsmäktig makt över människan.

I Fatima 1917 kom varning om framtiden när Första världskriget pågick. En ohygglig varning via 3 fattiga herdebarn. Lucia (10 år), Jacinta (7 år  och Francisco (9 år). De kunde inget veta om Ryssland och om den irrlära som hotade. Inte heller om solmiraklet den 13 okt 1917.

Men det skedde som Maria hade sagt dem en månad tidigare. 70 000 kom. Många för att nu äntligen få gör spe åt barnens fantasier. Frimureri rådda och de vill krossa Kyrkan.

Guds moder. Jungfru Maria kom i ett stor ljus varje månad den 13, från maj till oktober. De 3  hemligheterna i Fatima avslöjas.

Den Andra Delen av Hemligheten är visionen av helvetet för de gudlösa. Så allvarligt var det att Maria avslöjar detta för tre barn. Detta för att omvärlden skulle förstå allvaret.

”Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta hängivenhet till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.”

Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld.

I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna som flöt omkring i elden och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen darrade av skräck och blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.

Maria är den Obefläckade. Adam och Eva var detta innan fallet. Efter fallet blev människan avskild från Guds förbund och fick själv välja mellan gott och ont och bli sin egen sanning och gud. De åt av “kunskapens träd” och kunde en gång bygga atombomben för att bygga herraväldet i fruktan. Ett terrovapen

I denna nya tiden är avfallet stort. Vem är människan?
Evolutionisten säger hon är en förädlad apa. En animal varelse. Rationalisten kan säga att hon som en biologisk automat med en hjärna som en dator och med ett hjärta som en pump, och som kan lagas som en bil.

Ekonomisten säger att hon är ett ekonomiskt medel med ett värde mätt i pengar och genom hennes produktionsförmåga.

Läkemedelstillverkaren ser hennes liv som en kemisk process och sjukdomar som en marknad för läkemedel. Med genteknik kan hennes förmågor byggas om.

Människosvärdet lägger grunden för hela samhällets framtid. Samhället var en fortsättning på den mänskliga familjen. Både mål för och orsak till samhällsbygget börjar i människan. Ett samspel för och med människor. Det gäller även arbetslivet. Att skapa och utveckla nytta.

Vi är tider som är helt annorlunda. En tid av postmodernism där tidigare värdgrunder och moral ifrågasätts för det nya. Sociala och ekonomiska grunder avregleras

Marknadslagar ersätter jordens och naturens livslagar tar över samhället vägriktning i en ny världsordning Affärsmännen bygger egna kungariken. Gud säger i Psaltaren 53:

De äter mitt folk som de åt bröd och de åkallar inte Gud. Nej alla har avfallit, alla är fördärvade, ingen gör gott, ingen enda.

Den frukt världen frambringar främjar falskheten, liberalismens okuvade frihet för egna intressen och enligt rationalismens förkrympta verklighet, som ödelägger och utmanar hela den sanna grunder för mänskligheten.

Forskare tänkare och söker väg till hybriden mellan människa och maskin. En hjärna med kopplingar till IT-nätet. Nanorobotar som interagerar med våra biologiska neuroner och med det digitala informationssystemet.

Trots allt finns en Nåd för dem som återvänder. Vår Heliga Moders budskap den 25 oktober 1989 är:

Kom, behaga Herren och överlämna er dagligen åt Honom; tillåt Honom att förvandla er till hängivna barn, till Ljusets barn;

ändra era liv genom att lösgöra er från världsliga ting, för, ni passerar bara förbi i denna värld,

Mina små; Jag påminner er ständigt om att själen kommer att leva för evigt och Jag uppmanar er gång på gång att ändra era liv; …

Jag vill rädda er från djävulens nät; jag vill lyfta er själ till en högre tillstånd av bön;

Mina barn, i kväll skall Jag be till Fadern för er alla på ett mycket speciellt sätt; ni skall veta att genom Hans Godhet kan ni få många gåvor av nåd, ni skall veta hur oändligt rik på Nåd Han är; längta efter Herren, hungra alltid efter Herren;

lägg bort alla era bekymmer genom att ge dem till Honom, lita på Honom;

utbred Hans Rike med er kärlek till Honom och till era bröder; löna ont med kärlek, låt kärleken vara ert rättesnöre i livet, låt kärleken vara er rot; ge akt på era tankar, döm inte varandra, för era vägar är INTE som Herrens; sträva efter att behaga Herren genom att vara ödmjuka, utan att döma någon annan; Guds Kärlek uppenbaras till och med för de minsta av er;

gå i frid, Mina älskade, gå till era hem utan att lämna Oss bakom er, ta Oss med er; lär er att uppfatta Vår Heliga Närvaro; lär er att säga, “vi” istället för “jag”, “oss” istället för “mig”; Jag välsignar er alla; var ett, så som Herren önskar; var inte splittrade, för i Himmelen är ni ett;

förbli i Frid och lev i Frid;

http://www.tlig.org/sv/messages/464/

Heliga modern i Fatima ber oss att be Rosenkransen som omfattar hela evangeliet. Genom Rosenkransen ber vi Marias hjälp. Med den bönen finns nådegåvor.
http://www.stpaulus.se/rosenkransen.htm

”Jag (Jesus) säger dig att om någon ber denna Rosenkrans till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom; slut fred med Mig, slut fred med Mig, be Mig varje dag;

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, syndare. … 10 gånger

Ära varde Fadern och Sonen såsom det var, nu är och skall vara i evighet

 

Heliga Brigitta har gett 15 böner att be under 1 år. De skyddar och befriar. De kan befria 15 själar i familjen från skärselden.
de 15 bonerna2

Det här inlägget postades i Gudsbevis, Hedendom, Informationskriget, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Medvetande, Mirakler, NVO, Ny tid, Okategoriserade, Pengar, Rationalism. Bokmärk permalänken.