DET FINNS EN EVIG EXISTENS. MARIA HAR VISAT VÄG FÖR JORDENS FOLK

Kan vårt medvetande förändras eller är vår världsbild så fast att vi stänger av. Tusentals uppenbarelser har skett i modern tid. Totalt okänt eller förnekat av många som omöjliga. Strider mot vetenskapen.

Uppenbarelser sker inte för att skapa sensation utan för att förmedla sanningen. Mänskligheten är en andlig “konstruktion” med och för varandra. I varje människa, vän eller ovän, lever Kristus i dem. Vi är alla levande byggstenar i Kristi kropp eller grenar på Trädet.

Sanningen är att det finns evig existens. Sanningen är att det finns en Himmel för oss. Sanningen är att det även finns ett Helvete. Därför finns Kärleksbudskap om Gud och medmänniskor. Fatima säger be, be be … det  finns många som kommer till helvetet, då ingen ber för dem. Sanningen är att Kristus äger makten att förlåta, bota och rädda i Barmhärtighet. Kristus är lika mycket Rättvisans makt. Sanningen är att en Nådetid finns. En tid till.

Sanningen är också Gud har ingripit i jordens utveckling och i mänskliga tider i vad som har hänt och skall ske.

Vi är i en tid när så mycket händer som leder till djupa samhällskriser och katastrofer. Tid i hat i många avseenden. Även ett obstinat hat mot Guds existens som erbjuder sin Barmhärtighet till vår räddning.

Jungfru Marias Uppenbarelse i den Koptiska kyrkan i El-Zeitoun, vilket betyder “oliv” och är en symbol för freden, blev en stor publik tilldragelse. Ett tack till folket för den heliga Familjens flykt och beskydd i Egypten under ca 3,5  år undan Herodes.

Både kristna och muslimer hyllade hennes ankomst. Omkring en miljon erfor händelsen under åren 1968-1973. Även president Nasser såg det hela. Vittnesbörden finns här även på en video.

Efter Kristi uppståndelse sänder Gud Maria till oss som Guds moder och vår moder. Enligt listan som Gottfried Hiertzenberger och Otto Nedomansky sammanställt
(Erscheinungen und Bottschafter der Gottesmutter Maria 1998) var det mycket få
under de första tio århundradena.

Efter det ökade de måttligt och var uppe i 105 stycken under 1800-talet. Men under 1900-talet förekom ungefär 1.016. Ökningen vittnar om än en angelägen tid..

Den första kända uppenbarelsen av Jungfru Maria sker inför aposteln Jakob år 40 e.Kr i Saragossa. Detta får en stor betydelse får Spanien och Europas kristnande.

Maria höll fram en liten träskulptur av sig själv med Jesusbarnet i famnen. och gav den aposteln Jakob och bad honom om att bygga en kapell på samma plats till hennes ära.

Så har det också skett vid andra uppenbarelser att en kyrka byggs på den plats hon kommer. Så sprids en Maria-tradition världen över. 

En av de mest omfattande omvändelserna i modern tid sker 1531 i Guadalope, Mexiko. Aztekerna som levde här var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv till Ormguden Quetzalcoatl. År 1487 offrades omkring 20.000 indianer till denna makt.

Mindre än 20 år senare 1531 har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i I mexico. Kristendomen spred sig till Sydamerika. En Basilika finns nu i Guadalope

Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, vandrade en frostig decemberdag tre mil utanför Mexico City i bergen. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han iväg långt före soluppgången.

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe på en kulle. Hon var strålande vacker och omgiven av ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.

Hon önskar bygga en kyrka på denna hedniska offerplats. Hon ber Juan att framföra detta till biskopen i Mexico City. Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Utan dröjesmål besvaras denna begäran.

Hon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. Det har visats sig det var katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i hans tillma som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tillman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av Henne på Juan Diogos tillma, en sliten cape i vilken han var klädd, vävd av acantustråd.

Denna skulle efter 20 år var helt förmultnad men är efter 486 år är den helt intakt. Hennes budskap är kärlek och barmhärtighet och ett universellt löfte om hjälp för hela mänskligheten.

I bilden gömmer sig även många detaljer, bilder på personer i mötet med biskopen, profeter i Gamla Testamentet, Kristi grav och andra kristna tecken som studerats under lång tid. På hennes mantel finns stjärntecken.

En mirakulös spegelbild har identifierats av Juan i Marias högre ögonvrån.

Det finns en orsak att Maria visar sig i sin härlighet vid kullens fot intill Tolpetlac och i sin moderliga omsorg arrangerar rosorna fysiskt. Det gör denna uppenbarelsen särskilt speciell. Det är också en påminnelse för oss om vad Bibeln säger om Hennes betydelse både i GT och NT. Idag finns en stor Basilika byggd på denna plats. 18 – 20 miljoner pilgrimer kommer hit.

25 påvar har ärat denna uppenbarelse. Påven Johannes Paulus II besökte Guadalupe vid 4 tillfällen. Festdagen är den 12 december. Denna dag är av Påven tillägnad de oskyldiga barnens liv och då särskilt de ofödda och oönskade barnen.

Antalet människor som uppenbarelseplatserna drar till sig är enormt.
Guadalope drar till sig ungefär tio miljoner pilgrimer varje år. Lourdes, Fatima och
Czestochowa omkring 5 miljoner vardera.

2008 registrerade Medjugorje att 1.364.100 kommunioner hade distribuerats.

Genom nästan alla visionärerna förklarar Gud Sitt grava missnöje med det
nuvarande tillståndet i världen.

Så långt tillbaka som 1846 i La Salette, Frankrike, sade den Välsignade Jungfrun till de två ungdomarna Melanie och Maximin i tårar:

”Om mitt folk inte lyder blir jag tvungen att släppa min Sons arm. Den är så tung att jag inte längre kan hålla den tillbaka …. Om min Son inte skall överge er är jag tvungen att bönfalla Honom oavbrutet.”

La Salette sker närFrankrike lever i nöd. Stor arbetslöshet och missväxt råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och hungersnöd råder i Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Marxs Kommunistiska manifest kommer 1848 tillsammans med den tredje franska revolutionen.

La Salette varnar samhällets förfall och kommande klimatförändringar.

Fatima 1917 är en fortsättning. Maria kommer som svar på Europas fredsönskan att få slut på VK I. Världens förfall är stort. Maria kallar oss att återvända. Hon förmedlar fredens budskap med Gud till tre herdebarn

Det sker den 13 maj 1917, strax efter tolv mitt på dagen. Maria kommer till Lucia, 9, Francisco, 7, och Jacinta, 6 den 13 varje månad. Den sista gången den 13 okt 1917. Barnen kunde annonsera ett mirakel skulle ske mitt på dag för verifiera Marias fredskallelse. 70 000 kom. Många för att beskåda en bluff. Portugal styrdes av frimurare som ville avskaffa kyrkan. Solmiraklet kom. Solen dansade på himlen i olika färger. Mark och kläder var våta efter skyfall. Allt torkade upp på en kort stund.

Maria ber via barnen att människor skall återvända, ångra bikta sig, ta emot Kristi kropp och blod en Första lördagen i varje månad; och att påven med sina biskopar skall viga Ryssland till hennes Rena hjärta.

Om inte så skedde, så skulle Ryssland ”sprida sina irrläror över hela världen och orsaka krig och förföljelser av Kyrkan. De goda kommer att bli martyrer och påven  kommer att lida mycket, flera länder kommer att bli tillintetgjorda.

Detta blev kommunismen i världen. 100 milj tros ha blivit dödade.

Maria varnar även för ett nytt storkrig som blev VK II som kom 1939.

Ett jättelikt blodrött norrsken över norr till söder förvarnade kriget 1938. Så var det sagt att fenomen skulle ske på himlen innan kriget kom. Hitler såg det.

Siaren och syster Lucia i Fatima sade tre gånger till Fader Agostino Fuentes att
”Madonnan har uttryckligen sagt att vi närmar oss de sista tiderna.” En gång sade
hon att ”Djävulen har börjat den sista striden.”

Vi är nu i tid som förvarnar om Kristi ankomst.  En väldig transformation kommer att ske. Alla kommer en dag som i ett av stegen att få se oss själva med Guds ögon och ångra oss.

Antikrists framträdande har också presenterats som mycket snart. 1989 talade
Maria till Fader Gobbi om talet 666, odjurets tal i Uppenbarelseboken 13:18. Hon
påpekade att året 666 på ett ungefär var datumet när muslimer (morer) erövrar Sicilien och erövrar Iberiska halvön. Sedan fördubbling, d.v.s. är 1332 och sedan 1990

År 666 invaderar morerna Sicilien och och inleder en militär offensiv mot ett kristnande Europa. Det var det första fenomenet Anti-Krist. Det andra kommer i symbolisk tid 666 år senare år 1332. Den tredje tiden är 1998

tiden för 1332 är ett angrepp mot den kristna tro och sanningen. Antikens läror väcks till liv som är renässansen och individualismen utveckling.

Denna strömning går också via Sicilien Sanningen knyts till intellektet. Även maffian utvecklas här. En tredje epok kommer 1998 med en falska kyrka och Kristus.

1998, indikerar den tid när frimureriet är spritt internationellt. Vi ser i Sverige en liberalteologisk kyrka komma. Humanismens värdesyn vinner gehör.

Ecce Homo kom 1998 som blev  en utställning av tolv fotografier av olika bibliska situationer framställda i ett homosexuellt perspektiv.

En kärlek reducerad till det sexuella livet. Kristus offrade sitt liv i kärlek för att rädda människor. Allt blev hädat. Nu kommer de sexuella trakasserier med människor som könsobjekt som sprider anklagelser och söndring. Det är Anti-Krist.

1998 är också det år som Europas Centralbank bildas som startar nationell kriser och kör nationer i sank.

Guds egen uppenbarelser sker i True Life in God 1985 genom han budbärare Vassula Rydén (1942 -) som är en grek-ortodox kvinna som växte upp i Egypten.
Hon levde ett ganska världsligt liv tills ett besök av hennes skyddsängel Daniel
omvände henne 1985. Hon återger samtalen i handskrift. Anteckningar visar två handstilar. En när Jesus talar. En när Vassula svarar eller frågar.

Efter att ängeln hade undervisat henne ett tag och Satan hade attackerat henne häftigt, började Jesus tala och leda hennes hand när hon skrev ner Hans budskap. Dessa har publicerats i originalhandskrift i USA och England. Allt som en påminnelse om vad Bibeln och profetian säger. Förutsägelser besannas som kommunismens fall 1989, terrordådet 11 sept 2001 och tsunamin.

Källa:  LYSSNA PÅ MINA PROFETER
Gudomlig Barmhärtighet och Gudomlig Rättvisa.
som är en bok av Fader Edward D. O’Connor C.S.C. Professor i teologi som går igenom en rad kristna profetiska budskap och händelser i vår tid. Allt är översatt av Johannes Abrahamsson. Materialet finns på www.kristenprofetia.se 

Sant Liv i Gud

Profetior, uppenbarelser och mirakler

This Is the Most Complete List of Marian Apparitions

 

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Historia, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Maria, Mirakler, Okategoriserade, SLiG. Bokmärk permalänken.