RÄTTEN ATT LEVA. DEN EVIGT LEVANDE SJÄLEN.

Bilden med Jesus med det döda fostret i sin hand fann en kvinna 2005 i Australien, som ledde till ett nytt mirakel. Hon blev helad från sin cancer. Att be för de ofödda är en stor gärning som räddar barnets själ. Här nedan på länken finns en bön. Låt bönen bli spridd.

Abortions worldwide this year: 37 milj

Människovärdet är vår tids stora fråga. Människan reduceras till en animal varelser. Människan är skapt till en avbild av Gud skaparen och till en arvedel i himlen. Abort innebär ett en människa dör. En konception innebär att människa får sin första boning hos en mamma.

När blir en människa till, är vår tids fråga? Om man inte är människa med alla gener vid befruktningen, varifrån och när kommer då informationen om människoblivandet.

Människoblivande i modern tid har förvandlat ett foster till en cellklump och ingår som en del av kvinnas kropp som efter en tid anses vara människa med rätt att leva. En helt materialistisk uppfattning om vad som är liv och skyldighet.

Den   vanligaste   kirurgiska aborten  görs när graviditeten passerat nio veckor och fram och med vecka 12, är att fostret slits sönder och sugs ut med  en
 vakuumsug. Bilder finns på nätet hur det ser ut.

Denna metod används inte i Sverige!!. Kaliumklorid injiceras i fostrets hjärta. Det orsakar   fostrets   död   och prematur förlossning av det döda barnet. En hypertonisk lösning injiceras i fostervattnet vilket dödar barnet efter flera timmar. Ett dygn senare föder mamman ett dött barn

Denna metod används i vissa länder for abort “av medicinska skäl” fram till nionde       månaden.

I Sverige sker aborter efter vecka 12-13 i tre steg.

  1. Mamman sväljer en hormontabelett på mottagningen
  2. Efter det återkommer man till sjukhuset och får ytterligare tabletter via slidan
  3. Sedan två tabletter att sväljas var 3:dje timma tills aborten är fullbordad,

Överläkaren Katarina Strand Brodd har vid flera tillfällen försökt att rädda livet på foster som aborterats sent.

– Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det, säger hon till SVT Nyheter.

Men Svensk förening för obstetrik & gynekologi anser att hon gör helt fel.

Vad händer med själen för ett aborterat barn? Själen för ett spädbarn går vidare men inte till himlen utan till barnens limbo infantium. Ett tillstånd mellan himmel och skärseld.

Dopet finns  för att skydda människan att gå förlorad. Det är ett sakrament som innebär att barnet eller den vuxne upptas i kyrkan. Människan är då död från det gamla livet och bär ett jordeliv för en uppståndelse till livet med Kristus.

Patricia de Menenzes, en kvinna från Bristol  fick på 90-talet budskap av Maria och Jesus som är mest fokuserat på abort

Jesus till henne:

Överallt korsfästs min oskuld på nytt över hela världen.” (I Am, p.14) Han instruerade henne att låta göra en staty av ett korsfäst spädbarn som skulle sändas omkring och riktade dessa ord till de aborterade barnens föräldrar:


”Föräldrar till dessa små, vädja om att de döps, och be ivrigt för era dräpta barns själar. Om ni kommer till besinning och blir ångerfulla över denna gärning skall
jag ha medlidande med er och ni skall få barmhärtighet.

Denna bild av Korsfäst Oskuld är inte Min Korsfästelse som ägde rum i Mitt vuxenliv, den är bilden av er, de oskyldiga, offer uppsamlade i Min Oskuldsfullhet dräpta och lidande som de första oskyldiga barnen. Ert lidande är inte glömt av er Gud eller er Himmelska Moder. Vi har kommit för att ge er barmhärtighet och försoning.” (I Am, p.9)

Jesus sade till Barnabas Nwoye  från Nigeria 1998:

”Idag har de oskyldiga barnens blod fyllt Himlen. Deras antal är stort, för stort.

Den Evige Faderns vrede är på väg att falla över mänskligheten… Deras blod oroar Mitt Plågade Hjärta och förökar Min plåga…”

”Genom denna bön kommer stora antal oskyldiga ofödda barn att räddas. Be den dagligen och gör den känd för världen. Vem som än lär ut den skall inte gå förlorad.

Oskyldiga själar i Himlen skall inte låta dem gå förlorade. Jag skall med Min Kärlek och Barmhärtighet skydda dem från att falla i dödlig synd:

Himmelske Fader Din kärlek är evig.

I Din ocean av kärlek räddade du världen genom Din enfödde Son, Jesus Kristus.

Betrakta nu Din ende Son på Korset som ständigt blöder av kärlek till sitt folk och förlåt Din värld.

Rena och döp aborterade barn med det Dyrbara Blodet och Vattnet från den Heliga Sidan av Din Son, som hängde död på Korset för deras frälsning, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Må de genom Jesus Kristus Heliga Död vinna evigt liv, genom Hans sår bli helade, och genom Hans Dyrbara Blod bli befriade.

Därtill att glädja sig med Helgonen i Himlen.
Amen.”


Källa:

Kort och gott om bioetik, Respekt, Johannes Paulus II Pastoralcentrum

Profetior, uppenbarelser och mirakler

LYSSNA PÅ MINA PROFETER
Gudomlig Barmhärtighet och Gudomlig Rättvisa.
som är en bok av Fader Edward D. O’Connor C.S.C. Professor i teologi som går igenom en rad kristna profetiska budskap och händelser i vår tid. Allt är översatt av Johannes Abrahamsson. Materialet finns på www.kristenprofetia.se 

Det här inlägget postades i Abort, Jesus Kristus., Kristendom, Människan och värdet, Maria, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.