ROSENKRANSEN – STEGEN TILL HIMLEN

Olika profetior går uppfyllelse. Fatima 1917 är signifikativ. Förutspådde kommunismens tillkomst, som bröt ut i den 8 november 1917 nära en månad senare efter Solmiraklet i Fatima den 13 okt 1917; samt att Andra världskriget skulle komma. , Den ger oss en orientering i Bibeln till Uppenbarelseboken kap 12 om Kvinnan i solens klädnad och Draken.

Maria kallar alla att be för själarnas räddning. Vår stora uppgift. Den stora profetian ska gå i uppfylles. Kristi återkomst är nära, omtalar Jesus själv den 5 okt 1988

Jesus älskar alla, kallar alla och vill inte att själar går förlorade när stunden är inne. Rosenkransen är  så viktig i denna larmade tid.  Här nedan finns en vägledning.

Jakob, som var son till Isak, såg en stege i en dröm en stege till himlen, enligt Första Mosebok 28:12.

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.

Denna stege är vår tid Rosenkransen genom Marias uppenbarelser. En bön till hjälp i vår liv och andra. Vår andliga uppgift  är att be för själars räddning.

Maria är Gudaföderskan och blev så även Kyrkans moder som ger Kristi kropp och blod till oss. En moder som föder liv.  Så blir Jesu och Marie hjärtan förenande med varandra. Enhet i kärlek och hjärta.

Rosenkransen har inget med rosor att göra. Ordet är en förvrängning av ravband, där rav är ett äldre ord för bärnsten. Rosenkransen består av 5 mysterier som täcker hela evangeliet

I den Lutherska kyrkan efter 1517 blev Maria frånskild kyrkan. Var tog kvinna vägen blev den grumliga frågan. De andliga banden går genom Maria till Kristus. De båda är den nya Adam och Eva efter forntidens fall. Satans stora fiende är Maria i sin ödmjukhet och renhet räddar själar.

Jungfru Maria har uppenbarat sig på många platser sig 1830 i Paris för att vägleda Frankrike i en viktig tid. Den franska revolutionen bröt ut i Paris samma år. Folk stred mot varandra. Revolutionen skulle skilja befolkningen från Kyrkan. Hon kommer i samhällskriser och i kyrkans kriser. Hon kom i Fatima 1917 när VK I pågor

Maria kommer som Förmedlaren mellan Gud och människan. Hon är porten till Himlen och kallar oss. Genom Hennes förböner välsignas hela mänskligheten. Genom vår förböner deltar vi och räddar andra. Rosenkransen är Jacobs stege till himlen. Rosenkransen är vapnet mot det onda.

Rosenkransens mysterier

De glädjerika mysterierna (man ber dem måndagar och lördagar)

 1. Herrens bebådelse. Guds människoblivande
  Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud … Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son.
  – Lukasevangeliet 1:31, 36
  Låt oss bedja om Hjärtats renhet
 2. Marie besök hos Elisabet
  När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av Helig Ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?”
  – Lukasevangeliet 1:41-43
  Låt oss bedja sann gläde
 3. Jesu födelse
  Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
  – Lukasevangeliet 2:6-7
  Låt oss bedja om fattigdom i anden
 4. Jesu frambärande i templet
  När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren … Ledd av Anden kom Symeon till templet, tog honom i famnen och prisade Gud.
  – Lukasevangeliet 2:22-28
  Låt oss bedja om större offervilighet
 5. Jesu återfinnande i templet
  Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav.
  – Lukasevangeliet 2:46-48
  Låt oss bedja om lyhördhet för Guds ord

Ljusets mysterier (man ber dem på torsdagar)

 1. Jesu dop i Jordanfloden
  När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”
  – Matteusevangeliet 3:16-17
  Låt oss bedja om den Treenige Guden vägledning
 2. Bröllopet i Kana
  Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.”
  – Johannesevangeliet 2:4-5
  Låt oss bedja om Marias hjälp som vår förespråkareska inför Gud
 3. Jesu förkunnelse av Guds rike
  Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”.
  – Markusevangeliet 1:15
  Låt oss bedja om nåden att göra bot och bättring
 4. Kristi förklaring på berget Tabor
  Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.
  – Matteusevangeliet 17:1-3
  Låt oss bedja om liv och ljus från ovan
 5. Instiftelsen av eukaristin
  Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”
  – Matteusevangeliet 26:26-28
  Låt oss bedja om att Hans Blods och Kropps Sakrament må frambringa forsoningens frukter i våra liv.

De smärtorika mysterierna (man ber dem på tisdagar och fredagar)

 1. Jesu dödsångest i Getsemane
  ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”
  – Matteusevangeliet 26:38-39
  Låt oss bedja om andliga styrka
 2. Jesus blir dömd och torterad
  ”Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom.”
  – Johannesevangeliet 19:1
  Låt oss bedja om bredvillighet att lida för tron skull
 3. Jesus blir krönt med törnen
  Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav honom örfilar.
  – Johannesevangeliet 19:1-3
  Låt oss bedja om ödmjukhet
 4. Jesus bär korset
  Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota
  – Johannesevangeliet 19:17
  Låt oss bedja om självförsakelsens ande
 5. Jesus dör på korset
  Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
  – Matteusevangeliet 27:50
  Låt oss bedja om förlåtelsen för våra synder

De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

 1. Jesu uppståndelse från de döda
  Maria från Magdala … sprang till Simon Petrus och den andre lärjungen …,”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.”
  – Johannesevangeliet 20: 1-2
  Låt oss bedja om Hans odödlighet
 2. Jesu himmelsfärd
  … Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
  – Lukasevangeliet 24:51
  Låt oss bedja rör trons lydnad
 3. Den Helige Ande utgjuts över apostlarna, förenade med Maria i bön
  De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
  – Apostlagärningarna 2:3-4
  Låt oss bedja om den Helige Ande att upptända kärlekens låga i våra hjärtan
 4. Marie upptagning i himmelen med kropp och själ
 5. “Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas….”
  – 1 Korinthiebrevet 15:51-57
  Låt oss bedja om en salig död
 6. Marie kröning i himmelen
  Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
  – Uppenbarelseboken 12:1
  Låt oss bedja det eviga livets segerkrans

HUR BER MAN ROSENKRANSEN?
Vid varje mysterium börjar man på den ensamma kulan med ett Fader vår. På de tio kulorna ber man Hell dig Maria-bönen. Varje dekad avslutar man med Ära vare Fadern. Efter varje dekad ber man enligt Guds Moders begäran i Fatima: ”O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.”

Efter att ha bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina eller en annan lämplig bön till Jungfru Maria.

 

Hur ber man Jungfru Marias rosenkrans?

Man börjar med att ta rosenkransens krucifix, kyssa det, göra korstecknet med det och inleda med den apostoliska trosbekännelsen. Sedan ber man

 1. Trosbekännelsen. Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern,
  himmelens och jordens Skapare,
  och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
  vilken blev avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria,
  led under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven;
  steg ned till dödsriket,
  stod upp på tredje dagen igen ifrån de döda, uppfor till himmelen,
  sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida,
  och skall komma därifrån för att döma levande och de döda.
  Jag tror ock på den Helige Ande,
  den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund,
  syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.
  Amen.
 2. Fader vår…
 3. Var hälsad Maria full av nåd. Herren är med Dig. Välsignad är Du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesus
  Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och vår dödsstund
  (tre gånger) med till 3 olika tillägg
  – som förökar vår tro
  – som styrker vårt hopp
  – som förökar vår kärlek
 4. Ära vare Fadern, Sonen och den Helige Anden. Amen.
 5. Fatimabönen.
  O Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld
  och fräls alla själarna i skärselden. Led alla till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allramest.
  Amen.Alternativ: Bön till St. Mikael
  Helige Ärkeängeln Mikael,
  försvara oss i striden.
  Var vårt värn emot djävulens ondska och snaror.
  Må Gud kuva honom,
  ber vi ödmjukt.
  Och må Du den himmelska härskarans furste
  med Guds kraft,
  kasta ned i helvetet,
  Satan och alla andra onda andar,
  som stryker omkring i världen
  och söker själarnas undergång. Amen.
 6. Inledning till ett mysterium.
  Meditationstext
  Fader vår …
  10 Var hälsad Maria
 7. Avslut av en dekad
  Ära vare Fadern…
  Fatimabönen
  Jesus, min enda kärlek,
  jag ber för dem som du älskar,
  men som inte vet hur de skall älska dig.
  Må de bli renade och helade,
  så att även de kan bli befriade
  från allt ont. Amen.
 8. Avslutning
  Salve Regina – Himlarnas drottning
  Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
  moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
  Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
  Här är tåredalen med suckar och klagan
  och långt är till Paradiset.I din himmel bed med oss på jorden.
  Låt oss se ditt ansiktes ljus som ger oss frid i ångestnatten.
  Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas,
  låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
  O ringhet, o höghet, o Guds moder, jungfru Maria.
 9. Bed för oss, heliga Guds moder, att vi blir värdiga Kristi löften. AmenLatinsk text:Salve Regina, Mater misericordiae,
  vita dulcedo et spes nostra, salve.
  Ad te clamamus, exsules filii Evae.
  Ad te suspiramus, gementes et flentes,
  in hac lacrimarum valle.
  Eia ergo, advocata nostra,
  illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
  Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
  nobis post hoc exsilium ostende.
  O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.Bed för oss, heliga Guds moder, att vi blir värdiga Kristi löften. Amen

 

Det här inlägget postades i Kristendom, Kyrkan, Maria, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.