ÄR ERAN USA PÅ VÄG UT? RYSSLAND OCH KINA TAR ÖVER

 
Den vanliga uppfattningen är att USA leder de västerländska demokratierna i en global kamp för att bekämpa terrorism och totalitarism och främja demokrati. I själva verket har politik gällt ”a global management by fear.” Verkliga eller skapade hotbilder har gällt för en ny världsordning
 
Enligt Freedom Houses USA-tillvända klassificeringssystem fanns det 49 nationer i världen 2015 som kan kategoriseras som ”diktaturer.” USA har lämnat militärt stöd till över 73 procent av dessa diktaturer!
 
 
Det nya presidentskapet med Trump har lett till att utvecklingen blir kontraproduktiv. Ryssland och Kina tar nu över där USA stiger av Sanktioner skapar utrymmer för Ryssland och Kina kan bygge nya handelsvägar
 
I år 2017 passerar handeln mellan Ryssland och Kina 66 miljarder dollar.
 
2018 är prognosen 80 miljarder dollar och för 2020 passerar handeln 200 miljarder dollar. http://www.exportgenius.in/blog/bilateral-trade-between-russia-and-china-russia-china-trade-statistics-109.php
 
Västs handelskrig blev ett lyckokast för Ryssland. De två “strategiska” ekonomierna Ryssland och Kina smälter nu samman i rekordfart och planera bygga infrastruktur som när hela Euroasien, Sydamerika och Afrika
Kinas överskott i handeln med omvärlden handlar redan om en halv “biljon” dollar per år!!! Eller 500 miljarder dollar – nästan fem tusen miljarder svenska kronor. Detta överskott i den kinesiska handeln med omvärlden – varje år.

 

NYA HANDELSVÄGAR BYGGS PÅ GOTT OCH ONT

Den nya sidenvägen” blir Belt and Road Initiative. Strategin understryker Kinas drivkraft för att ta en större roll i globala affärer med ett Kina-centrerat handelsnätverk i Euroasien.
 

BRON ÖVER AMURFLODEN I FJÄRRAN ÖSTERN

 
En väldig bro byggs mellan Kina och Ryssland. Amurbron-projektet är en internationell kinesisk-rysk järnvägsbro som är under uppbyggnad. Bron förväntas öppna sommaren 2018 och förväntas transportera mer än 3 miljoner ton gods och 1,5 miljoner passagerare per år. Kina och Ryssland kom även överens om att bygga en 2-filig motorvägsbro.
 
Den kinesiska jätteindustrin behöver massor av metaller och mineraler. Kina har blivit världens största importör av koppar.
 
Ryssland äger en av världens största kopparfyndigheter som finns strax norr om Kinas landgräns i nordost.
Inom några få år behöver inte Kina köpa koppar från väst.
 
Ryssland har nu även blivit en supermakt av föda – Food Superpower. Världens största veteexportör i år heter Ryssland.
 
På några få år har Ryssland blivit självförsörjande på nästan allt. Dessutom ingen “GMO”-föda.
 
Ett annat projekt är “The Ice Silk Road” längs norra Sibiriens kust är en enorm satsning där Ryssland och Kina samarbetar. Den nya handelsleden kallas även “The Arctic Road”.
 
Jättelika ryska atomdrivna isbrytare plöjer ofattbara 3 meter tjock is vid behov. Sydkorea bygger ytterligare en sådan superisbrytare åt Ryssland.
 
Massor av nya hamnar med serviceindustrier växer fram dock i ett känsligt Arktis. Leden kommer att avsevärt minska transportkostnaderna för Asiens handel med både Nord- och Sydamerika.

VÄGEN TILL SYDAMERIKA – DEN NYA PANAMA-KANALEN

I NIkaragua bygger det kinesiska jättebolaget Wang Jing´s Company den nya kanal som blir tre gånger längre och dubbelt så bred som flaskhalsen “Panama-kanalen”.
 
Nikaraguas president Daniel Ortega undertecknade kontraktet med kineserna 2013. I affären ingick en “långtidsförsäkring” – en 50-årig “concession”.
 
Den kinesiska handeln med Sydamerikas östkust förenklas NU avsevärt – under mycket lång tid – genom tillkomsten av denna nya handelsled.
 

VÄGEN TILL AFRIKA

I nästan varje land i hela världen närmar sig “det amerikanska århundradet” sitt slut.
 
CIA:s globala terror har fått härja tillräckligt länge på jordens yta. Strategiska regioner har folk fått fly från sina hem för att bereda plats för internationella företag eller har människor fått arbeta under slavliknande förhållanden.
 
Land efter land har öppnat armarna österut.
 
Kenya och Kina har länge samarbetat i stora infrastrukturprojekt. Den nya järnvägen mellan Nairobi och Mombasa har nyss invigts.
 
Det är Kina som finansierat detta jätteprojekt. Närmare 8 000 kineser jobbar idag med olika projekt i Kenya. Detta är i sig en strategi. Lokal utveckling hade involverat befolkning
 
Även i Zimbabwe har Kina investerat stort. Cirka 1 000 kineser jobbar idag i Zimbabwe – i första hand inom gruvindustrin.
 
Zimbabwes export till Kina år 2015 motsvarade 766 miljoner dollar medan Kinas export till Zimbabwe uppgick till 546 miljoner dollar.
 
Kinas import består inte bara av mineraler och metaller. Tobak och bomull är två viktiga importprodukter. Detta har skapat massor av arbetstillfällen i Zimbabwe.
 
Både Zimbabwe och Kenya har välkomnat den nya sidenvägens afrikanska gren.
 
Att Mugabes fru “Gucci Grace” avlägsnades från makten var mycket viktigt för Kina. (Kuppen handlade inte i första hand om att bli kvitt Mugabe – det var Mugabes fru och hans två söner som det handlade om). CIA misslyckades att hålla dem kvar.
 

GEMENSAMT RYMDPROGRAM. STOPPAR CIA-TERRORN I RYMDEN

Gemensamma avfyrningsramper för uppskjutning av satelliter förbereds. Gemensam dockningsteknik är på väg.
 
Ett fristående “triangulerings- system” är också på väg. USA ska inte längre kunna sabotera eller störa det kinesiska eller det ryska rymdprogrammet.
 
De ständiga sabotagen från CIA “avskärmas” snart effektivt. Det är en mycket lång historia som få känner till. Det kinesiska rymdprogrammet med Chang´e farkosterna med månfarkoster har fått brottas med svåra störningar. CIA:s terror pågår även i rymden.
 

RYSSLAND BYGGER NU UT INTERNET I NORDKOREA.

Koreas huvudstad får snart “60 procents större bandbredd” och en andra förbindelse till omvärlden.
Byggnaden av det nya nätet beslutades så sent som den 27:e september i år – när CIA:s agentnät var utslaget i Nordkorea.
 
Beslutet fattades av Nordkoreas och Rysslands utrikesministrar i Moskva.
 

BRICS-LÄNDERNA FÖR EN ICKE VÄSTDOMINERAD VÄRLDSORDNING

 
Gruppen vill förstärka tillväxtekonomiernas och utvecklingsländernas inflytande i internationella
 
BRICS ses som en viktig kraft i ansträngningarna att åstadkomma ”en multipolär värld”.
 
För i synnerhet Kina och Ryssland är det ett viktigt mål att utnyttja BRICS-gruppen för att motverka västlig (och särskilt amerikansk) dominans och spridning av västliga värderingar. Ibland hänvisas till målet om en ny icke-västdominerad världsordning som formats med icke-demokratiska metoder för en global västlig elit.
 
Huvudmålet för BRICS är som nämnts att få till stånd en ordning och den välståndsökning där tillväxtekonomierna och utvecklingsländerna får ökat inflytande i världsekonomin och i de multilaterala institutionerna. Man ser gruppen som en motvikt mot G7.
 
Enligt den första vice ordföranden för Rysslands centralbank har det traditionella handelssystemet i London blivit mindre relevant.
 
BRICS-länderna, som består av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, eliminerar möjligheten att skapa ett gemensamt system för guldhandel “både inom BRICS och på nivå med bilaterala kontakter”, enligt meddelandet från första vice ordföranden av Rysslands centralbank Sergey Shvetsov på “Ädelmetallsmarknaden”.
 
Den förvrängda guldhandeln med guldpapper i västvärlden styr inte längre priset på guld.
 
Väst handlade med guldderivat – spekulationer om framtida guldpriser. Detta sjuka system styrde länge priset på verkligt guld – men nu är denna tid snart över.
 
BRICS-länderna är nämligen både världens största producenter och konsumenter av verkligt guld.
 
CIA:s försök att styra guldpriset med förgyllda papper har misslyckats. Detta skakar om USA i sina grundvalar. Andra som försökt mötte vredens druvor som i Libyen
 
Dollarn har fått en strypsnara runt halsen. I framtiden styr utbud och efterfrågan priset på guld.
 
Den förljugna världens ekonomer bävar. Framtidsutsikterna för Londons OTC och New Yorks COMEX är synnerligen dystra.
 

DEN KRISTNA UTVECKLING I RYSSLAND

Efter kommunismens fall 1989 påbörjas ett stort kyrkbygge. Nu byggs ca 1000 nya kyrkor per dag. Ungeför 800 kloster finns nu.
 
Motståndet till den västliga världens liberala och posthumintära värdegrund uppfattas som hot mot det ryska samhällets sammanhållnig. Väst uppfattar detta motstånd som antidemokratisk väg som inskränker en mänsklig frihet och natur.
 
I sekler har angrepp skett mot den kristna grunden genom hemliga samhällsfientliga organisationer som spritt revolt och uppror. Kyrkor har förstörts. Många har dött för sin tro.
 
Men med Ryssland finns Guds ingripande. 1988 talar Jesus till sin budbärare att Ryssland är döenden men ska uppväckas som Lasarus. År 988 grundas Ryssland som kristen nation. Således 1000 år innan. Den 9 nov 1989 föll oväntat Berlinmuren och Sovjet förll 19161
 
I en framtid skall ett Mirakel ske.

-”Jag säger dig, din syster Ryssland kommer att bli ett överhuvud – andligt sett – för många folk och mot slutet skall hon förhärliga Mig. Lyssna nu noga på och förstå.”/Jesus den 13 dec 1993/Sant Liv i Gud

Övrig källor: BRAGE NORIN; BRUDPARET RYSSLAND OCH KINA RÄDDAR VÄRLDEN

Det här inlägget postades i BRICS, Kina, Ledarskap, Postmodernism, Ryssland, USA, Värderingar. Bokmärk permalänken.