LJUSETS ÅTERKOMST

Advent betyder ankomst. Vi är i Jultid. Vi möts i ljus som tänds i mörkret och i glädje. Vi ger varandra gåvor eller genom Tomtens gåvor  till barnen. Jultomtens amerikanska namn är “Santa Claus”  som leder till Sankt Nikolaus som var en biskop på 300-talet som helgonförklarades för sin kristliga givmildhet till de fattiga.

Julen innehåller hela meningen med vår existens på jorden och för framtiden. Den första ljuset gav världen existens i tid, rum och liv. Utan det skapade ljuset rådde mörkret. Andra ljuset gav nytt liv. En ny människa skapades andligt genom Kristi verk. Pånyttfödd genom Kristi förening.

Den andra ljuset kom som Guds gåva. Löftet om Messias ankomst som förutsades i Gamla Testamentet.

“Och hon blev havande genom den helige Ande” och hon skulle föda en Konung över alla och tog boning bland oss som en mänsklig gestalt. Denna helga natt föddes jungfru Maria Jesus i ett hav av ljus bortom vår fysiska verklighet.

(Skildrat av Maria Valtorta genom en vision om födelsen.) Maria förblev orörd. Guds kraft var över henne.

En människoson till en moder. Levde som en människa. Blev en tjänare och slav för mänskligheten. Oskyldig som ett lamm men bar all vår skuld för att befria oss.

Allt skildrar en andlig vandring. Vi föds på jorden för att växa andligen och gå i Kristi fotspår. Alla får bära ett kors. En förening med Kristus. Jorden är en förberedelseplats till att födas i det Himmelska riket.

Han föddes av Maria som en fattige son i kallt stall med djur närvarande. Nya testamentet gäller Kristi liv på jorden. Segern över Döden genom Uppståndelsen. Himmelsporten öppnades.

Han stiger in i Faders hus. Inviger ett välde i kärlek, frid och ljus för människornas framtid. Ett tredje ljus ska komma när den gamla tiden avlöses med Kristi fredsera för evigt.

Och varför sker detta? Inte för att genom hans fattigdom göra många rika. Han blev en Människoson och gjorda många till Guds söner och döttrar. Många förenade han med sig själv. Han som i sin kärlek och makt är den ende Sonen till Fadern i himlen.

Vi är enda kropp med Kristus

De som föddes i köttsliga natur kunde genom Kristi liv genomgå en gudomlig pånyttfödelse förenas och bli med Honom en enda son. Vi är då levande själar i Kristi kropp. Enhet med Kristus.

Hildegaard av Bingen född 1098 var en nunna som skådade.

Hennes verk omfattar religion, etik, dikter, filosofi, mystik, medicin, musik och kosmologi.

Hon skildrar Himlens byggnad som en kör av änglar.  En levande enhet runt Gud.

Kristus är så ensam den ende Sonen; med en enda Gud i himlen och med en enda moder på jorden. Söner och döttrar är många. Lemmar i en enda Son. Så blir vi samtidigt många i en enda Moder och Jungfru.

Maria och kyrkan är en enda moder.

Maria födde utan varje synd födde ett huvud åt kroppen som är kyrkan.

Kyrkan skänker genom alla synders förlåtelse en kropp till huvudet som är Kristus. Så blir Maria såväl Kristi moder som vår moder. Kyrkan är en moder som föder oss. Med Eukaristin/Nattvarden tar vi reellt emot Kristus.

I vårt sanna liv har varje människa en broder eller en syster. Vi är skapade till Guds avbild och bär så Gud i oss. Vår handlingar är att vi “gör med Gud”. “Vi förbereder” jul istället för “jag förbereder”. Varje människa är så okränkbar och oersättlig.

Varje människa har rätt till sitt liv. Gud är med oss i den första stund i moderlivet till sista andetaget. Ingen äger rätten att ta bort någons liv. Därför kan inte abort och dödshjälp (eutanasi) rättfärdigas eller försvaras. Människan är så mycket värd än sin fysiska kropp.

Den mänskliga rätten är i vår tid ifrågasatt i den rationella verklighetsuppfattningen. Människans värdighet kränks och diskrimineras. Samhällen håller på att glida isär med grupper som står konflikt med varandra.

Det sker i arbetslivet. Missbruk sker när unga människor och kvinnor hamnar i en beroendeställning till dem som är maktposition. Livsmiljön och människor håller på att sexualiseras. Människor förvandlas till objekt. Detta håller på att öka och öka.

En köns- och raskamp har utvecklas. Främlingsfientlighet, feminism, de bisexuella, de heterosexuell och de homosexuell är faktorer som påverkar den mänskliga identiteten och relationerna till de familjära biologiska banden och samhörigheten. Vägen innehåller en ökade individualisering av samhället. Samhällets solidariska enhet urlakas.

Reduktionen sker även i det ekonomiska livet där väldiga sociala klyftor växer fram mellan de rikaste och de fattiga. Krig har gett massinvandring. Främlingsfientlighet har gett hatretorik.

Vi är i en tid där ekonomin förvandlas till produktion och distribution av rikdomar till de rikaste dvs plutonomi. Här uppstår prekäriatet med dem som får leva det prekära livet.

Kampen för frihet och demokrati har kommit underifrån medan eliten försöker att ta kontroll ovanifrån

Vi är i en tid när samhället formas av dem som äger samhället eller snarare lever på jordens krediter.  Dessa monetära makter är “master of mankind” – mänsklighetens härskare”.

Vi möter också den teknokratiska revolutionen inom bank- och affärsvärlden som söker väg att förena människan med det tekniska systemet. Långtgående robotisering pågår. De personliga kontakten blir alltmer digitaliserad. Det kontantlösa samhället kryper allt nämare

Vår livsmiljö blir så alltmer materialiserad. Historiskt upprepar sig tider. Kaos- och evolutionsläran har sitt ursprung i faraonernas Egypten.

All förändring sker via kaos. I vår tid är det revolution, krig och krascher. Egypterna ansåg att i den eviga materian finns en icke-levande intelligens som de kallade för den store Arkitekten. Faraoner bar kobrans symbol i pannan som symboliserar den som är upplyst och invigd i den hemliga kunskapen. Grunder till sekterna kommer härifrån.

Utveckling kom genom evolution. Darwins evolutionslära ersätter för många idag att vårt liv och värld att vara skapad. Är världen skapad då finns en Skapare. Inget kan heller komma ur det som är tomt och utan existens.

Historien beskriver Exodus där Gud griper in och tar sitt folk från Egyptens slaveri genom sin välsignade Moses. Är vår tid igen “Egyptens land” med sina faraoner och pyramider som kuvar och fördärvar människornas liv. Uttåget ur Egypten är den ursprungliga “Påsken”. “Påsk” kommer av det hebreiska ordet “pesach” som betyder rskoning.

De hus med lammets blod på dörrposten skulle den natten skonas. Då gällde det huset i en fysisk mening. Idag är innebörden vår själ med Kristi blod. Kristus är Guds lamm.

En ny Påsk skall komma

Vi står inför en framtid med Kristi återkomst. Vår väg är leva vår enligt  evangeliet. Vara glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud, Thess 5:16-18. Jesus är en ständig verklighet, som förjagar syndens makter och befriar oss ur sorgens järngrepp.

Tacksamhet förjagar bitterhet och besvikelser. Det sker genom han som gett den deras liv här på jorden med dess okränkta värdighet. Maria ber oss att be Rosenkransen för att rädda själar och skydda oss.

Inte världens slut utan en ny era

Flera visionärer förklarar bestämt att vad de har i tanken om Kristi är inte den slutliga ankomsten utan en mellanliggande närvaro av Jesus som skall ge liv åt denna
världen och föra den till en ny grad av fullkomlighet.

Gianna Talone Sullivan (12 mars 1957) är  apotekare av yrke, men är mest känd som författare till en serie böcker som heter Jag är din Jesus av Barmhärtighet som Hon rapporterar visioner om Jesus och Maria .

Så här fick Gianna Talone Sullivan höra av den Välsignade Modern:

”Min Son kommer och Han skall leta efter de med barnsliga och ”små” hjärtan. De som inte är upptagna med sensationalism och livets komplikationer.

Han skall leta efter de som lever ett ödmjukt, anspråkslöst liv och som bemödar sig att älska, som är ärliga, som inte är fyllda av ondska eller svek och som har varit trogna

Hans ord och som litar på Hans löfte med barnslig, sonlig förtröstan. Det är min Son, som Jesusbarnet, som skall inleda den nya fridseran för att ge er hopp och inbjuda hela världen att krönas med Hans dygder.

Det är inte världens slut som ni har lärt er utan hoppet om en ny början. Vid slutet skall min Son, den rättfärdige, förhärligade Frälsaren komma som er rättvise domare. Var därför inte rädda.

Invänta Hans ankomst med stor förväntan och glädje. Det finns oerhörd ondska i världen och min lille Jesus skall söka efter de med små och rena hjärtan.”
(Budskap 30 sept. 1999.)

Källa: Lyssna på mina profeter: www.kristenprofetia.se 

Det här inlägget postades i Kristendom, Livet, Människan, Maria, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.