JESUS SOM FLYKTING I EGYPTEN. TIDEN OCH VITTNESMÅLET UTANFÖR BIBELN.

Är Nya Testamenten den enda källan om Jesu liv.  Egypten kan i sin koptiska tradition bekräfta “Flykten till Egypten” som är bevarad och vördad  hos folket i Egypten som ger vittnesmål om Jesu barndom utanför Bibeln.

Folket visste inget om den heliga Familjen eller vem Jesus var, när de kom. Men deras flykt och boende har under 3,5 år satte djupa spår hos folken.

Kyrkan grundlades evangelisten Markus omkring 42 e.Kr.

Märkliga förändringar kom med dem, bl.a flöt en vattenkälla fram i en ökentrakt. Likaså började en trädgård att blomstra fram

Målningen på bilden finns på en vitkalkad mur intill den koptiska kyrka i Kairo El-Zeitoun, där Maria visar sig offentligt för Kairobor 1968-1971 som ett tack för att Egypten skyddade familjen.

Jesus moder Maria har fått en speciell betydelse för Egyptens kristna utifrån denna tradition.

– Det finns en speciell Marianärhet, en Mariakärlek, en tilltro till att Maria finns med och beskyddar, även om det händer onda saker. För många blir berättelserna om den Heliga familjen i Egypten därför en trygghet och ett sätt att stärka sin tro på.

http://www.dagen.se/livsstil/har-bevaras-berattelserna-om-jesus-som-flykting-1.666831

Det började på kvällen den 2 april 1968 och fortsatte under flera år till 1971. De skedde på olika sätt från gång till gång ovan kyrkan vid domerna. De kunde pågå från några minuter till ett par timmar. Miljontals kom och såg på kvällar och nätter.

Kristna bad Rosenkransen. Muslimer sjöng samtidigt ur Koranen.

“Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor.”

I en framtid kan Maria bli bryggan till fred. Den heliga familjen fick i hast fly undan kung Herodes. Alla gossebarn som var 2 år eller under skulle dödas. Så skedde gav upphov till Ramaskriket.

Kungen fruktade stjärntydarnas budskap att en ny konung hade blivit född. Josef fick besked i en dröm av en ängel att fly till Egypten.

En gång fick Moses uppdraget att hämta hem Israels folk från Egypten. Nu söker sig den heliga familjen sitt skydd här. Så blir flykten ett vittnesmål från ett folk som visste något om Jesus. Kyrkor och kloster som Al Muharraq i Assiut grundas där familjen vistats. Platser med hedendom rasade samman. Kyrkor och kloster har byggts såväl koptiskt ortodoxa som katolska kyrkor på sådana heliga platser.

Men bortom Bibelns kortfattade beskrivning av Jesus som flykting finns det nu en hel flora av berättelser och traditioner som bevarats i den koptiska kyrkan i Egypten.

Här finns den Heliga familjens flyktväg bevarad, vilket blir en rundresa i stora delar av Egypten, då de tvingas vara i ständig rörelse för att komma undan Herodes långa arm.

Flera under och tecken ska ha skett längs vägen, enligt den koptiska traditionen, och längs rutten har såväl kyrkor som kloster byggts upp på de platser där den Heliga familjen stannat till som flyktingar. På ett väldigt konkret sätt finns alltså bilden av Jesus som en flykting bevarad i Egypten.

Den första huvudstaden som den heliga familjen stannade i efter att ha anlänt till Egypten från Betlehem var Farma, eller det gamla Pelusium, på östra öns mynning. En gång en blomstrande hamnstad på Sinaihalvön. Den heliga familjen fortsätter senare vägen till Mostorod. Nästa anhalt blev Sakha

En anmärkningsvärd händelse inträffade i mars 1976, då en helig bibel av okänt ursprung sköljdes upp till Nilens strand strax under Jungfru Maria-kyrkan och kallas “Vattenbibeln” som var uppslagen på Jesaja 19:25, som förklarar, “välsignat vara Egypten mitt folk. En vattenskada formar en bild av man som leder en åsna med kvinna sittande bärande ett barn

En av de viktigaste platserna i berättelsen om Jesus flyktväg i Egypten ligger i vad som i dag är ett stort klosterområde i södra Egypten, al-Muharraq. Här ska Maria, Josef och Jesus ha stannat i en grotta under ett halvår, den längsta tiden de fick stanna på en och samma plats.

Efter kung Herodes död uppenbarades en ängel för den heliga familjen och berättade för dem att det skulle vara säkert för dem att återvända hem. De gjorde ett sista stopp i Assiut innan de återvände sin väg tillbaka till Palestina, och det är här där slutstoppet på den heliga spåret ligger.

Assuit är för kopter är det här numera ett viktigt pilgrimsmål, och går under “det andra Betlehem”. Även för den etiopisk-ortodoxa kyrkan anses platsen helig, där bara Jerusalem väger tyngre.

Efter Zeitoun har många fler skett inför stora skaror av människor tillhörande olika religioner och samhällsställningar:

  • Edfu 1982; Shoubra, 1986 – 1991
  • Shentana El Hagar, 1997
  • Assuit, 2000 – 2001
  • Gabal Dranka 2001. Det har medfört att kyrkorna i öst och väst utvecklat ett närmande. Påven och patriarken har möts med biskoparna. Ett möte skedde i Assuit när ett stort ljusmirakel inträffade.

Trots denna långa tid av offentliga uppenbarelser då miljontals av människor har varit vittnen tog världen i väst ingen notis om vad som inträffat.

Det här inlägget postades i Bibeln, Flykt, Jesus Kristus., Maria. Bokmärk permalänken.