LOGIK KOMMER AV LOGOS SOM BETYDER ORDNING.

För över 200 år sedan myntades “Den nya världsordningen” – Novus Ordo Secolorum. I modern tid gäller ekonomiska marknadslagar som skall styra det mänskliga ödet.

Logos användes av den grekiske filosofen Herakleitos för att beskriva mänsklig kunskap och universums inneboende ordning. Detta som en bakgrund till de ständiga förändringar som kännetecknar dagligt liv. Logos såsom universums inneboende rationalitet

Aristoteles, som studerade under Platon och som var en praktisk tänkare, var den som först utvecklade begreppet logik som en bild av reglerna för människans rationalitet. Platon uppfattade en osynlig värld, en idévärld, som strålade ned över jorden.

I Johannesprologen (Joh. 1:1-18) framställs Kristus som Guds logos som fanns hos honom från begynnelsen och genom vilken allting har blivit till.

Logos har till slut inkarnerats, det vill säga blivit människa (“kött”) i Kristus. Logos är begynnelsen i kristendomen Guds skapande och uppehållande ord.

Oikonomia ur vilket ekonomi kommer betyder en manifestering av Guds skaparförmåga. Ett hus med dess livslagar. Ett hus som gäller jorden.

Hela människosläktet är här likt ett enda träd med många grenar som växer i Kristus som är Kyrkan. Kyrkan kan då endast vara En. Men den splittrades.

Enhet är vår tids stora kardinalfråga. Utan denna enhet sker splittring och då kan ingen fred gälla utan freden med Gud.

Men istället kommer moderna teorier och filosofier frigör oss från Guds existens, mänsklig samhörighet och människans innebörd.

Vi lever så i ett tomrum utan ursprung, mening och mål som innebär en värld i relativism och var och en blir salig på sin sanning. Människor förenklas till ett djur och ett ekonomiskt redskap.

Gud sänder budskap ber oss att vara förberedda för återkomsten. Kristi återkomst. För människan räddar tron.

BIG BANGS REALITET ÄR KONSTATERAD

Nobelpristagare 2006 har kunnat identifiera Big Bangs bakgrundsstrålning.
Den kosmiska bakgrundsstrålningen är ett av bevisen för att Big Bang-teorin är riktig.

Den översta bilden visar rödskift i bakgrundsstrålningen på grund av jordens rörelse i universum. I mittenbilden syns Vintergatans strålning som ett bälte över bilden.

På den nedre bilden har man kompenserat för Vintergatans strålning.

Tiden efter Big Bang 0 till 10 upphöjt till-43:

Planckepoken. Under denna tid skall, om teorierna om supersymmetri är korrekta, de fyra krafterna elektromagnetism, svag kärnkraft, stark kärnkraft och gravitation ha varit lika starka och således enade i en enda fundamental kraft.

Tid 10 till -36 till 10 upphöjt till -23
Universums temperatur sjönk till 1028 Kelvin och den elektrosvaga växelverkan separerades från de starka krafterna. Detta gav upphov till en exponentiell expansion av universum kallad kosmisk inflation. Universum gick nu in i en fas där det expanderade homogent och isotropiskt. När denna inflation avstannade var partikelinteraktionen fortfarande energirik nog att skapa exotiska partiklar såsom W-, Z- och Higgsbosoner. Detta ledde till att Universum värmdes upp igen. Efter uppvärmningen skapades kvarkar, elektroner och neutrinos.

Tid 10 upphöjt till -12 till 10 upphöjt -6:

Medan temperaturen fortfarande är för hög för att tillåta kvarkar att binda sig och bilda hadroner, har de fyra naturkrafterna nu antagit sin nuvarande form. Fundamentalpartiklarna fick genom Higgsmekanismen sin massa.

 

Det här inlägget postades i Antikrist, Gudsbevis, Jesus Kristus., Kyrkan. Bokmärk permalänken.