FÖRSVARET AV DEMOKRATIN: USAs INBLANDNING I DE POLITISKA VALEN I VÄRLDEN 1946-2000

Levin, en forskarassistent vid Institutet för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har funnit att USA försökt påverka val i främmande länder 81 gånger mellan 1946 och 2000.

I dessa påverkansoperationer ingår allt från CIA-agenter som genomför framgångsrika presidentvalskampanjer i Filippinerna under 1950-talet till spridande av skadlig information om marxistiska sandinister för att påverka nicaraguanska väljare år 1990.
 
Allt som allt har USA sökt påverka valen i 45 nationer över hela världen under denna period visar Levins forskning. När det gäller vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.
 
I Levins siffror ingår inte militärkupper eller försökt till regimskifte (statskupp) efter val av en kandidat som USA ogillar, t.ex. inte när CIA hjälpte till att år 1953 störta Mohammad Mosaddeq, Irans demokratiskt valda premiärminister.
 
Levin definierar en intervention i ett val som ”en kostsam (costly) handling som syftar till att fastställa valresultatet till förmån för en av de två sidorna”. Enligt Levins forskning, som omfattar felaktig information eller propaganda; framställande av kampanjmaterial för kandidater eller partier som man föredrar; tillhandahållande eller återkallande av utländskt bistånd mm
 
En stor del av USA:s inblandning i val inträffade under det kalla kriget för att hålla tillbaka sovjetiskt inflytande. Enligt Levins sätt att räkna försökte Sovjetunionen blanda sig i valet andra länders 36 gånger, vilket ökar det totala antalet interventioner i val från de två länderna till 117 under denna period.
 
Men även efter det att Sovjetunionen kollapsade 1991, fortsatte USA sina interventioner i val utomlands, inklusive valen i Israel, före detta Tjeckoslovakien, och även Ryssland i 1996, enligt Levin. Efter år 2000 har USA försökt att påverka val i bland annat Ukraina, Kenya, Libanon och Afghanistan.
 
KÄLLA
 
 
PS
Även Sverige blev utsatt för psykologiskt påverkan 1982 med den nedtystade ubåtsaffären i Hårsfjärden. Bakom finns USA/Nato. Sverige ville skapa en kärnvapenfri zon i Östersjön. Nato skulle då bli utestängd. Ubåten skulle skapa rysskräck samt att få en ny opinion som vrider Sverige till höger.
 
Hela Ukrainaaffären är manipulerad av USA sedan 50-talet.
 
CIA har sedan 1953 drivit två stora program som syftar till att inte bara destabilisera Ukraina utan att nazifiera nationen med anhängare av den andra ukrainska nazistiska ledaren Stepan Bandera.

 

Det här inlägget postades i Demokrati, USA. Bokmärk permalänken.