KINA VILL BYGGA GLOBALA INFRASTRUKTURER. EXPANDERAR. KÖPER NU UPP MARK I GÖTEBORG

Kina erbjuder i flera länder att de är beredd att investera i ny infrastruktur för land och hav. De ville bygga en hamn i Lysekil för djupgående fartyg. De vill köpa upp markområden och företag i Göteborg. Det gäller redan Volvo och Saab.


Magnus Sederholm, läkare vid Karolinska Institutet med bakgrund i flottan som just avslutat en gästprofessur i Peking, har larmat om president Xi Jinpings plan om »herravälde« såväl kommersiellt som militärt över haven.

President XI:s vision vid den 19: e partikongressen är att Kina får en internationella roll att bli en “global ledare inom innovation”.

I mitten av 2000-talet hävdar Xi att Kina kommer att bli “en global ledare när det gäller omfattande nationell makt och internationellt inflytande.”

https://www.csis.org/analysis/xi-jinpings-19th-party-congress-speech-heralds-greater-assertiveness-chinese-foreign-policy

Xi motiverar sin formulering om Kinas framtid härrör från en bedömning av den internationella situationen som är gynnsam för Kina.

Kinas förutspår USA: s nedgång i kombination med Xis förtroende för Kinas framtid också blir en utvecklingsmodell för världen, särskilt i utvecklingsländerna.

Kinas skildring som en
ledningsmodell för andra nationer är särskilt oroande eftersom den föreslår en avsikt att vara alternativet till den västerländska liberala internationella ordningen och direkt konfrontera Förenta staterna, som tidigare har blivit oantastad.

Det är inte bara ord utan Kinas positioner har redan flyttat fram.

Kina planerar att bygga en snabbtågslinje mellan London och Peking. Med en fart på 350 km/h tar resan 48 timmar

Hamnbygget till Brofjorden och Lysekils norra hamn skulle bli en 1 800 meter lång och 1 000 meter bred kaj.

En »gigantisk yta« som slår sönder hela skärgårdsområdet. Men dessutom finns planer på en kryssningsterminal vid den gamla hamnen i tröskelfjorden Gullmarn.

I dag rapporterar bland annat Sveriges Radio om Kinas planer på att bygga ett 11 000 kvadratmeter stort konsulat med tillhörande personalbostäder i Göteborg.

Detta förväntas ske vid entrén till Delsjöns naturområde vid grönområdet Stora Torp, en plats som kineserna själva föreslagit. Enligt uppgifter har Fastighetskontoret redan undersökt frågan och förväntas ge ett positivt besked på måndag.

Om Fastighetsnämnden ger klartecken så kommer marken säljas till kinesiska myndigheter för marknadspris utan att någon annan får möjlighet att lägga anbud på marken, eftersom det handlar om en så kallad direktanvisning.

Detta sker enligt Sveriges Radio för att Göteborg vill förbättra relationerna till Kina, som man redan har ett stort ekonomiskt utbyte med.

Göteborg Direkt skriver närmare om frågan och talar även med Göteborgs fastighetsdirektör Martin Öbo:

I ärendet om markanvisning skriver fastighetskontoret att ”stadens relationer med Kina kraftigt har fördjupats under senare år” och hänvisar bland annat till Geelys besked om att man ska bygga ett innovationscenter på Hisingen, samt företagets dotterbolag CEVT som etablerades i Göteborg 2013.

– Med tanke på vår allt starkare förbindelse med Kina är det viktigt att de får ett fotfäste här, säger Martin Öbo.

Han är förberedd på att planerna kommer att skapa en hel del diskussion.

Att det handlar om handel är ingen i Göteborg som hymlar med. ”Ett stärkt konsulat spelar en viktig roll i utvecklingen av handelsrelationerna och därmed är det av strategisk vikt att säkerställa det kinesiska konsulatets roll i Göteborg.” står det i utlåtandet inför fastighetsnämndens möte på måndag, något Johan Lagerkvist inte är förvånad över.

– Nej, såhär resonerar man över hela EU. Och man kan ju tycka att en fråga om ett konsulat är relativt neutral, men frågan är som sagt större än så.

Allianser av makteliter överallt står bara och bockar och beundrar den kinesiska makten, samtidigt som den bara blir mer och mer repressiv och auktoritär, var tar det stopp? Det intressanta i detta fallet är ju att Göteborg väljer att lägga sig platt från början, där undrar jag hur de resonerar på sikt.

Johan Lagerkvist fortsätter med att det inte är säkert att det tar stopp och att det är då det kan bli farligt för om vi fortsätter att lämna ett vakum i debatten om mänskliga rättigheter så så kommer Kina fylla det och formulera om grundvärderingarna globalt. Därför är det viktigt att vara tydlig i tidigt skede och det är inte vare sig Sverige eller Göteborg.

Men deet blir ingen ny kinesisk storhamn i Lysekil efter att företaget Sunbase dragit sig ur projektet, skriver DN. ”Orsaken ska vara den negativa uppmärksamhet som intresseförfrågan har fått i media och på sociala medier”, skriver kommunen på sin hemsida, enligt tidningen.

Kina köper stora landområden och infrastruktur i Göteborg och Lysekil

Det här inlägget postades i Kina, USA. Bokmärk permalänken.