DEN GUDOMLIGA SKATTEN. KÄRLEKSBREVEN TILL MÄNSKLIGHETEN

 
True Life in God eller Sant Liv i Gud är ETT verk av Kristus själv. En gåva till vår tid.

Gudomliga rikedomar i Jesu Heliga Hjärta till mänskligheten. En gränslösa kärlek riktade till oss i en tid som är så sargad och vilsen.

 
Jesus är den som älskar oss allra mest. Kom som du är. Ingen behöver vara ett helgon. Jesu Hjärta är så stort och mäktigt. ” … var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan”. Ingen makt är större.
 
I Jesu tid på jorden var det endast Johannes, hans käre lärljunge, som låg vid Hans bröst som kände dessa rikedomar sparade för vår tid.
 
Inget ersätter Bibeln men budskapen påminner om dess betydelse och förståelse. Gud är kärlek – ett hav av barmhärtighet. Vi är inte rättfärdiga men i Kristus blir vi det.
 
Han ser vår nöd. Hans utvalda Vassula Rydén var en gång i stor nöd. Kristi hand lyfter henne ur ett förtorkat liv utan mening.
 
Hon har nu sedan 1985 följt Guds vilja och förmedlat detta verk i 6 världsdelar riktade till olika folk, kulturer och kyrkofamiljer. Budskap från 1985 till vår nutid på ett 40-tal språk
 
Vassulas styrka vore totalt otillräcklig om inte Gud själv väglett henne och styrkt henne. Hon har sett himlen men även helvetet.
 
Hennes andliga resa gäller även oss. Ett samtal utspelar sig mellan Gud och henne. Hon kan fråga Gud och få svar, som gäller oss alla. Steg för steg blir vi vägledda från tid till tid. Vi får del av förutsägelser som nu är besannade.
 
Guds sorg är den stora splittringen i kyrkan. Den var skapad som En i fornkyrkan.
 
Gud och och människan är en gudomlig enhet.
 
Kyrkan är Guds enhet med oss. Kristus är huvudet. Genom att vi överlämnar oss kan läkedomen ske. Att vi blir den goda viljan med Gud. Att vi går vägen Kristus ger oss.
 
Budskapen har blivit så levande för så många människor och människor växer till liv som om vi vore bevattnade likt blommor som växer i en torr jord. De talar till vår inre människan, som är vår själ. Gud finns där. Detta innehåller ett sant liv.
 
Gud vill att vi säger vi/oss i allt vi gör i livet. Det förankrar oss. Gud är alltid i oss.
 
Många under har människor fått erfara på det inre planet. Även att få se och höra Kristus såsom Vassula har fått erfara.
 
Hemsida: www.slig.se
Det här inlägget postades i SLiG. Bokmärk permalänken.