FORSKARE HAR HITTAT SPÅR AV UNIVERSUMS FÖRSTA STJÄRNOR

0-

Signaler som tros komma från de allra första stjärnor som bildades har upptäckts med hjälp av ett instrument i Australiens öken, rapporterar flera medier.

Upptäckten visar att det första ljuset i universum tändes ”bara” 180 miljoner år efter big bang, det vill säga för 13,6 miljarder år sedan.

– Att hitta denna minimala signal har öppnat ett nytt fönster om det tidiga universum, säger Judd Bowman, astronom på Arizona state university och ledare för projektet som hittade signalen, skriver TT.

Jakten på signalen har pågått i tio år, och anses vara banbrytande – på sikt kan den bland annat lära oss mer om den mystiska mörka materian i universum, skriver the Guardian.

– Vad som tycks vara upptäckten av de första stjärnornas signaturer i universum kommer att vara en revolutionerande upptäckt om den klarar tidens test, säger Nobelprisvinnande astrofysikern Brian Schmidt enligt TT.

Detta bekräftar att universum är ändligt och tar sin början i ett “ljus” bortom den fysiska världen. Vad blir då upprinnelsen till ljuset till??

En initiering har skett. Ett skapelseögonblick har då skett som innehåller alla förutsättningar till vår existens. Detta motsäger inte vad 1 Mosebok 1 berättar att initialt började det ur ett “ljus”

2006 års Nobelpris i Fysik gick gemensamt till John C. Mather NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, och George F. Smoot University of California, Berkeley, CA, USA

“för upptäckten av den kosmiska bakgrunds-strålningens svartkroppsform och anisotropi”.

Enligt big bang-scenariot är bakgrundsstrålningen en rest från universums tidigaste skeden.

Ögonblicket efter själva den stora smällen (big bang) kan universum liknas vid en glödande “kropp” som skickar ut strålning. Denna kallas svartkroppsstrålning och dess spektrum har en speciell form där fördelning mellan olika våglängder enbart beror på temperaturen – ju lägre temperatur desto längre våglängd.

Enligt big-bang scenariot har sedan strålningen svalnat i takt med att universum expanderat. Den bakgrundsstrålning vi i dag kan mäta motsvarar en temperatur på bara drygt 2,7 grader över absoluta nollpunkten. Denna temperatur har pristagarna kunnat räkna fram just tack vare det svartkroppsspektrum som COBE-mätningarna visat.

Big Bang-teorin är den vedertagna kosmologiska modellen för universums tillkomst och utveckling. Teorin säger att universum började utvecklas för ca 13,8 miljarder år sedan från ett extremt hett och kompakt ursprungstillstånd. Hela den del av universum som nu kan ses ifrån jorden, det observerbara universum, var då koncentrerat i en mycket liten volym.

Urtillståndet var mycket hett och närmar man sig den så kallade Planck-tiden närmar man sig också Planck-Wheeler-temperaturen som är 1,4×1032 Kelvin. Rum, tid och materia blev till vid den kraftiga expansionen.

  • 0 till 10-43 Planckepoken. Under denna tid skall, om teorierna om supersymmetri är korrekta, de fyra krafterna elektromagnetism, svag kärnkraft, stark kärnkraft och gravitation ha varit lika starka och således enade i en enda fundamental kraft.
  • 10-43 till 10-36 Allt eftersom universum expanderade och kyldes ned separerades gravitation från de andra tre krafterna. Den enda elementarpartikeln som existerade under denna tid var higgsbosonen.
  • 10-36 till 10-23 Universums temperatur sjönk till 1028 Kelvin och den elektrosvaga växelverkan separerades från de starka krafterna. Detta gav upphov till en exponentiell expansion av universum kallad kosmisk inflation. Universum gick nu in i en fas där det expanderade homogent och isotropiskt. När denna inflation avstannade var partikelinteraktionen fortfarande energirik nog att skapa exotiska partiklar såsom W-, Z- och Higgsbosoner. Detta ledde till att Universum värmdes upp igen. Efter uppvärmningen skapades kvarkar, elektroner och neutrinos.
  • 10-12 till 10-6 Medan temperaturen fortfarande är för hög för att tillåta kvarkar att binda sig och bilda hadroner, har de fyra naturkrafterna nu antagit sin nuvarande form. Fundamentalpartiklarna fick genom Higgsmekanismen sin massa.
  • 10-6 till 1 Soppan av kvarkar och gluoner kyldes ner till den punkt att hadroner bildas. Ungefär vid denna tid började neutrinos att självständigt färdas genom rymden som kosmisk neutrinobakgrundsstrålning, som liknar den mycket senare kosmiska mikrovågsbakgrundstrålningen.
  • 10 till 1200 sek. Universum dominerades under denna tid av fotoner. Under denna tid kyldes universum ytterligare och nukleosyntes kan äga rum. Mellan 3 och 20 minuter efter Big Bang[1]Protoner (vätejoner) och neutroner skapar genom fusion atomkärnor, främst helium-4. Efter ungefär 17 minuter hade temperaturen sjunkit till en nivå, där nukleosyntes inte längre kunde äga rum. Det fanns då fortfarande tre gånger så mycket väte som helium-4.
  • 1200 till 2,2×1012 dvs 70 000 år efter Big Bang började materia klumpa ihop sig i strukturer tack vare små ojämnheter i den kosmiska inflationen.
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Universums_historia
Det här inlägget postades i Skapelsen. Bokmärk permalänken.