INFÖR KRISTI ÅTERKOMST


Jesus den 20 augusti 1988 i i True Life in God. Guds gåva till oss sedan 1985 för att rädda våra själar. Jorden står inför en rening. När vi inte. Men både Jesus och Maria sänder sina kallelser. Tecken sker på himlen. Fatima 1917 varnade men det blev inte infriat men Fatima och Kristi enhet skall fullbordas.

Herre?

(Här fråga Vassula Rydén, budskapen sker i en dialog med Jesus. Det blir samtidigt ett dialog med dig som läser nu. Ingen behöver gå förlorad i denna så utsatta och vilseledda tid. Satans attacker är många Jesus förbereder en stor förändring av jorden

http://www.tlig.org/sv/messages/319/

Jag är; (Kristus)

älskade, dessa dagar förleder Satan många genom att attackera uppenbarelser och visioner som kommer från Mig; hade Jag inte kommit och befriat dig, så skulle du ännu vara i hans klor; tro, tro på Min Barmhärtighet, tro på Mina Verk; jämför den du är nu med den du var förut, om Jag inte hade kommit för att rädda dig; Jag är Ljuset Jag har återlöst dig från mörkret;

Vassula, Satan är desperat och försöker förvirra er och skapa motsättningar mellan er alla; inse hur han arbetar; han försöker förvirra er alla; han vet hur Mina Verk räddar många själar och detta är orsaken till att han vill omintetgöra Mina planer och bekämpar dem; Jag skall alltid vara nära er, läs Apostlagärningarna 2; Min Ande ges från ovan till många, men som alltid är det några som avfärdar Den med ett skratt, utan att kunna förklara Dess mysterier

Jag har sagt åter och åter, att Jag skall utgjuta Min Ande över hela mänskligheten och ni skall profetera, unga män skall se syner1och era gamla skall ha drömmar; också över de minsta bland er skall Jag utgjuta Min Ande; Jag skall låta tecken synas på himmelen och nere på jorden, skapelse! har du verkligen förstått denna profetia?

Jesus den 18 aug 1988, http://www.tlig.org/sv/messages/317/

dotter, varje själ kan befrias, men bara när de själva öppnar sig och är villiga; Jag har givit varje själ denna frihet och deras vilja tillhör endast dem själva; om en själ är orubblig i sitt beslut att inte öppna sig för Mig, hur kan Jag då träda in i hennes hjärta? Jag är Herren och Gud, men Jag har gett er alla frihet och egen vilja; om ni tror och erbjuder Mig er vilja, och överlämnar er till Mig, så skall Jag stiga in i ert hjärta och bota er; Jag skall inte stiga in med våld; Jag står vid deras dörr och väntar på att de skall öppna den och välkomna Mig in;

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG. Bokmärk permalänken.