PÅSKEN – DEN NYA DAGEN, UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET

Vad döljer sig i Påsken? Med Kristi uppståndelse kommer en ny dag. Guds folk har en ny sabbat och vila att vänta sig. I den sjunde sjunde dagen förlorade sig människor i ohörsamhet. De skulle aldrig komma till vila med Gud.

Kristus sonad våra och världens synder med sitt oerhörda smärtfyllda lidande och död. När Jesus mötte döden sprang livets källa fram för oss alla. Jesus steg ned i dödsriket och väckte döda. Dödsriket besegrades.

För 3500 år skedde utvandringen från Egypten. En befrielse ur slaveri, rensning av avguderi genom de 10 plågorna och den första Påsken. Med Moses komer det fjärde Gudsförbundet. Det första är med Adam. Sedan sker det med Noak och Abraham. Det femte är med kung David. Det hette på den sjunde dag vilade Gud som var sabbaten.

Kristus sonar våra och världens synder med sitt oerhörda smärtfyllda lidande. När Jesus mötte döden sprang livets källa fram för oss alla. Jesus steg ned i dödsriket och väckte döda. Dödsriket besegrades.

De som nu hörsammar det glada budskapen skulle få komma in i Guds vila. De ohörsamma kom inte in.  Därför finns en ny möjlighet för alla.

Kom som du är, är budskapet. Du behöver inte vara ett helgon. Säg ja i detta livet och hörsamma Guds röst. Förhärda inte era hjärtan, är det sagt.

Därför skapade Gud en ny dag. Den åttonde skapelsedagen. Med Kristus. Att vila med den nya dagen Gud innebär att hans verk klart.

Det sjätte är universellt och det sker med Kristus ankomst.

Kristus kom för att hämta syndarna, de förlorade fåren. Gud skänker en nåd och befrielse genom Kyrkans instiftande.

Vi alla kallade att ingå i familjen med Kristus att bli som En enda Person. Kristus död på Korset innehåller en stor hemlighet.

Kristus hämtar då hem dem från de tidigare förbunden. Han väcker de döda. Hämtar hem Adam och Eva ur dödsriket.

Kristi återkomst handlar om att hämta hem de trogna att tillhöra Kristi familj i Himlen.

Ur fornkyrkan finns en predikan om Påsken och uppståndelsen:

I dag rader stor tystnad på jorden, stor tystnad och också  ödslighet.

Konungen sover. Jorden greps av fruktan och  blev stilla: Gud som blivit människa har somnat in och uppväckt dem som lag sovande sedan begynnelsen. Gud, som  blivit människa har dött, och dödsriket bävade 

Som en man går for att söka ett förlorat far, så går han for att  söka var stamfader. Den som sitter i mörkar och dödsskuggas vill han besöka. Den fångne Adam och hans medfånge  Eva vill han lösa från deras vånda, han som ar Gud och  Evas son.

Herren gick in till dem med korsets segerrika vapen. När vår stamfader Adam såg honom, slog han sig for bröstet i  häpnad och ropade till alia: “Min Herre är med er alla.”  

Och Kristus svarade Adam: “Och med din ande.”

Ihttps://samnytt.se/eu-islam-ar-var-framtid/Han tog honom vid handen, reste honom upp och sade: ‘Vakna, du som sover, sta upp frän de dö da, och Kristus skall lysa över dig. Jag är din Gud, som för din skull blev din son. För din och din avkommas skull talar jag nu, och med makt befaller jag de bundna: ‘Kom ut!’ och dem som är i mörkret: ‘Bli ljus!’ och de döda: ‘Stå upp!’  
 
För din skull blev din Gud dikkn son. För  din skull antog jag, Herren, din tjänargestalt. För din skull kom jag, som är över himlarna, till jordenrätterna är tillagade, de himmelska boningarna i och hyddorna ar beredda, skattkamrarna med goda ting har öppnats, och himmelriket har ställts i ordning sedan begynnelsen.  

Vår Herde gick bort, källan med det levande vattnet . Solen förmörkades, när han gick över från död till liv, och djävulen, som hållit människan fången från begynnelsen, blev själv tillfångatagen.  Idag förintade Frälsaren dödens portar och lås. Han bröt ner dödsrikets fängelse och tillintetgjorde djävulen.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Påsk. Bokmärk permalänken.