KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN OCH ÄR VÅR FRAMTID


År 1930 verkade syster Faustina i klostret i Płock, Polen. När hon befanns sig i sin cell natten till söndag den 22 februari 1931, kom  Jesus till henne som “Barmhärtighetens konung, klädd i en vit habit. Två strålar strömmade fram ur Hans hjärta.

Hans budskap gällde barmhärtighet för hela mänskligheten. I sin dagbok skrev hon:

“På kvällen, när jag var i min cell, blev jag medveten om Herren Jesus klädd i ett vitt dräkt En hand rest i välsignelse, den andra handen berörde bröstet.

Ur en öppning i dräkten vid bröstet kom fram två stora strålar, en röd och den andra blek.

I tystnad såg jag på Herren, min själ var överväldigad av rädsla men också med stor glädje. Efter ett tag sade Jesus till mig, “måla en bild enligt det form du ser med inskriptionen: Jesus, jag förtröstar på dig.”

Fredagen den 13 september 1935 avslöjade vår Herre för syster Faustina Rosenkransen med den Gudomlig nåden.

Han visade mig  hur jag  skulle recitera den och bad mig:

“Be ständigt den Barmhärtighetens Rosenkrans som jag har lärt dig.

De som ber den kommer att få möta stor barmhärtighet i hennes dödstimma.

Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

Prästerna kommer att rekommendera den till syndare som det sista hoppet.

Även den mest härdade syndaren, som reciterar denna Rosenkrans, även om det är en gång, kommer att få nåd från Min oändliga barmhärtighet.

Jag vill att hela världen ska känna till min oändliga barmhärtighet.

“Var inte rädd för din Frälsare; O syndig själ. Jag tar det första steg  för att komma till dig, för jag vet att du själv inte kan lyfta dig upp till mig.

Barn, spring inte bort från din Fader; var villig att prata öppet med din barmhärtige Gud som vill tala om förlåtelse och övertyga hans nåd på dig. Hur kär är inte din själ  för mig!

Jag har skrivit ditt namn på min hand; du är ingraverad som ett djupt sår i mitt hjärta. ”

Jag vill ge er ofattbara nåd till dem som litar på Min nåd …

När de ber denna krans i närvaro av de döende kommer jag att stå mellan min Fader och den döende personen, inte som en rättvis domare utan som den Barmhärtige Frälsaren “.

“- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

– Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

– De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet  för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

Barmhärtighetens Krona eller Rosenkrans är ett offer från Jesus själv att vi kan acceptera djupet i Hans kärlek för oss och allt det lidande Han var villig att uthärda för vår skull.

Det element som valts ut för denna Rosenkrans är så mäktiga att de kan symbolisera Guds kärlek till oss. Den lek strålen gäller vår rening från synd. Den röda strålen står för blodet som är själarnas liv.” ~ St Faustina’s Dagbok 313).

Hon försökte skissa bilden med träkol på duk, men hade ring framgång. I sin dagbok (Notebook 1, punkt 53) skrev hon att Jesus berättade för henne att hon skulle få “synlig hjälp” med uppgiften.

Det blev konstnären Eugeniusz Kazimirowski som utförde målningen. Den visades för allmänheten i påsken  den 25-28 april 1934 och tavlan närvarade vid den första mässan

Bönen finns på:
http://www.oikonomia.info/?page_id=29643

Det här inlägget postades i Jesus Kristus.. Bokmärk permalänken.