PINGSTEN – DET NYA LIVET


Vi går in i en ny högtid. Kristen högtid. Naturen sprudlar i färg och liv. Allt skildrar liv och dess mångfald som bekräftelse i skönhet och kärlek.

Pingsten är begynnelsen till kyrkans tillblivelse i världen. 50 dagar har förflutit sedan påsk.

Pingsten betecknas ofta som “kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera.

Den första församlingen var en egendomsgemenskap. Man ägde allt tillsammans. Var och en efter sitt behov. Gemenskap i kristen tro och enhet.

Kristi lärjungar blir apostlarna. Du utrustas med andens gåvor. De kan tala på olika stråk. Bota sjuk. Väcka döda. Skyddade mot ormar och allt gift.

De hade tidigare varit räddhågsna men kunde frimodigt förkunna inför människor. De vandrar ut i världen på var sitt håll. De kunde döpa människor i Kristi namn så att de sin tur blir seende och förkunna Guds mäktighet. De var orädda att dö. De ägde kunskapen och kunde tala utan manuskript. Anden var deras hjälpare.

Den kristna visionen kunde förmedlas. Det finns ett liv som är evigt efter jordlivet. Gud är barmhärtig och förlåter dem som ångar sig. Gud gav sitt liv för oss och vill rädda. Genom Kristi uppståndelse finns makten och segern över döden.

Tron ger oss förankringen i Kristus. Att erkänna Kristus som Gud son är en räddande tro. Utan Guds ande i oss är vi ingenting. Utan Ande blir vi endast stoff.

Genom Ande och tro byggdes kyrkan världen runt. Kyrkan är som ark som för oss hem, vår verkliga hem. Här finns en måltid som ger liv.

Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gavs till apostlarna i Jerusalem (Apg. 2:1–13, 37–39).

Enligt Bibeln var detta första gången tungotal förekom (ett tecken på uppfyllelse av Helig Ande) och den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse.

Pingsten anses vara en motsats till, eller ett upphävande av det som hände i Gamla testamentet när Babels torn byggde

Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, alla kunde förstå vad som talades i församlingen.

Pingstundret avbildas inom konsten oftast av lärjungarna ofta även tillsammans med jungfru Maria avbildade i Jerusalems tempel.

Över dem svävar eldslågor och där över den helige ande i form av en duva. Den äldsta avbildningen av motivet härrör från 500-talet och Rabulahandskriften i Florens.

Bibeln skildrar tre stora tider.

1. Faderns tid: Då allt skapades genom allmaktens Ord: Ljus, tid och rum i universum, galaxerna, solar, planeter, himmel och jord, allt liv i hav, sjöar, land och luften. Allt synligt och osynligt. Människan är skapad som en skapande varelse som man och kvinna. En avbild av Gud att skapa och ge liv.

2, Sonens tid: Barmhärtighetens, nådens och förnyelsens tid genom Jesus Kristus. Han byggde allt nytt och vill att vi förlåter varandra. Det är Guds gåva till alla. Gudslagen är kärlek.

3. Pingsten gäller Andens tid. Tiden för den nya eran och riket för evig tid med Kristi Konungen i kärlek, fred och enhet.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kyrkan. Bokmärk permalänken.