VÄGEN TILL EVIGT LIV

Det finns ett liv som är evigt efter jordlivet. Ett evigt hem för dem som tror.  Gud är barmhärtig och förlåter dem som ångar sig. Gud gav sitt liv för oss och vill rädda oss. Genom Kristi uppståndelse finns makten och segern över döden. Alla folk skall en gång knäböja inför Herren, Kristus Konungen över liv och allt

Vem kan finna ord för den väldiga härligheten som de utvalda skall få? De kommer att skilja sig från varandra som solen, månen och stjärnorna. Liksom solen har sin glans, som aposteln säger, månen har sin och stjärnorna sin; stjärnan inte har samma glans som de andra.

Så 
är det också med de dödas uppståndelse.

Kristus, den utvalde Konungen, skall gå före övriga heliga som solen går före alla andra himlakroppar och skänker en del av sin klarhet och sin härlighets ljus åt alla andra.

Bland dem överglänser drottningen alla andra som en måne, fullkomlig for evigt.

Från henne får också de övriga del av klarhetens glans. Efter dessa kommer de övriga heliga som stjärnor, vissa mer och andra mindre lysande, men alla övermåttan klara, då när de rättfärdiga, som Herren säger, skall lysa som solen i sin Faders rike, och Kristus människan for alltid skall framstå inför deras ögon i sin härlighet.

Väldig blir uppståndelsens härlighet både i själarna och i kropparna. I själarna som älskade Gud skall själva gudomens strålglans lysa med fullkomligt ljus sa att vara av dem skall tyckas vara en gud. Förutsägelsen gäller dem: Jag har sagt er att ni är gudar.

Liksom ljuset helt bemäktigar sig
luften och får den att se ut som ljus, och liksom elden helt tar järnet i sitt våld och får det att se ut som eld och inget annat, så skall Gud lysa i den förnuftiga skapelsen, människor och änglar, med fullkomlig härlighet och fa dem att tyckas vara som gudar.

Alla har de del i samma gudom och har blivit förvandlade till samme ende Guds härlighet. Därför säger Johannes: Vi vet att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är?

Själarnas härlighet i Gud blir då så stor att den strömmar over i själva kropparna. De utvaldas kroppar som har tjänat sjalarna i deras tjänande av Gud skall själva fa sin egen härlighet. Tidigare har de varit kärl och tempel, som aposteln säger: Vet ni inte att era kroppar ar ett tempel för den helige Anden?

Då blir de ännu fullkomligare tempel att den ende Guden, uppfyllda av honom, den omätlige oändlige Guden, och därför blir de skönare än solen, sunda, oåtkomliga för alla motgångar – de kan varken brännas av eld eller dränkas av vatten – de blir lätta och rörliga och kommer att i ett nu vara överallt där de vill, och så tunna att de genomtränger allt, också klippor.

Vilken härlighet blir inte detta, med så många inslag av själens härlighet och kroppens härlighet! De blir förhärligade genom Gud, som kommer att finnas i dem och vara ett med dem. Då blir ju Gud allt i alla. De blir förhärligade

Vilken underbart skön plats, härlig att skåda, ren att bebo, vid och rymlig att vistas på! Om den platsen har Herren ge ett löfte, när han sade: Där jag är kommer också min tjänare att vara.

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem.

De utvaldas härlighet

Magister Mathias var lärare vid Linköpings domkyrka och var där avsedd att vara präster till hjälp vid deras predikoförberedelse.

Det här inlägget postades i Framtid, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.