KRISTENDOMEN DEN MEST RATIONELLA LÄRAN SOM FINNS

Vi är i en tid som kallas sekularisering. Innebörden är att tiden och tillvaron är avgränsad till de jordiska eller världsliga förhållandena. Någon Gud finns inte. Den kristna och den gudlöse uppfattar livet på olika sätt. Båda kan uppleva sig rationella.

En sekularising gäller avkristnandet. Man talar om rationalism som förtränger. Verkligheten och nödvändiga värdegrunder avtrubbas i liberalism.

Tanken om det rationella paradiset föddes under Upplysningstidens 1600-tal. Allt kunde de mekaniseras. Universum som ett jättelikt urverk. Idag digitaliseras och robotiseras även livet. 6 och 10 yrken kan robotiseras är prognosen

Vetenskap äger sanningen men den kan inte förklara hur universums existens kom till. Man vet att universum är ändligt. Tid = 0 gällde för 13,8 miljarder år sedan.Gud finns inte är ändå påståendet. En matematisk lag sökes.

Men Kärlek finns. Kan någon bevisa att kärlek finns?

Mål finns men syns inte heller. Idéer finns om något nytt att skapa men syns inte förrän den är realiserad.

Kristna livets tro innehåller en mening och ett mål. Tro och mål är förenade med varandra. Mål med hela livet. Meningen och målet med livet

Ett evigt liv väntar. Målet är Gud. Våra preposition handlar i själv verket om Gud. Vi lever med, i, till, för och genom Gud eller livet kommer från eller går mot Gud.  En riktning. Guds riktning är ett ständigt givande. Brödet kan vi ge vidare.

Vem vinner vad för den kristne eller ateisten. Om Gud finns då vinner den kristne livet Ateisten vinner ingenting.

Om Gud inte finns. Då vinner varken den kristne eller ateisten något. Ett irrationellt val

Forskningen visar att den kristne lever ett lyckligare liv än den icke-troende. Visst kan en ateist vinna på Bingo men lyckan avtar. Likaså ett VM-guld ger en lycka en tid.

I Hollywood är skilsmässorna många. Man gifter sig flera gånger o, 5-6 gånger i vissa fall än fler. Misstagen upprepar sig.

Den kristne kan möta livet med andra utgångspunkter. Glädje i det lilla i vardagen med familjen, andra eller i naturen. Motgångar kan blir till lärdomar. En vägledning att du var på fel spår.

Upplevelsen av beskydd. Olyckan som som kunde skett hände inte. Bönen du bar besvarades. En kraft att bära lidande. Förlåtelsens kraft som övervinner sorg.

Viktor Frankl, en österrikisk neurolog och psykiatriker, överlevde fyra koncentrationsläger inklusive Auschwitz i Polen mellan 1942-45. Vilka överlevde och vilka inte. Det fanns ett mönster. De som kunde förlåta och hade ett mål. Frankl utvecklade Logoterapin som var en väg ur trauma. En kunskap ur fongenskapen

Han berättade om en märklig polak i gettot i Warszawa. En SS-officer kom fram till honom där han hans stod med sin fru och två döttrar. En despyt hade rått. Officeren tog fram sin pistol sköt frun och barnen inför hans ögon.

Han bestämde sig i samma ögonblick för hur hans liv skulle bli. Hata och förgrämelse resten av livet eller att förlåta den som sköt hans familj.

Han valde att förlåta. Han kom att bli en stor tröstare och ledsagare bland fångarna i Auschwitz. En handling likt Kristus som förlät på Korset. Alla är ämnade och kan bli ett eko av Kristus.

Så var och en kan bli som ett vittne om Kristi existens. En tro som förvandlar oss.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Paradigm, Rationalism. Bokmärk permalänken.