GLOBALT PARTNERSKAP – FN:S AGENDA 2030 VÄCKER ORO

Agenda 2030 beskrivs som ”en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd”. Samtliga 193 medlemsländer i FN har genom resolutionen från 2015 förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för alla och rent vatten för alla är några av de 17 mål som resolutionen består av. Att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt är ett exempel på agendans 169 delmål. Ett annat delmål är att utrota aids, tuberkulos och malaria.
 
Är det verkligt trovärdigt i alla de politisk motstridiga handlingar?
 
”När vi inleder denna viktiga gemensamma resa utfäster vi oss att ingen kommer lämnas utanför”, står det på sida 3.
 
Mål 16: Främja fredliga och INKLUDERA samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 
Mål 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
 
Vad innebär globalt partnerskap? Ett nytt rike?
 
Det finns också formuleringar om att agendan är mer långtgående än tidigare resolutioner, att världens ledare ”aldrig tidigare” har gjort en liknande överenskommelse och att ”djärva och omdanande steg” krävs för att genomföra agendan.
 
Aldrig tidigare i historien har det funnits ett rike som har omfattat hela jorden, men det är det globalismen syftar till: en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion.
 
Vi ser stora omvälvning runt oss och i natur. Vulkanutbrott, översvämningar, glaciärer som smälter.
 
Extrema väderhändelser och naturkatastrofer inträffar upp till fyra gånger oftare än under tidigt 80-tal, visar färsk statistik.
 
Extrema temperaturer, översvämningar och stigande havsnivåer anses utgöra störst risk framåt.
 
FN har genom 15 globala miljökonferenser, där FN syns vara en ganska tandlös organisation. Ska FN få något gjort så krävs det att stormakterna driver på.
 
En ny världsordning proklamerades redan 1782 efter den amerikanska revolutionen. Det står ingraverat USA:s statsvapen. Nästa revolution är franska revolutionen 1789. Sekteriska tankesmedjor fanns i bakgrunden i båda fallen.
 
I dag finns dolda organ bortom demokratiskt inflytande.
 
Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet”, står det bland annat.
 
Vi ser hur de politiska partierna famlar i mörkret i vad som är riktningen. Ska de värna om folket eller finansmakten???
 
Det vi ser i dag är att den ökande globalismen skapar en stor ojämlikhet i fördelningen av välståndet. Oxfam visade att 2017 tillföll 82 procent av den ekonomiska tillväxten bara 1 procent av människorna, det är en av globalismens konsekvenser – koncentration av rikedom till ett litet fåtal.
 
Uppmärksamheten är låg i Sverige. Svenska kommentarer och analyser bli loja. Vi vill gärna tro att vi är en humanitär stormakt och att lilla Sverige med tio miljoner invånare kan sätta sin prägel på resten av världen.
 
Bibeln talar om framtid i en Apokalyps som betyder uppenbarelse, från vars grundbetydelse är “avtäckelse” eller “avslöjande. Uppenbarelsebokens 13:e och 17:e kapitel förvarnar att alla människor ska tvingas in i ett kontrollsamhälle och att världens kungar får makt att strida med vilddjuret.
 
Redan nu formas vägen till ett kontantlöst samhälle. Agenda 2030 syns vilja forma ett världsomfattande ekonomiskt system.
 
En övernaturlig intelligens ska träda fram och erbjuda lösningen på de stora världsproblemen och med en messiansk framtoning erbjuda frälsning för en mänsklighet i kaos under total lydnad. Antikrist betyder ”i stället för Kristus”.
 
Men denna makt kommer att finnas i en kort men den skall störtas. En stor rening skall ske när den mörka tidsåldern avslutas. En ny epok skall komma i verklig fred och enhet.
 
De två olivträden har trätt fram som Kristus och Maria sedan 1985 resp 1981. Miljoner besöker Medjugorje. Kristus talar till världen i True Life in God och kallar oss i bråd tid. De två skall triumfera.
 
https://www.varldenidag.se/nyheter/globala-fn-planen-agenda-2030-vacker-oro/reprkB!oOeIJV2w7c9f7UftAdPTA/
 
https://www.varldenidag.se/nyheter/agenda-2030-banar-vag-for-antikristlig-varldsordning/reprkB!U55hZfbMWsQ24nMIuw9ew/
Det här inlägget postades i Agenda 2030, Antikrist. Bokmärk permalänken.