VARFÖR FIRAR VI ADVENT?? ADVENT BETYDER ANKOMST. EN KOM. TVÅ SKA KOMMA.

Gud finns. Annars skulle vi inte finnas. Allt vi ser i hav, på land och i luften är skapat. Jorden är vårt dyrbara hem.

Varför vi firar vi jul. Julens tid kallas Christmas i de engelsktalande länderna. Tomten kallas där “Santa Claus” som en gång var den givmilde ärkebiskopen av Myra, Sankt Nikolaus i Turkiet på 300-talet.

Advent med Jesu födelse är den första ankomsten. Fadern låter sin son födas genom jungfru Maria. Havandeskap sker genom Guds ande.

Maria bär så ursprunget till Kristi kropp och blod i sig. Hon är så en levande kyrka. Kyrkans original.

Marias bebådelse firas i mars månad och Jesus föds i december 9 månader senare. Födelsen sker så genom Guds Trefaldighet. Fader, Son och Ande. Hon förblir orörd och genomför en jungfrulig födelse. Allt i ett strålande Ljus.

Genom denna händelse får folk veta att frälsningen är här.

En Gudason föds som en människa till lösen för all världens skulder. De som verkligen tror på honom blir Hans folk. Han kunde omtala sanningen om allt som ingen tidigare kände till fullo. Han är Ordet. Det skapande Ordet. Alltings källa.

Han kom från Himlen. Sänd av sin Fader. Han blev sedd på jorden av människor.

I tron kommer vi att uppstå ur döden med Kristus som gått före. Kyrkor kom att byggas världen över och spred det glada budskapet.

Hans Ord innehåller livskraft. Brödet och Kalken är en livsmåltid för ett evigt liv.

Som en Människoson skulle han betala hela skulden för mänskligheten på Korset. En gigantisk Nåd är oss given.

Ingen behöver hamna utanför. Ingen behöver vara ett helgon för att få förlåtelsen. Vi må verka i ett vår liv med god vilja.

En äkta ånger kan rädda. De gudlösa är vilsna som liknar “guldfiskar i ett akvarium”. De reducerar verkligheten till endast det som finns runt omkring dem. Vissa kan betraktas som “guldfiskare”.

Apostlarna blev människofiskare. De kunde döpa människor som blev uppväckta genom den Helige anden.

En andra ankomst skall komma. Gud är inte tyst. Meddelar sig i vår tid genom vår tids budbärare Vassula Rydén, se www.slig.se.

Profetian går i uppfyllelse.

Apokalyps betyder “uppenbarelse” eller “avtäckelse”:

Kristi andra ankomst skall vara till läkedom för oss och vi behöver förbereda oss.

En förnyelse av Skapelsen och av vårt liv skall ske. En förnyelse genom Hjärtat. Kärleken själv är på väg åter.

En rening inifrån. För en del har det redan skett. Kyrkan återuppbyggs såsom den var i fornkyrkan. Det skall bli den nya Jorden och Himlen när tron befästes i oss. Kristi epok i kärlek, fred och enhet.

Den gamla jorden var djävulens egendom.

Vi kommer i den andra ankomsten att får möta Gud inom oss. I vår själ. Ingen kommer att tveka.

Vi får se oss själva i Guds ögon. Vi får se alla våra brister och missgärningar som väcker den djupast ånger och insikt om vår olydnad.

Vi är nu i den tiden för den andra Ankomsten.

En tredje ankomst gäller en dom är inget mer känt än att den skall komma. Lika mycket som det finns Barmhärtighet för oss finns också Rättvisan.

Ett budskap om den andra Ankomsten:

Jag, er Frälsare, skall förnya dig skapelse och ge dig Min Gåva; Min Gåva skall komma ned från Himmelen2, Ett Strålande Nytt Jerusalem, En Återuppbyggd Kyrka, Ren och Helig, ty Jag, som var, är, och skall vara, kommer att leva i Hennes mitt och i hjärtat av Hennes Själ; ni kommer alla att få erfara Henne, pulserande och levande, för Mitt Heliga Hjärta skall vara livet i Henne;
Jesus den 17 aug 1988; http://www.tlig.org/sv/messages/316/

Anm:

Vid en mässa tog en munk i Ungern ett foto av eukaristin (nattvard) när prästen lyfter upp den välsignade Hostian (Brödet).

När han sedan såg fotot fick han istället se Jesubarnet. Bilden handlar om en 5-årig liten Jesus som ses i nattbönen.

Jesus sade senare till munken: “Jag lovar att skicka mina välsignelser och frid till alla hem där denna bild kan hittas.

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek. Bokmärk permalänken.