ÄR POLITIK OCH RELIGION FÖRENLIGA?

Är samhället en social eller en ekonomisk ordning. Denna fråga har dominerat modern tid. Är ett samhället förenligt med religion. Tiden vill förklara att inget mer finns utöver den fysiska verkligheten. Är det sant eller falskt?

 
Vi ser att det extrema till vänster eller höger utvecklar våld och förtryck att kontrollera samhället. Går vi tillbaka i historien trodde många att Jesus från Nasaret skulle ställa upp som förgrunds gestalt i en beväpnad befrielsekamp mot den romerska statsmakten, då han framträdde som Israels Messias och började förkunna budskapet om Guds rike. Man kanske väntade sig en revolution likt den som kom på Kuba.
 
Då fd. påven Johannes Paulus II firade sin första mässa på Kuba sade han:
 
Den som kan visa er vägen till seger över de onda ,materiella och moraliska utvecklingar som hotar er är ingen annan an Jesus Kristus. Ingen politisk eller social ideologi kan ersätta hans oändliga visdom och kraft.”
 
Helt orädd, uppmuntrade han kubanska familjer att aktivt bekänna sig till den kristna tron och sade att de “inte skulle vara rädda för att öppna sina hem och skolor för Jesu Kristi evangelium och de evangeliska värderingar, som aldrig hotar samhällets egentliga väl.” religion.
 
Ateister har ju ofta hävdat antingen att religion är bara ett “opium”, som pacificerar människor med tanken att de skall bli bättre lottade i den kommande världen så att de inte tar itu med politiska och sociala problem i den här världen eller med tanken att religion alltid är förenade med bakåtsträvande politiska och sociala krafter därför att den människors okunnighet och rädsla.
 
Religion kan givetvis missbrukas av bedrägliga människor i en fallen värld på samma sätt som politik kan och väldigt ofta har missbrukats. Den använder sig av rädslan och frukta till förändring.
 
Ibland gör människor politik av religion och bland gör människor religion av sin politik och faller i svåra brott. Men sådant är en falsifiering av religionen. En falsifiering av politik.
 
Den moderna politiken och ekonomin griper idag in i moraliska frågor och livslagar t.ex om livets .
 
Marknadslagar ersätter naturens ordning. Den vill ge rätt till dödshjälp. De ofödda barnens orätt till livet orsakar miljontals aborter per.
 
Påven Johannes Paulus II hade ett stort inflytande över kommunismens fall 1989 när Berlinmuren. Han blev en ledare i en frihetskamp och gav moraliska och ekonomiska stöd till Solidaritetsrörelsen i Polen.

Påvens enorma massmöten med 100 000-tals människor i Polen visade att kommunismens dagar var räknade. Utan att kommendera en enda division hjälpte han till att störta regimer som militärt stod rustade till tänderna. Vi borde inse att upplysningens budskap inte är så universellt som vi har velat tro.

Påven omtalade vikten av människovärdet i samhällets fortbestånd för de demokratiska länderna. Samhällets byggsten är människan själv:
Om de demokratiska länder förlorar värdet om människa, då går de en väg till en totalitär framtiden.
Ekonomi och produktion finns för samhällets gemensamma bästa. När människan arbetar och begagnar sig av produktionsmedlen i deras helhet önskar hon samtidigt att frukterna av hennes arbete skall komma i henne och andra tillgodo och att hon i själva produktionsprocessen skall kunna framstå som medansvarig och medskapande på den plats hon fyller.
Om det jordiska samhället inte gestaltar sig mer och mer som en totalitär och då behandlas som en totalitär stat som äger den grundläggande sanning och blir en statsreligion.
 
Även ett samhälle som inte helt och hållet omfattar vad kristna filosofer kallar för “naturrätt” beträffande t.ex. livets okränkbarhet, äktenskapets och sexualitetens helgd, o.s.v. kan den, om den verkligen det demokratiskt och pluralistisk, tillåta de kristen att själva hålla Guds bud och fostra sina barn i familjens tro också tillåter andra människor att göra avsteg från Guds bud och “naturrätt”.
 
Kristna kan alltså leva med pluralism då de oliktänkandes rättigheter verkligen skyddas.

De värderingar som ligger till grund för Guds rike behöver inte strida mot de värderingar som ligger till grund för det jordiska samhället, även när man inte lever i en totalitär stat och även när en stat inte helt och hållet omfattar “naturrätten”.

Den kristna vägen innehåller en inre väg . Kristus sa att “mitt rike är inte av denna världen”.
Livet på jorden är en början vår utveckling. Vi är både en fysisk och andlig varelse. Det fortsatte livet efter jordtiden finns i anden till Guds rike genom Kristi uppståndelsen. Vi är så förenade med Honom Dör vi i Kristus då uppstår vi också Kristus.
 
Den verklig troende människans inre hållning är alltid i personlig mening världsfrånvänd beträffande sitt öde på jorden. Vi lever i en slags landsflykt Det sanna hemlandet är i himlen. Vi skall ändå värna och bidra till samhällets och medmänniskors väl. Vi är då här på jorden som människor som skapar och tjänar för varandra.

Det här inlägget postades i Abort, Demokrati, extremism, Jesus Kristus., Kristendom, Människan. Bokmärk permalänken.