ENHETENS MYSTERIUM – LIVETS OCH BIBELNS MYSTERIUM

När blev människa människa? En gåta som gällt i årtusenden. Forskare har talat om animala hominiderna – premater. Adam är ett mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen “röd jord”. DNA kommer ur jorden. Men begreppet människa är mer än en animal varelse.

Vårt vardagliga tänkande är ofta präglat av att se världen i stycken. Vi kan räkna antal pengar vi har. En utveckling eller i nedgång kan uttryckas i antal. Så många mer arbetar. Så många mer flyktingar söker asyl. Så många blir skjutna i Sverige finns det de senaste åren etc etc.

Ur detta tänkande har vi fått massproduktion, massdistribution och masskonsumtion. Ja även massförstörelse, som påverkar naturen, samhället och nu hela vår jord. Sammanhanget uppfattas inte.

Ser vi på vår egen kropp kan den inte beskrivas i antal. Vår kropp beskriver en verksamhet där olika livsprocesser samverkar som blodomlopp, andning, ämnesomsättning, immunförsvar,  utsöndring, sinnesorgan  och fortplantning.

Kroppen bildar en samverkande enhet av olika organ. Varje cell har en funktion med 10 000-tals processer i sig och med omgivningen.

Varje cell är en odelbar enhet. Delas den dör den.

Ser vi på en atom så består den av en verksamhet mellan protonen och elektronen.

Samhället bildar en samhällskropp med organisationer i samverkan. Ekonomi beskriver här samhällets blodomlopp.

Helar naturen är uppbyggt av olika verksamheter i enheter. Vi ser samspelat mellan allt levande i naturens produktion. Pollinering genom bin, humlor och fjärilar avgör tillgång på föda.

Med solen finns vattnets omlopp på jorden. Ja även klimatet genom sol, vind, vatten och isarna. Rubbas en del påverkas varje del i enheten. Dynamiska relationer gäller.

Hela vårt solsystem bildar en planetär verksamhet som enhet. Allt i rörelser skapar dynamiken. Så jordens tillstånd kommer i sin tur påverka solsystemet. Allt är i en balans. Kommer jorden i obalans kommer detta att påverka solsystemet. Även rymdfarkoster kan påverka förloppet.

Hela universum bildar en enda stor enhet. En kosmisk kropp. Enheten är skapelsens princip.

Kropparna kan var synliga som levande varelser eller som i naturen i osynliga kroppar som livsprocesser. Enhetens princip genomtränger allt. Ett liv i relationer.

Kyrkan på jorden skildras som en kropp. En helig kropp tillsammans med Kristus. Det finns således endast en kropp och enhet med Kristus.

Vi kan nu närma oss kristendom och vad Bibeln avslöjar. Snart når vi in i Påskens mysterium. Vad säger Påsken??

Kristus är människans Återlösare. En gång föll hela mänskligheten. Det har nu skett att all skuld har lämnats åter och bars på Korsvägen av Kristus, den oskyldige. En nåd finns.

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull. “/Jesja 1:16-19

Jesaja verkade som profet i Jerusalem i nästan 46 år, under flera olika kungar på 700-talet före Kristus. Under hans tid ägde många långvariga krig rum. Under denna tid växte assyrierna sig till en stormakt. Han förutsade Messias ankomst I Jesaja 53. Profetian blir sann.


Ansiktet är från svepeduken i Turin täckte en gång Kristi kropp. Än idag sker studier av duken som är äldre än man först trodde.Kol 14-mätningen år 1988 skedde på felaktiga grunder på ett tyg som var lagat.

Linnet är ca 2000 år gammalt. Människoblod finns i tyget. Avtrycket kommer genom kroppsvätskor.

Linneskruden har bevaras i katedralen i Turin sedan 1578. Genom efterforskningar har det visat sig att duken varit känd sedan länge i konsten – långt bortom en tid då det var möjligt att avbilda genom någon fototeknik. Duken avslöjar detaljer som att Kristus naglades fast genom handlederna. Kroppen är märkt av piskans alla slag. Knäckt näsa. Fallsår på knäna

Första Påsken  börjar i Israels fångenskap i pyramidernas Egypten. Påsk betyder övergång. Från död till liv. Vi ser det även i naturen en övergången mellan vinter och vår. Naturen skildrar Guds mysterium.

En papyrusrulle bekräftar plågorna som en gång drabbade Egypten. Det skulle då skett 1446 f.kr. Påsken blir den äldsta högtid vi har.

Övergång av Röda havet skedde Nuweiba västra Sinai består av en bred dalgång som heter Wadi Watir, i praktiken den enda dalgång som en så stor folkmassa som israeliterna skulle kunna ta sig igenom. De omgivande bergskedjorna är mycket svårforcerade. Vägen leder till ett stort deltaområde där folket kunde samlas. Gud leder sitt folk bort från slaveriet.

Röda havet var övergången  från det gamla riket till det nya. Ett dop. Även Noak var med om ett vattendop.

Egyptens faraoner och pyramider är idag en metafor får vår moderna tids pyramider, åskådning och världsordning. Ingen skapelse finns. Den förnekas. Evolutionsläran gäller utan ett upphov. All förändring sker materiellt och går via kaos att riva det gamla för det nya.

Andra Påsken kom med Kristus som är den nya mänskans skapelse för ett nytt liv. Ett liv som dödens makt inte når. En total seger sker för människan. Kristus blev den förstfödde ur det döda. Genom Kristus seger finns den enhet som  är kyrkan som innehåller ett direkt förbund för hela mänskligheten. I Mässan/Nattvarden finns återlösning av oss.

De som tro blir Guds familj. Tron innehåll vägen utan fruktan för döden. Kristus är med oss i övergången. Vi återföds till ett nytt liv.

I alla tider har det gällt den förstfödde sonen tillägnas Gud. En ny familj bildas med Gud. Föreningen av man och kvinna ger nytt liv.

Går vi tillbaka tid Adam som blir han den förstfödde människan med ande som Gud skapade. Guds förstfödde kunde kommunicerar med Gud i Edens trädgård. Allt var fullkomligt. Människan blev genom ande Guds barn.

Fadern, Sonen och den heliga Ande är  alla familjers ursprung. Men Guds ande i oss skulle vi leva det sanna livet.

Hela människosläkter blir samtidigt då Guds familj. Adams och Evas fall på verkade hela släktet. Enheten med Gud störtar samman och gav arvsynden att följa begärets väg.

Detta har lett världen till gudlöshet, makt, rikedom, lögnens verklighet och ett fördärvat människovärde. Kön blir i ny tid nu något godtyckligt. Sanning kallas det politiskt korrekta.

Ondskan har funnits länge men den når nu den upp till en global nivå för en global världsordning. Ondskans tjusning och förförelse lockar människor på fel väg.

Målet förvrängs för människan. Målet blir för många pengar och buken  Målet var att nå Gud för liv i evighet. Satan härskar över människan i synden. Synden är när målet fördärvas.

Jesus mötte Världsfursten i öknen. Satan erbjöd honom alla världens riken om Jesus tillbad honom. Så världen tillhör Mörkrets makt. Den makten kommer att störtas. Kyrkan återupprättas.

Enhet blir en verksamhet i någons namn.

Så Kristi enhet, ett hus en kropp där vi blir andliga organ eller lemmar i Kristi anda.  Guds enhet och familj på jorden är dem som ingår i Kyrkan.

Så när vi tolkar Bibeln så handlar den om Guds familj, hur den föll och hur Gud vill rädda oss. Bibeln är sannfärdig och bär på Guds perspektiv.

Den tredje Påsken skall komma som En ny vår som blir Fredens rike och enhet där Kristus är huvudet. Denna enhet skildras som en stad i Uppenbarelseboken. Fredens stad. Det nya Jerusalem. Innan skall en rening. De gudlösa går under.

I uppenbarelsen i Garabandal 1961 i Spanien omtalar Guds ankomst inom oss.
Vi  skådar oss själva i Guds ögon. Sanningen väcker den djupast förskräckelsen och ånger. Alla vet då att Gud finns.

Rosenkransen och Ärkeängeln Mikaels bön förintar demoner. Så kan vi ingå i reningen i nutid. Jungfru Maria frågar efter sin armé Medjugorje att be Rosenkransen. Vissa ser. En berättade att demoner brinner upp  när Mikaelbönen beds.

Två stora hinder finns på jorden som hindrar all fred på jorden. Dels  Kyrkans delning i Öst och Väst dels att de har olika Påskdatum.

Sedan 1054 är Öst- och Västkyrkan delad. Sedan kom reformationen 1517. Kyrkan splittras mer och mer in vår tid.  Kristi kropp är sönder styckad.

Kristi kropp kan endast en vara en som det var i Fornkyrkan

I över 400 år har Öst- och Västkyrkan firat påsk vid olika tidpunkter. En omfattande kalenderreform genomfördes år 1582, som blev den gregorianska kalendern i väst. I Öst gäller den julianska sedan Caesars tid.. I en samma stad västkyrka fira Uppståndelsen en vecka  medan Öst går in Passionstider Kristi död flera veckor senare. Konsekvenserna är fullständigt orimliga. Kristus får dricka bägaren två gånger. Det viktiga är nu inte rätt datum utan ett GEMENSAMT datum. Då kan enheten fullbordas är ett löfte Kristus ger i True Life in God.

Uteblir en lösning bland kyrkans ledar kommer straffet bli strängt

Kristus är den som återlöste världen. Vad betyder detta?

Ondskans makt är bruten. Varje människa äger Kristus i sig själv och hjärta. Denna sanna enheten är med Gud. De blir en samhörighet som Kristi bröder och systrar. Ett konungarike.

Enhet skulle kunna  beskrivas som vår bön, samverkan och liv med Gud.

Det här inlägget postades i Enhet, Israel, Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Människan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.