SAMARBETEN OCH TEKNIK SOM KAN RÄDDA LIV

Videon skildrar principen hur en läkare kan nyttja modern medicinsk teknik genom att styra en katet via blodkärlen från ljumsken upp till en hjärnskada och på detta sätt snabbt sätta in rätt åtgärd.

För detta krävas tillgång till utbildning av läkare genom simuleringsteknik. Detta kan spara liv och lidanden. En teknik som även kan nyttjas i andra fall av skador eller sjukdomar.

Samarbeten är i alla avseende viktig för dels att stödja en drabbad patient dels att utveckla samarbetet mellan teknikföretag och sjukhus.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och därför krävs omedelbar vård på sjukhus.

Ischemisk stroke är en hjärntinfarkt som drabbar drygt 20 000 personer per år i Sverige och svarar för 85 % av alla stroke.

De flesta som får en stroke är över 65 år, men även yngre kan få det. Risken för stroke ökar om du till exempel har högt blodtryck, förmaksflimmer, höga blodfetterdiabetes eller om du röker. Stroke kallas ibland också slaganfall.

Har en närstående drabbats av en stroke i hjärnan är det viktigt att personen snabbt kommer igång med rehabiliteringen av hjärnskadan. Tid är en livsviktig faktor för att rädda från en långvarig skada och t.o.m från döden.

Vårdkedjan innefattar allt ifrån larmcentral som ger patient med misstänkt takut stroke högsta prioritet och att transport till sjukhus genomförs med högsta prioritet.

Tidig samverkan är viktigt med att bilda vårdteam där anhöriga, vårdpersonal, specialiserade fysioterapeuter, neuropsykolog och logopeder ingår.

Anhöriga bör alltid finns med den skadade som kan lämna vital information för rätt diagnos för att starta behandling. Patienten måste komma på benen så snabbt som möjligt.

Neurooptimal träning är utvecklat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke.

Sol, värme och miljöombyte förbättrar förutsättningarna och stärker förmågan till rehabilitering av syn, hörsel, lukt och smak.

Behandlingstider och lidande kan förkortas. Kostnader i sjukvården kan reduceras. Likaså samhällskostnader. Patienten kan komma igång med arbetslivet tidigare

Stroke i hjärna kan vara orsakad blodpropp eller ett brustet blodkärl. Detta kräver olika åtgärder. Behandlingen behöver inledas inom 4,5 timmar från insjuknandet visar erfarenheter. Vid hjärtinfarkt är kravet 6 timmar.

Andelen återställda bland dessa patienter kan fördubblas genom mekanisk propputdragning (trombektomi) efter en genomförs trombolys dvs. att med ett läkemedel löser upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl.

En kärlröntgen görs för att utreda en propp i hjärnans blodkärl.  För att kärlen ska synas på röntgen, får patienten kontrastmedel via en kateter i ljumsken.

Patienten fick i detta fall, enligt bilden ovan, en ensidig förlamning och ett sluddrigt tal. Proppen upplöstes. Efter rekanalisering återhämtade sig patienten helt.

En förträngning i ett blodkärl kan öppnas genom att föra in en ballong där förträngningen finns och så vidga blodkärlet

Teknik finns för att just kunna sätta in rätt åtgärd. I USA dör troligtvis ca 200 000 personer pga av bristfällig eller okunnig läkarvård. Utbildade läkare behöver vara väl tränade på hur ny teknik fungerar genom att simulera olika ingrepp.

Praktisk träning för mekanisk propputdagning finns utvecklas. Vid en sådan trombektomi förs en kateter upp i hjärnan via ett kärl i ljumsken.

Det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen avlägsnas. Detta kan ske på 15 min och upp till 2 timmar . Patienten är vid medvetande och minns i regel inget om själva ingreppet.

Praktikanter kan förbättra sina färdigheter i utmanande scenarier genom att träna på svåra tillträden och hantera komplikationer bort från patienter och utan stress att vara i en akut behandling.

Det här inlägget postades i Okategoriserade, Samverkan, Sjukskrivningar, sjukvård, Tid. Bokmärk permalänken.