VAD ÄR FRIHET??

Ja vad är frihet? Är demokratierna en garant för frihet? När uppstår diktaturer? Är liberalism frihet och vart leder den i så fall?

Den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzjenitsyn i fd Sovjet förklarade begreppet frihet genom att säga.
– ” Frihet är en frihet som inte sker på någon annan människas bekostnad”.

Kritiken blev hård både mot både Sovjetregimen och mot västmakternas demokratier?

Han utvisades från Sovjetunionen 1974. Väst trodde att han skulle prisa västvärlden. Det gjorde han inte utan tog upp det korrupta systemet hur den moderna världspolitiken hade fungerat

Solzjenitsyn framträdde i USA på Washington Hilton den 30 juni 1975 höll ett synnerligen avslöjande tal. 

Solzjenitsyn berättade om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst. Han avslöjade att de stora kapitalisterna i USA hade hjälpt Lenin under revolutionens första år och sedan fortsatt hjälpa kommunistledarna under 1900-talet

“Vi observerar ständigt och stadigt stöd av affärsmän i väst hos de sovjetiska kommunistledarna. ” (Kongressprotokoll, den 8 juli, 1975, sid 11.951-11.956.

Vidare berättade han:

– “Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger om!

De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk teknologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också”.

Idag har vi sett att både den auktoritära kommunismen och världskapitalismen omformar samhället till ett ekonomisk system där de mänskliga perspektiven och banden förloras.

Konflikten mellan kommunismen och kapitalismen har gällt som två världsfiender mot varandra att bilda en väg för att förändra nationer och styra utvecklingen i framtiden till en enda stat där öst och väst upphör. Kalla kriget var endast ett dubbelspel i i denna plan i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika.

Under 1960-talet tar liberalismens och nyliberalismens tankar form. De självständiga nationerna i Sydamerika angrips av Chicagoskolans ekonomiska modell för en marknadsanpassning. Det kunde ske genom militärkupper eller stålbad genom kriser.

Dit hör raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980.

Thatcher, Reagan och Jeltsin, men också av Kina, Indonesien, Ryssland, Thailand, Sydafrika och därtill många andra regeringar, ja, nästan alla, som från 1980-talet och framåt har ägnat sig åt att privatisera, avreglera och skära ned statsbudgeten.

Sverige nedmonterar välfärden efter 70-talets oljekris. Novemberkuppen 1985 i Riksbanken gav Sverige fastighets- och bankkrisen 1991

Globaliseringen tar form som gör länder till ett medel för det internationella företagande.

EU blev en fri inre marknad. Varken euron eller Lissbonfördraget 2007 blev förenliga med demokratin.

Vi ser idag ett system ta plats, där både människan och natur ska underordnas marknadslagarna. En fokus på kapitalet som mål och ett ekonomiskt makthavande över nationer och människor.

-“Frihetens bestånd i demokratin inte är garanterad om folket tolererar tillväxten av den privata makten. Det finns en punkt när den kommer att blir starkare än den demokratiska staten själv. Det sker i sin essens av fascism – ägande av regeringen, av en individ, en grupp”.
/ president F.D Roosevelt

Liberalismens idéer finns nu överallt. Den bär med sig inneboende konflikt mellan människans rättighet och frihet och marknadens rättighet och frihet.

Den ekonomiska rätten tar över. Frihet på andras bekostnad.

Frihet utan ansvar för omvärlden.  En frihet att plundra samhällskapital utvecklat för folket. . Att plocka ut kapitalvinster ur utvecklade verksamheter utan att bidra till någon ny nytta för omvärlden. En plundring. Istället kommer ägartyrannier. De stora banker blir skuldsättare gör vinst på våra skulder.

Liberalismen öppnar upp väg för individualismen för den inre friheten. En väg som överger det solidariska som stämplas rent av som något ont som tillhör de socialistiska samhällena. Sanning ersätts med det politiskt korrekta.

Sedan 70-talet strömmar en rörelse fram i världen i regnbågens färger som frigör människas från sin biologiska identitet att vare en man resp en kvinna. Kön blir nu något subjektivt och valbart begrepp allt efter sitt eget kynne.

Det leder till en klyvning mellan medvetande och vår yttervärld, inklusive vår egen kropp, som gör människan rådlös inför de stora etiska utmaningarna som kommer.

Den mänskliga värdigheten och etiken står på spel för framtiden. Klyvningen mellan subjekt och objekt är grundläggande orsaken för den moderna verklighetsuppfattningen. En klyvning mellan vårt medvetande och konsekvenser i vårt sätt att se och uppfatta relationer i det mänskliga handlandet

Kants berömda kategoriska imperativ säger ju att man skall handla så, och endast så, att det man gör skulle kunna upphöjas till en allmän lag

Vi har kunskap om tingen som olika fenomen. Vi beskriver dem gärna dem som siffror och kvantiteter i det som ökar eller minskar i värdet av pengar, marknadsandelar, produktionen, invandring eller brott. Likaså värdet av människan.

Denna radikalt pessimistiska kunskapsteori är grundläggande för vårt moderna sätt att tänka. Den leder förvisso inte till passivitet utan till en febril aktivitet att exploatera och utnyttja den natur som vi lever av och i grunden inte vet ändamålet varför den finns.

Människans värdighet är okränkbar.  Fd. påven Johannes Paulus den II var en gång mentor för Solidaritetsrörlelsen i Polen under 80-talet, han sa:

-“Om de demokratiska länderna förlorar den mänskliga värdigheten går de mot det totalitära samhället

Samhällets grund vilar på människan och består som en gemenskap för människor. Det visar sig nu att vi genomlider en värdekris som vår kultur genomgår inte utan vidare kan lösas genom en personalistisk filosofi betraktar personen som en oreducerbar realitet och framhäver personens moraliska värde

– ”Det onda i vår tid består i första hand i ett slags degradering, jag skulle vilja påstå pulvrisering, av människans fundamentala unicitet som person.” / Fd påven Johannes Paulus den II

Detta onda är snarare av metafysisk art än av moralisk slag. Mot denna upplösning som av och till organiserats av ateistiska ideologier måste vi opponera oss.

Snarare än en fruktlös polemik gäller det ett slags återupprättande av mysteriet om människan som person” (Påven Johannes Paulus den II, citerat efter Dulles i Signum 4/2004).

Vår tids etiska frågor ligger i den metafysiska tillvaron.

Människan kan inte reduceras till dess tänkande, dess medvetande. Tänkandet och medvetandet är visserligen en viktig del, men är inte hela människan.

Vad som är specifikt mänskligt, kommer till uttryck i människans eget handlande. I viljan. Det är här hon förverkligar och upptäcker sig själv, som person.Jag handlar, alltså är jag”.

Jag skapar något ur mig själv som når min omvärld. Viljan är då den inre principen för våra handlingar, sättet göra våra överväganden och handlingar. Människan är då en medvetet handlande varelse. Medvetandet inkluderar alltså även självreflektion, vem jag är.

Om dörren in till metafysikens kunskap förblir stängd förblir vi  ett ”egocentriskt centrum.”

Hur skall det onda då utmanas?  Vår frihet finns inte i göra vad vi vill som leder till ofrihet. Vi fängslas till bristerna i sökandet efter ärelystnad, fåfänglighet, lögn och rikedom .

Frihet är att då att bli fri från vår själviskhet, fåfänglighet girighet, eller flykt undan det onda. Ödmjukhet och den Goda viljan att möta det liv som vi får möta i prövningar och fiendskap men även det goda. Att möte prövningar i ödmjukhet motsatsen till ondskans hög

Vart skall vi vända oss?

Grundfrågan är då “vem är människan?”  Den människobild som finns är Adam. En skapelse till kropp, själ och ande. Guds avbild i människan. Fri omodch självständig. Gud och människan talade med varandra. Vi är av samma kropp och ben som Adam var. Ett arv. Människan föll och gick sin egen väg i kunskap på gott och ont.

Finns då den fullkomliga människan? Ja den människan som vandrade i frihet vägen bortom själviskhet. Likt en människa i alla avseenden men utan brister eller synd. Han var Jesus Kristus. Sända av hans Fader i himlen till jorden,.

Fick möta hat och smälek. Offrade sig, torterades och dog på Korset. Lydig Gud in i döden. Allt blev återupprättat. En ny skapelse sker.

Den gamla människan dog därmed. En ny människa skapades som finns för oss när Kristus uppstår från döden och lever för dem som tror. Det gamla själviska jaget är borta. Kristus följde Faderns vilja.

Metafysiskt är Kristus Klippan den absoluta sanningen, kärleken och sammanfattar all makt som finns. Offerdöden för oss gav oss Nåden. Vårt tro blir ett andligt ankare.

Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död utan att han vänder om från sin väg och får leva”.

Apostlarna och efterföljarna gick den kristna vägen i stark tro utan rädsla för döden. De blev helgon.

 

Det här inlägget postades i avhumanisering, Chicagoskolan, Demokrati, Egot, EU, Europa, fascism, Filosofi, Förnyelse, Framtid, fraud, Globalisering, Historia, Jesus Kristus., Kunskapssamhället, Latinamerika, Liberalism, Livet, Människan, Okategoriserade, Påsk. Bokmärk permalänken.