JESUS KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN FRÅN DET DÖDA

Denna hälsning kommer utbringas runt om i världen på Påskdagens morgon.

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek.

Vad innebär det och hur kom bilden till?

Det började den 13 september 1935  när Faustina Kowalska en nunna i Polen fick se  Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.

Genast kände hon sig inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons “Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att hon bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå kom och Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona.

Jesus visade sig då för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röd strålen är för själen det evig livet. När Jesu dog på Korset utgjöt allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

Då Herren Jesus tillfrågades av syster Faustina om deras betydelse, förklarade han:

– “Den bleka strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själarnas liv. Dessa två strålar sprang fram ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”

– “Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa, sade Jesus, ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

Tavlan visar således Guds stora barmhärtighet, som helt och fullt uppenbarats i Kristi påskmysterium och som i Kyrkan fullbordas på det mest fruktbärande sätt i de heliga sakramenten. Tavlan skall fungera som ett kärl att ösa nådegåvor med och som ett tecken, vilket erinrar de trogna om behovet av förtröstan på Gud och av barmhärtighet gentemot nästan.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

“- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

– Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

– De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

– Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

– Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

– Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

– Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en d ö d s b ä d d, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.”

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Bes om möjligt kl 15-16. Kristi dödstimma. Särskild nåd gäller under den tid.

Förböner. Rikta bönen för dem det gäller

Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet.

“O blod och vatten, som runnit ur Jesus heligaste hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – vi förtröstar på dig”  (x 3)

Fader vår … (röd  kula=

Var hälsad Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.

Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen (en blå kula)

Jag   tror   på   Gud   Fader   allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.   Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,   korsfäst,   död   och  begraven. nedstigen   i   dödsriket,  på  tredje   dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Faders högra sida. därifrån igenkommande Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan,   de   heligas   samfund,   syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen. (en blåd)

På de ensamma kulorna före varje dekad (röd kula):

Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man (blå kulor):

För Hans smärtfyllda lidandes skull, / förbarma Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Rosenkrans med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen. (x 3) (3 blå)

Jesus, jag litar på Dig. Jesus, jag litar på Dig. Jesus, jag litar på Dig. (x 3) (Kruxifix)

 

Det här inlägget postades i Kristendom, Påsk, Påsken. Bokmärk permalänken.