DET MÄNSKLIGA OCH OMÄNSKLIGA?

Vem är människan? Idag är det 1 maj. Arbetets dag.
 
Det vanligaste bilden om människan i moderna tid är hon är en förädlad apa. En animal varelse. Homo sapiens är det latinska och vetenskapliga namnet på henne som den anatomiskt moderna människan.
 
Men människans grund skiljer sig från djurvärlden som är bestämd. Djuren följer sin arts beteende enligt naturens lagar och ordning.
Insekterna gör sin pollineringen mm. Fåglarna sitt. Gräsätarna gödslar jorden och rovdjurens gör sitt för att hålla arter livsdugliga.
 
Allt i naturen är sammanvävt med varandra och verkar i en symbios. En livsenhet.
 
Vad får oss att tala om det mänskliga eller att något är omänskligt? Där finns människan.
 
Detta mänskliga och det omänskliga ligger i människans handlingar.
 
Det är i handlingar som vi kan beskriva “människan”. Det Människans ställning blev att ärva jorden och att bruka och bevara jorden och bygga samhället. D
 
Sanningen är att människan genom arbete skulle fortsätta och delta i skapelsen verksamhet. En väg till en högre civilisation och då till en fredlig gemenskap
 
Här framträder en bild om människan som den skapande människan i det skapelsemysterium som gäller all vår existens.
 
Så människan blir en avbild av den som skapat, dvs Gud, som ordnat och gett oss alla förutsättningar. Arbetets innebörd gäller detta.
 
Det finns många yrken genom tiderna. jordbrukaren, fiskaren, bagaren, hantverkaren, konstnären, ingenjören, läkaren, journalisten, apotekaren ….
 
Vad innebär det att skapa??
 
Grunden är någon ger från sig till någon annan. Ett givande inifrån och ut.
 
Det mänskliga är att de är till gagn och nytta för omgivningen.Föräldern köper och lagar mat för barnen. Maten på bordet blir resultatet.
 
Föräldern blir subjekt i den som gör.Konstnären som målar en tavla utifrån sitt inre till en kund.
 
En verksamhet skapar även den. En bilverkstad lagar bilen för en kund.
 
Vissa person träder fram på på ett osjälviskt sätt för att förändra en verkligheter genom att hungerstrejka.
 
Mahatma Gandhi blev en fredskämpe i Indiens kamp för självständighet från det brittiska imperiet.
 
Maximilian Kolbe erbjöd sig själv för att rädda en 5-barnspappa från svältcellen.
 
Någon hade rymt och slumpmässigt valde fångvaktarna ut någon som straff
 
Han blev som en polsk franciskanermunk fängslad av nazisterna. Han tröstade sina medfångar och vädjade till sina medfångar att förlåta sina förföljare och för att övervinna det onda med det goda. En väg väg till Kristi efterföljd.
 
När han blev slagen av vakterna, skrek han aldrig ut. I stället bad han för sina plågoandar. Han kom att offrade sig själv för att rädda en flerbarnspappa från att dödas i Auschwitz.
 
Nazismen blir här den omänskliga handlingen som uppfattar människor ovärdiga enligt deras tro och ideologi.
 
Hat och lögn är det signifikativa.När det mänskliga värdet förlorar så kan även en demokrati gå mot det totalitär och värderas likt ett ekonomisk medel.
 
Liberalismens regnbågskultur lägger en skugga över hela västvärlden som uppfattas i öst som en djupt dekadent värld.
 
Människans handling är en fri vilja obunden världen. Beredd att offra sig själv gör det goda. I detta skiljer vi oss från djuren. Vi är en skapande människa.
 
Detta handlande är förborgat i det andliga livet och i vår inre människa Den yttre är vår kropp.

 

Det här inlägget postades i Människan och värdet. Bokmärk permalänken.