DEN GAMLA OCH NYA MÄNNISKAN

Kristna världen hyllar att Kristus är Uppstånden från det döda. Ingen annan “Gud” stiger ned och med sig själv som sanningen, botar människor, lider, dör och uppstår från det döda och öppnar Himlens port för oss och för ett evigt liv.

Detta blir den nya skapelsen. En ny människa träder fram. Den nya Adam. Han dog för oss för att ge nytt liv.

Med Maria, Guds moder” vid Korsets fot, blir Hon den nya Eva som i Himlen blir krönt till  Himlens drottning. Hon blir så även vår moder och visar sig för oss och vägleder folk offentligt i viktiga tider. Allt det gamla är sonat i Kärlekens makt. Vi är nu i en viktig tid. Den gamla tiden skall ersättas med den nya med fredens tid. Kristi andra återkomst kommer  i vår tid är det sagt av Jesus själv.

När vi en gång lämnar jordelivet då finns Gud  där för att hämta oss i vår trofasthet till Honom. Jesus älskar oss alla. Även de mest bristfälliga om så de scharlakansröda. Han bär oss även om vi vacklar. Vi behöver inte vara de starka om vi tar emot styrkan från Honom Tron ger kraft utan fruktan. Om så 10 000 faller vid vår sida skall vi inte frukta.

Genom segern över dödsmakten  för oss finns nu en källa till Nåd och Barmhärtighet. Det Blod och Vatten som rann ut Jesu hjärta på Korset är Barmhärtighetens stora källa för mänsklighetens framtid. Till evigt liv.

Genom Mässan (Nattvarden) ska vi veta att vi tar emot reellt Kristi kropp och Blod i Livets bröd och Kalk. Bikt och bön är viktiga andliga moment med Gud.

Den gamla människa dog på Korset för oss. Jesus, Gud son, fick leva i denna människa och bar våra laster, fel och brister men var själv var utan synd. Han var totalt oskyldig när han dödades.

Den gamla människan formas i ett självintressen och att söka världens kunskap glädjeämnen och i begär älska det obeständiga, i högmod utveckla sig, hysa elaka tankar då nästan skadas, inte dela med sig av sina ägodelar till behövande eller leva på andras bekostnad. Löna ovänskap med ovänskap. Ont med ont. Och inte för Guds skull en äkta kärlek till någon. Allt detta utmärker sig den gamla människan, som är roten till allt fördärv.

Men den som vänder om till en goda viljan och följa Guds kärleksbud Något nytt har då hänt. Den gamla människan ändra sin kos och äter det heliga Ordets bröd. De blir hängivna Skriftens ord som ger liv och mening. De blir varse sina felaktigheter.

De tar avstånd för världens glädjeämne och villfarelser. De inser att vi är inte ensamma. Gud är i oss. I det innersta. I hjärtats djup. Även i den mest vardagliga situation finns Kristus i oss. Jag kan ” vi ska diska, vi ska ta bussen till arbtet … ” istället för “jag skall..”

En bön där Gud medverkar i vi/oss. Gud är begynnelsen till allt. En ny dag i livet är det. Vi kan tacka. Möter vi motgångar kan vi överlämna det till Gud i oss. Möter vi ovännens hårda ord, kan vi ödmjukt ta emot dem och be om Guds förlåtelse liksom Kristus bad för sina plågoandar.

Motgångar hjälper oss att bli mer ödmjuka, tålmodiga, rättfärdiga och heliga. Den som erfar kan sprida sanningens budskap. Självupplevda erfarenheter kan hjälpa oerfarna.

I Medjugorje pågår en Maria-tilldragelser. Här finns ett framgångsrikt hem för drogmissbrukare.

Här  finns kommuniteten Cenacolo. Svårt sjuka blir botade. AIDS-smittade har botats. Missbrukare blir friska och lever ett nytt liv utan piller. Inte några utan alla till 100 %. Bakom finns en hängiven kvinna – syster Elvira. Hennes hem är banbrytande och är ett underverk i sig inte bara rent mänskligt utan även ekonomiskt.

De som nu blir helade kan blir edsagare och “Skyddsänglar” för andra som förlorat sig i droger och sönderslagna liv. De lever med sin medbroder dygnet runt. De har tidigaa genomlevt nedgången i livet. Förlusten av familj eller arbete.

Av erfarenhet vet man att abstinens börjar vid 2-3 på natten. Hela processen till missbruk, sönderfall och återuppväckelse är känd genom ledsagarnas erfarenhet och hur stöd kan ges till de som kommer frivilligt.

De som kom sist sover i översta våningssängen. Det som gått vägen och segrat kan nu stödja brodern i nattens mörker. Han vaknar när när någon kliver ned.

Genom Rosenkransen och tilltro till det som lever i Mässan har de märkligaste förändringarna skett.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Människan, Människan och värdet, Maria. Bokmärk permalänken.