VATIKANEN GODKÄNNER PRILGRIMSFÄRDERNA TILL MEDJUGORJE

Alla klockor ringde i Medjugorje den 12 maj 2019. Efter alla dessa år sedan 1981 har den till sist den lokale biskopen och Vatikanen godkänt pilgrimsfärder till Medjugorje där Jungfru Marias  uppenbarelse sker sedan 1981 och pågår än idag.

Maria budskap sprids över hela världen se https://www.medjugorje.org/

Frukterna är goda säger Påven Franciskus. Ett arbete fortsätter med att autentisera Marias uppenbarelse.

I åratal har miljoner människor besökt den lilla by i Bosnien. Svårt sjuka har blivit friska. Men framför allt har mångas omvändelse skett här till Kristi tro.

Maria kallar oss i en utsatt tid att förena oss med hennes Son och vara i bön för att rädda själar. Rosenskransen är sådan bön. Ett andligt vapen som är så stark att ondskans makter och demoner kan besegras. Ju fler vi blir desto större blir styrkan. Maria kallar sin armé. Hon är så mån om oss som en mor är för sina barn. Vi är hennes andliga barn.

Hennes Son talar samtidigt till mänskligheten sedan 1986 i “True Life Gud”. En kallelse  till fred och enhet kristenhet i världen och att nå Kyrkans slutliga förening till fred med Gud.

Gud är ande och vi blir alla förenade ande. En uppståndelse, en kyrka och ett dop

Påven tillåter nu pilgrimsfärder  till Medjugorje

Meddelandet gjordes av den apostoliske sändebudet, Henryk Hoser och den apostoliska Nuncio. Ad Interim Director Gisotti:

“Uppmärksamhet ges till att gynna och främja frukterna av goda”, men det betyder inte “en autentisering av kända händelser”.

Massimiliano Menichetti i Vatikanstaten

“Påven Franciskus har bestämt sig för att bemyndiga pilgrimsfärder till Medjugorje, som nu officiellt organiseras av ett stift och församlingar, och kommer inte längre att endast ske i en privat kapacitet, vilket som hittills varit fallet.

Tillkännagivandet gjordes den  12 maj  under Mässan av den apostoliska Nuncio Luigi Pezzuto i Bosnien-Hercegovina och ärkebiskopen Henryk Hoser, Den Heliga Stolens speciella apostoliska sändebud kom till Medjugorjes helgedom

Pilgrimsfärder autentiserar inte annars kända händelser

Alessandro Gisottis Alessandro Gisotti som är utnämnd till den interimistiska direktör för Heliga Pressbyrån svarade på journalisternas frågor om tillkännagivandet.

Han angav att det påvliga tillståndet måste åtföljas av “vård för att förhindra att dessa pilgrimsfärder tolkas som en autentisering av kända händelser”

“Detta kräver en fortsatt granskning av kyrkan. Därför måste man se till att man undviker att skapa förvirring eller tvetydighet ur doktrinär synvinkel om sådana pilgrimsfärder. Detta gäller också pastorer i varje ordning och nivå som avser att resa till Medjugorje och fira eller förkunna även där på ett högtidligt sätt.”

Pastoral uppmärksamhet

“Med tanke på det stora flödet av människor som reser till Medjugorje och all de rika frukter av nåd som har sprungit fram här – fortsatte Gisotti – detta tillstånd ingår i den särskilda pastorala uppmärksamhet som den helige fadern har för avsikt att uppmuntrar den verklighet, som syftar till att främja frukterna av goda”.

Den apostoliska sändebudet, avslutade med att säga:

“Detta kommer på så sätt göra det lättare att upprätta kontakt med prästerna som ansvarar för att organisera pilgrimsfärder till Medjugorje och att säkra och på ett välgrundat sätt förberedda personer att då erbjuder dem information och indikationer för att det är fruktbart att utföra sådana pilgrimsfärd – i samförstånd med de vanliga människorna på platsen.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-authorizes-pilgrimages-to-medjugorje.html

Hur började det?

Sedan 1981 pågår Marias uppenbarelse i Medjugorje. Platsen har överlevt krig trots försök till förstörelse. Ca 42 milj människor har besökt denna lilla ort (2014). Hela området är förgyllt med frid, glädje och flera storartade händelser.

Händelser som inte förklaras på ett naturligt sätt utan skildrar mirakler som sker publikt men också enskilt när svårt sjuka blir botade. Omgivningen är inbäddad i en fridfull atmosfär.  Många kommer hit i stor vördnad.

Međugorje är en stad och en församling i södra Bosnien-Hercegovina vid gränsen till Kroatien.

Medjugorje betyder “mellan fjällen”. Ett litet och okänt samhälle bland bergen. Ett område i Bosnien-Hercegovina där muslimer, katoliker och ortodoxa lever.

Nära Mostar där den berömda bron finns som sprängdes och som nu återuppbyggd efter kriget 1991-1992, och ligger ca 19 mil från Split och kusten.

Allt börjar på Johannes döpares högtidsdag den 24 juni 1981. Johannes Döpare var den som beredde väg för Messias ankomst.

Kristi återkomst är nära för att upprätta sitt eviga rike.i universell fred och kärlek. Profetian i Bibeln går mot sin fullbordan.

Maria har även tidigare uppenbarelser 1846 och 1961 förknippas med profeter som  Moses resp Elia. På kvällen vid 17-tiden visade sig Jungfru Maria för två ungdomar. Mirjana Dragicevic och Ivanka Ivankovic. Båda har senare bytt sina efternamn.

En ung vacker kvinna med ett litet barn i famnen visade sig denna afton. En skinande vit gestalt på kullen Crnica, en plats som kallas Podbrdo, De blev rädda vågade de inte gå fram till unga kvinnan.

Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic kom att få se henne i 6 visioner.

För Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic och Milka Pavlovic såg henne en gång samma dag. De är “de 6 visionärerna”. Tre får idag dagliga visioner. De övriga Marias fick ta emot 10 hemligheter för världens framtid i Guds frälsningsplan. De får inga mer visioner.

Dessa hemligheter kommer att ske på specifika tider, med specifika händelser och på specifika platser.

Den 6 aug 1981 säger Gospa (Vår fru)

I am the Queen of the Peace.

Hon kallar nu sin arme att sig kring Rosenkransbönen. Detta blir den sista Marias sista uppenbarelse i denna tid. “Pray and act” för att rädda själar

Parallellt pågår Kristi uppenbarelse genom True Life i Gud  som kallar till försoning, fred och enhet och då särskilt för Kyrkans återföring i öst och väst som den var i Fornkyrkan. Vissa budskap gäller Marias uppenbarelser i Fatima 1917, Garandbal 1961 och Medjugorje 1981. De två sista är fortsättningen på Fatima

Kyrkan är återspeglar det Gudomliga ursprunget.
Maria födde Gud son som människan i kropp och blod. Hon blir så även Kyrkans moder. Vi föds andligt i kyrkan och förenas med  Kristi kropp och blod som en livsmåltid.  Kyrkan består av enheten med Gud. En enda kropp med Kristus som huvudet,

Hon ber oss först av allt att bedja att det icke-troende att det finns en Kyrka som är ett hem för dem och Gud som är deras Fader.

Samtidigt ber hon också oss att be för vår egen framtid. Att vi ber ofta, göra bot, fasta, och biktar oss lördagar i ny månad och så ta emot kommunionen.

Maria  ödmjukheten personifierad. Motsatsen till Splittraren och Satans högmod
Maria är upptagen i Himlen som efter Gud själv är den person som bär den största kärleken  och barmhärtigheten. Står högre än alla änglar och helgon.

Solmiraklet
Även Medjugorje har solmiraklet  som skedde i Fatima 1917. Medjugorje är så en fortsättning på Fatima.

Videon visar hur Jungfru Maria kommer i solens klädnad. Hon kallas för Gospa som Fredens drottning. Solen lyser i bakgrunden men växer i storlek i snabba och världiga växlingar. Vi hör människor ropa i rädsla men också människor som sjunger i glädje.

Det här inlägget postades i Fatima, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Maria, Medjugoreje, Mirakler. Bokmärk permalänken.