GUD ÄR EN. EN GUD FÖRENADE I TRE GUDOMLIGA PERSONER. DE TRE LJUSEN.

En Gud i ett väsen som den heliga Treenigheten med de tre Gudomliga Personerna som Fadern. Sonen och Ande i en fullständig samklang

Lovat vare det trefalt Heliga Ljuset i vars makt allt blev till.

Utan existens fanns inget. Existens till liv och till allt som finns. Existens som var, är och finns i all evighet.  Inte en död existens utan en levande.

En levande kraft och en orsak som skapar.  En Skapare som skapar ur sig själv och är den Allsmäktige som äger total frihet att skapa vad Han vill. Friheten fick vi alla som den fria viljan som och även änglarna.  Annars vore vi robotar.

Sannings, Kärlekens och Visdomens källa. En Gud som hus där allt finns. Jorden är ett hus där människorna bor med all natur som försörjer oss.

Ur djupen finns rikedomen, visheten och kunskapen hos Gud. Ingen kan spåra vägarna. Ingen kan fatta fullt ut. Allt blir avbilder som manifesteras Guds skaparförmåga. Treenigheten besitter makten att skapa och verka. Den innehåller inget mer än sitt eget  väsen. Det skapande Ordet finns i Gud.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.Detta var i begynnelsen hos Gud.

Forskare studerar resultaten och verket. Som människor med fri vilja är vi avbilder den heliga Treenigheten i Fadern, Sonen och den Heliga treenigheten. Tre avbilder finns i Kärlek, Nåd och Enhet.

Fadern är den evige Fadern för alla i himlen och på jorden. Vi är Guds barn. I vårt allra första ögonblick till vår själs existens. såg vi Fadern i ett mycket kort ögonblick inpräglat i vårt innersta och att söka Honom. Älskar oss så att Han skänkte oss sin Son, Guds son,  för att omskapa den falna människan så återigen blir Guds barn

Fadern vi bli älskad och omtalar detta i ett Himmelskt budskap i True Life in God den 1 juni 1988 och vill bli kallad Abba.

“Medan jag – Vassula Rydén – talade med en ung grekisk kvinna om vår Himmelske Fader, kom återigen ordet ’Abba’ över mina läppar; ’O babas’ på grekiska.

– Vassula, kalla Mig Baba; med kärlek tar Jag emot detta ord, detta anrop; Jag är din Himmelske Fader;”

Fadern i Kärlek. Sonen i Nåden och den Helige Andes enhet. Gud är en i Ande. I Ande förenas vi med Gud själv. En ande i vårt inre. Gud är så i oss.  Ande som bor i oss och uppenbaras i det yttre livet i det vi skapar och genomför i god vilja och som följer den kristna vägen.

Varje människa är så en avbild av den skapande Guden. Utan frihet var vi likt robotar. Frihet finns för att vi i kärlek vill söka Gud. Varje människa bär Gud i sig  och vi behöver se vår nästa med Gud i sig. Den som är född av Gud är Guds barn.

Det vi gör mot vår nästa gör vi också Kristus.

Två vägar fanns som två träd som är väg till liv eller död. Detta blev fallet. Det egna förståndets väg och själviskhetens väg. Bundet till köttet och fåfänglighet. Vi äger inte egen förmåga att rätta till världen utan Gud.

Ondskan kom till jorden som fallna änglar. Även dessa varelse ägde friheten att gå sin väg. Frihet är till det yttersta valet mellan gott och ont. Sant och falskt.

Människa skulle i Nåd omskapas att bli Guds barn. Fadern är fader till alla barn i himlen och på jorden. Nåden finns hos Gud son, Jesus Kristus,  som föddes på jorden som Frälsaren för mänsklighet.

Genom honom omskapas människan. Som en sann människa följde han Guds vilja. Lydig ända i döden. Han gav det sanna Ordet till oss. Ordet med levande kraft som öppnade sinnen, botad sjuka och väckte döda. Han ryckte bort det som gjort oss odugliga att  bo i Honom.

Frälsning lever i Anden, vattnet och Blodet Den helige Ande tränger in och renar människans hjärta och omvända denne. Anden som är Kärleken som gör att vi kan älska  Gud och förbli i Gud och så uppfylla lagen.

Vattnet i dopet  är en övernaturlig kraft som tränger in rötterna av vårt väsen där synden bor som tvättar oss ren. Kärleken tar bort all skuld och för oss in i Kristi liv. Blodet har givits oss för trons skuld som innehåller den Kärlek som är orsaken till Kristus frivilligt offrade sig för oss.

Vi kan se hur kristushataren Saul blir totalt förvandlad på vägen till Damaskus till att bli Paulus den store förkunnaren och  evangelisten i den hedniska världen och fick  Sanningens ande

Vi ser Starkhetens ande verkar hos martyrerna totalt orädda inför en kvalfull död. En fruktan som försvinner i tron, hoppet och kärleken till sin Herre. Kärleken besegrar allt.

Kristus segrade över dödsmakten och materian och Uppstod. För alla tider finns Kyrkans som representerar både Jesus och Maria som Guds moder. Kyrkans moder är Maria som ger det möjligt att vi tar del av Kristi kropp och blod för det eviga livet. Prästen är Kristi ställföreträdare.

Marias roll är ofantligt stor . Efter Gud själv är Hon den mest kärleksfulla och Barmhärtigaste personen som finns. Krönt till Himlens drottning i solens klädnad med en krans med 12 stjärnor runt sitt huvud.

I vår moderna tid sig hon fram i olika länder och visar väg. Kyrkor byggs där hon varit. Fatima 1917 är viktig tilldragelse.

Nu sker det i Medjugorje sedan 1981. Miljoner valfärdar dit.

Jesus och Maria  blir den nya Adam och Eva. Det som var brutet är nu återupprättat. En ny skapelsedag  har kommet. Med Kristus finns den nya människan för oss. Kom som är du är. Rädds inte. Ingen är fullkomlig Den gamla människa dog på Korset.

Den faderliga och moderliga ursprunget är två skapelseprinciper.

Ett allsmäktigt skapande som ger liv  och det som föder liv. Detta förhållande genomströmmar hela vårt liv på jorden. Solens ljus som bringar liv för liv.  och jordens som föder liv. Man och kvinnan är livets enhet med Gud.

Allt byggt för enhet. Varje cell och organ ingår i kroppens enhet.  Enhet är det som inte kan delas utan gå under.

Kyrkans enhet är basal som är Kristi kropp förenad i Ande. Att delas skildrar vår tids stora dilemma och förstörelse. Vi skulle kunna göra mycket om kyrkans ledare förenade Påskens datum i alla kyrkor världen över. Grunden att ena hela Kyrkan till en kropp med Kristus som huvudet.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Människan, Maria. Bokmärk permalänken.