VAD KOMMER ATT SKE? GUD HÖR, SER, TALAR OCH KOMMER ÅTER – Kristi budskap den 7 september 2018

Allt oftare uppträder himlafenomen runt om i världen med kristna förtecken. Här en bild tagen i Grekland nyligen.

Olika tecken sker på himlen. Sedan 1986 sänder Jesus sina personliga budskap till jordens folk och länder likt ett kärleksbrev till alla. En stor nåd finns för oss i en mörk tid.

Valde en person som var direkt okunnig. Hon levde ett gott borgerligt liv i världens ögon. En konstnärinna och fotmodell som spelade tennis och var mor till två barn.

Idag har Vassula Rydén i 33 år varit Guds sändebud världen över med Guds eget verk “True Life in God”.

Hennes liv vittnar hur Gud kan resa upp henne och oss om vi tror  likt han en gång förvandlade Saul, de kristnas förföljare,  till att bli Paulus den store förkunnaren.

Vi som följt dessa budskap genom åren känner till olika förutsägelser  som skulle ske i vår tid. Vi har sett dem besannas som kommunismens fall 1989, 911 i New York  och tsunamin 2004. Olika tecken har kommit på himlen som förvarnar Kristi Återkomst. Kärleken är på väg tillbaka och vill rädda oss ur mörkrets välde.

Vad gäller nu framledes? Detta kommer att ske. Jesus säger den 7 sept 2018

Mitt barn, idag vill Jag försäkra dig om Min eviga Kärlek till dig; Mitt Hjärtas lilja, Jag är din själs Väktare som beskyddar dig från syndarnas öde, till att leva ditt liv utan skuld, Jag har andats in liv i dig för Jag har inneslutit dig i Mitt Hjärta; gläd dig över detta! Lyssna till Mitt Ord och följ Det, så att du inte går vilse; Ordet är Liv; om du följer Mitt Ord håller Ordet dig borta från att synda, men om du skulle råka synda är Fadern din förespråkare, Jag är Den som tar bort dina synder, så lyft din blick och se på Min Härlighet, se på Min Suveränitet, beskåda Himlarna, se sedan på Vem som är Författaren av dessa Budskap;

på Domens Dag skall Jag döma alla i Min Domstol, Jag skall skilja synd från dygd, ond från god; på den skalan ska Jag sedan lägga till den kärlek du har visat dina medmänniskor och Mig, Jag skall räkna varje grad av renhet, varje ord av kärlek, varje rop av ånger, allt detta kommer Jag att värdera noggrant; varje själ kommer att stå inför Min Tron, män och kvinnor från alla slags folk, nationer och språk; Änglar av olika slag kommer att vara närvarande i Min Domstol;

Jag säger dig sanningen, tidsålder, du har inte mycket tid kvar till ditt beslut om att ödmjuka dig inför Mig, varje handling du utför, varje dålig eller god tanke skrivs ned i Sanningens Bok; om någon beslutar sig för att gå med Mig och hålla fast vid Mig kommer Jag att beskydda dem på livets väg och Jag skall leda dem till säkerhet: Hem! Ja! Himlen är ert slutmål, Himlen är ert sanna Hem! Hemma kommer du att känna Min Frid och att det är din tillhörighet, du kommer att känna trygghet; du kommer att förstå att du alltid har hört hemma där; din själ kommer att känna sig omsluten av Mina Armar, i Min Omfamning för evigt;

dessutom, kommer du att inse att Jag är Din Make! så Jag säger till alla: slösa inte bort din tid i denna övergående värld, för din livslängd är över på ett andetag; varje själ kommer att försvinna den ena eller andra dagen; medan era dagar i Himlen varar för evigt; där räknas inte dagar; kom därför ihåg att ni är alla söner och döttrar till den Allra Högste, gör er därför inga gudar av materia för att avguda; Jag är alltid redo att vaka över er som en fåraherde, med ömhet, och med medkänsla vill Jag visa er vägen;

åh, Vassula! smord av Min Hand, som Jag gett ett änglalikt uppdrag, Din Fader och Jag gläder oss över din hunger efter Oss, det är därför som vi har uppenbarat Oss Själva för dig och tillgodosett din hunger och för att leda dig på en stig av safirer, doftande av myrra och rökelse;

och lyft dina ögon och möt Min Blick, Min Blick som reparerar alla brister, allt tvivel och varje rädsla; när dina ögon möter Min Blick, kommer du att se in i en Oändligt djup turkos ocean av Kärlek, du kommer att se rakt in i Min Kärleks djup, Min Kärlek, din Gud;

Min älskade, gläd dig över att Jag har fyllt din mun med denna Nya Sång, en Sång om Förlåtelse, en sång om Nåd, om Kärlek, en sång om Ömhet och Hopp, en sång om Visdom, och om Renhet, en Sång om Sanning och Trofasthet att sjungas runt om i världen så att allt levande må höra dess ljud och bli helade;

bergen, dalarna, floderna och sjöarna och alla som lever under denna himmel kommer att veta, när de får höra, att den Gud de hade glömt har aldrig glömt dem; Kärleken kommer att stå vid deras tröskel och vänta på att de överlämnar sig; om de vill öppna dörren till sitt hjärta kommer Jag att berätta för dem att Jag har skrivit en Ny Sång för dem att spelas på kärlekens strängar, det ger seger åt Mig men trygghet åt dem; så länge som de är villiga att följa Oss ska Jag inbjuda dem till perfektion, till att fullkomnas i Oss;

be, Vassula, att de lägger märke till Mina Ord och att Jag tillåts öppna deras ögon, Kärleken älskar dig…ic

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG. Bokmärk permalänken.