ROSENKRANSENS HEMLIGHET – BÖNEN SOM SKYDDAR OCH RÄDDAR

Vi kan be andra om hjälp när vi skall göra göra något. Något självklart. Rosenkransen är en sådan bön som ber om Marias hjälp om beskydd i vår tid på jorden. Den gamla eran når sin kulmen. Marias uppenbarelsen är många genom tiderna. Hon erbjuder Rosenkransen som det andliga vapnet mot det onda i den mörka tiden.

DEL 1 MARIA GUDS MODER

Som Guds moder är hon uppstigen i Himlen. Krönt som Himlens Drottning. Se Uppenbarelseboken 12. Där omnämns “Draken” i tiden som vill sluka människorna, Marias barn som är vi själva.

Rosenkransen är ett andligt vapen mot ondskan och att rädda människornas själar. En makt så stark som har räddat folk från krig. En makt som kan förgöra mörkrets demoner ty de finns.

Om det fanns en armé av människor runt jorden som bad Rosenkransen, så skulle mörkrets furste och dess makter störtas. Ju fler vi blir ju starkare blir vi

Maria kom i många kristider under  2000 år men särskilt de senaste seklen och är just nu mycket aktiv i Medjugorje sedan 1981 för att samla sin armé.

Rosenkransen är bönen om hjälp  som inte kan förväxlas med en tillbedjan. Endast Gud är värd vår tillbedjan, lovprisning och lovsång.

En gång i människans historia skedde en skilsmässan från Gud.

Världens furste eller Odjurets herre, Satan själv, tog över och regerade över jorden med falska uppfattningar, åskådningar, seder, religioner och  läror för att förleda människor till fördärv och självförverkliga sitt ego i lockelser och moraliska förfall.

Denna människa kallas för “den gamla människan”

DEL 2  DEN NYA MÄNNISKAN

Den nya människan skapades när Jesus offra sig själv och lät “den gamla människan” dö på Korset” för en ny människoskapelse. Människans mysterium. En nytt Ljus tändes som den nya människan. Tron förenar oss att vara med Gud

Vi lever i en fallen värld likt en vildmark med samhällen och människor som står i strid med varandra. En väg i gnosticism. En väg som gav oss atombomben. En väg i  förvrängd kunskaper, ismer och teknologier som rationaliserar och förstör oss att vara Guds avbild och istället tillhör Odjuret. Tiden är så Antikrist. De som förnekar.

Ingen makt på jorden kan förjaga ofriden och orättvisan.

Den osynlige som är Lögnens fader och Satan vinner många  strider i våra liv genom att osynligt ta kontrollera över vårt medvetande och som kan implantera många fördärvliga  tankar i vårt sinne. Ondskan finns på ett andligt plan

DEL 3 SÖNDRINGEN

Det politiska korrekt ersätter sanning genom massmedial förvrängningar och nonsensinformation till folken. Demoralisering av livsvärden.  Drogernas verkan att attackera och försvaga vår psyke

Politiker handlar efterhand här för att legalisera dessa fasor att förstöra samhällsprocessen och förvandla människor till att nli medel för de snabba pengarnas jakt. Naturens lagar ersätts med marknadens lagar.

Konfliktplanering finns som politisk medel i en realpolitik  för sådd av extremism och “getingbon” som söndrar nationer, terror revolutioner, krig köp av proxykrig och föda fiender som sedan skall förgöras.

Människan är inte längre en människa från första stund utan kan tas bort i moderlivet likt en utväxt i kvinnans kropp. Kön är ett längre biologiskt bundet. Valfrihet i kön. Moral för underlivet formas. Äktenskapets grund upplöses till en hybrid.

Dödshjälp för sjuka som en rättighet att dö.

DEL 4 RENINGEN

Vi är så en tid som innehåller en väldig förändring för mänskligheten. Den gamla tidsålder som gällt människan kommer att ersättas med Ljusets och fredens tidsålder.

Ondskan och hela upproret till mot Gud kommer att störtas. Den makten som gör detta tillhör Kristus allena som har segrat över döden för den nya människan i Kristus.

Ingen är felfri och en räddning  finns för alla. Det finns en oändligt stor Barmhärtighet i Kristus som själv är Förlåtelsen!!! Priset är betalt för oss av Hans eget Blod.

För dem som VILL  söka Gud så finns en väg till räddning.

Kom som du är, är det sagt. Du behöver inte vara ett helgon. Jag är den som älskar er allramest.

DEL 5  JESUS DEN SOM RÄDDAR

Äkta bön, ånger och tro på sanningen att Kristus är Gud son och mänsklighetens Frälsaren. “Jesus” betyder den som räddar

Tron är ett ankare fäst i Kristus. Finns inget starkare. Vi må förstå att vår förankring  sker på ett andlig plan. Gud är så  i oss ande i oss. Hoppet lever när Guds ande närvarar. Tron i Kristus gör oss rättfärdiga då Kristus har betalt allt.

När blinda blev seende av Jesus kom de att jubla. De såg inte bra den synliga världen utan upplevde även fröjden av en levande Gud och hela sanningen.

När vi till slut lämnar kroppen då är Gud med oss. Allt annat av jordisk börd är borta men Kristus finns och tar oss från graven, såsom han väckte Lazaros och hämtade hem Adam och  Eva från dödsriket. Kristus är Livets herre.

DEL 6 GUDLÖSHETEN

Gudlöshet är därför något mycket vanskligt. Ett liv utan ett ankare landar inte utan dör.

Så många varningar finns om detta. Jesus och Maria har visat sig i ikoner med  blodstårar runt om i världen.

Vi är i deras ögon deras barn och de vill inte mista oss. De är våra föräldrar.

Jesus älskar alla, kallar alla och vill inte att själar går förlorade när stunden är inne. Rosenkransen är  så viktig i denna larmade tid.

DEL 7  JAKOBS STEGE

Här nedan finns en vägledning.

Jakob, som var son till Isak, såg en gång en stege i en dröm en stege till himlen, enligt Första Mosebok 28:12.

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.

Denna stege är vår tid Rosenkransen genom Marie uppenbarelser sedan 1200-talet. En bön till hjälp i vår liv och andra. Vår andliga uppgift  är att be för själars räddning.

Rosenkransen är en kedja som kan rädda oss och rädda andra. Vår andliga uppgift  är att be för själarnas räddning.

Rosenkransen har inget med rosor att göra. Ordet är en förvrängning av ravband, där rav är ett äldre ord för bärnsten. Rosenkransen består av 4 mysterier som täcker hela evangeliet.

Den gudomliga världen är bortom vårt mänskliga förstånd. Gudomliga händelser blir så mysterier. Rationalismen ödelägger och leder till ateism. Guds under uppfattas inte.

Efter 1517 i den protestantiska revolutionen blev Maria frånskild kyrkan. En stor tragik i Nordeuropa.

Kyrkan är sig en symbol för födelse till den nya människan med Gud. Maria födde Kristus som människa i Kristi kropp och blod.

DEL 7  KYRKAN OCH MARIA SOM GUDS MODER OCH VÅR MODER

Modern är den som föder liv. Fadern är den som ger liv. Två skapelseprinciper.

Kyrkan blir som en moder som föder oss och när oss med Kristi kropp och blod som är Mässan. Kärlekens sakrament.

Kristus är prästen som ger liv. Jesus instiftade Kyrkan genom sin Offerdöd är Guds rike på jorden. Ett universellt och evigt förbund. Den ursprungliga kyrkan är den katolska allmänna för alla folk.

Att kyrkan delad i många delar i vår tids drama. Det skall återuppbyggas.
Jesus och Maria skall triumfera.

BILAGA
Rosenkransen består av gudomliga mysterier.

Jesus och Maria är centrala gestalter i frälsnings historia. De är de två Hjärtan i kärlek som är förenade i kärlek. Marie liv är ett liv i ödmjukhet. Skräck för Satan som inte kan förstöra henne. Hon tar själarna från honom.

Att tänka på händelserna i Jesu och Marias liv förstör hans förmåga att verka i vår fantasi och blir vi mindre öppna för hans sätt att tänka – på så sätt är världens väg, vägen för “om det mår bra, gör det , “Själviskhetens sätt och sättet för egocentrisk stolthet. Med andra ord vill han att fördärva kroppar ska dra våra själar till helvetet.Rosenkransen är för honom och hans änglar ett dödligt hot. Därför är Rosenkransen så viktig för oss i kampen mot det onda.

 1.  Jesus födelse som Guds son och  människa
 2. Ljusets mysterier. Kristi gärning under 3 års tid. Kristus öppnar Guds rike på jorden och instiftar det eviga livets måltid. Vi hans sida finns hans moder. Lyder henne i bröllopet i Kana.
 3. De smärtorika mysteriena. Jesus som den sanna människan bär människornas hela skuld som en människa och offrar sig själv på Korset för försona oss med Gud Fadern i himlen. Maria är med och offrar sin egen son i djupaste smärta
 4.  De ärorika mysteriena  Kristi seger över materian och döden. En ny skapelsedag för människan. Porten till Himlen är öppnas. Marias saliga uppstigande i himlen. Kröns till Himlens drottning. Hon är inte bara Guds moder utan även vår moder, andliga moder. Hon är efter Gud den mesta kärleksfulla  och barmhärtigaste Personen som finns. Hon är Fredens drottning   

De glädjerika mysterierna (man ber dem måndagar och lördagar)

 1. Herrens bebådelse. Guds människoblivande
  Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud … Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son.
  – Lukasevangeliet 1:31, 36
  Låt oss bedja om Hjärtats renhet
 2. Marie besök hos Elisabet
  När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av Helig Ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?”
  – Lukasevangeliet 1:41-43
  Låt oss bedja sann gläde
 3. Jesu födelse
  Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
  – Lukasevangeliet 2:6-7
  Låt oss bedja om fattigdom i anden
 4. Jesu frambärande i templet
  När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren … Ledd av Anden kom Symeon till templet, tog honom i famnen och prisade Gud.
  – Lukasevangeliet 2:22-28
  Låt oss bedja om större offervilighet
 5. Jesu återfinnande i templet
  Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav.
  – Lukasevangeliet 2:46-48
  Låt oss bedja om lyhördhet för Guds ord

Ljusets mysterier (man ber dem på torsdagar)

 1. Jesu dop i Jordanfloden
  När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”
  – Matteusevangeliet 3:16-17
  Låt oss bedja om den Treenige Guden vägledning
 2. Bröllopet i Kana
  Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.”
  – Johannesevangeliet 2:4-5
  Låt oss bedja om Marias hjälp som vår förespråkareska inför Gud
 3. Jesu förkunnelse av Guds rike
  Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”.
  – Markusevangeliet 1:15
  Låt oss bedja om nåden att göra bot och bättring
 4. Kristi förklaring på berget Tabor
  Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.
  – Matteusevangeliet 17:1-3
  Låt oss bedja om liv och ljus från ovan
 5. Instiftelsen av eukaristin
  Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”
  – Matteusevangeliet 26:26-28
  Låt oss bedja om att Hans Blods och Kropps Sakrament må frambringa forsoningens frukter i våra liv.

De smärtorika mysterierna (man ber dem på tisdagar och fredagar)

 1. Jesu dödsångest i Getsemane
  ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”
  – Matteusevangeliet 26:38-39
  Låt oss bedja om andliga styrka
 2. Jesus blir dömd och torterad
  ”Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom.”
  – Johannesevangeliet 19:1
  Låt oss bedja om bredvillighet att lida för tron skull
 3. Jesus blir krönt med törnen
  Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav honom örfilar.
  – Johannesevangeliet 19:1-3
  Låt oss bedja om ödmjukhet
 4. Jesus bär korset
  Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota
  – Johannesevangeliet 19:17
  Låt oss bedja om självförsakelsens ande
 5. Jesus dör på korset
  Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
  – Matteusevangeliet 27:50
  Låt oss bedja om förlåtelsen för våra synder

De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

 1. Jesu uppståndelse från de döda
  Maria från Magdala … sprang till Simon Petrus och den andre lärjungen …,”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.”
  – Johannesevangeliet 20: 1-2
  Låt oss bedja om Hans odödlighet
 2. Jesu himmelsfärd
  … Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
  – Lukasevangeliet 24:51
  Låt oss bedja rör trons lydnad
 3. Den Helige Ande utgjuts över apostlarna, förenade med Maria i bön
  De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
  – Apostlagärningarna 2:3-4
  Låt oss bedja om den Helige Ande att upptända kärlekens låga i våra hjärtan
 4. Marie upptagning i himmelen med kropp och själ
 5. “Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas….”
  – 1 Korinthiebrevet 15:51-57
  Låt oss bedja om en salig död
 6. Marie kröning i himmelen
  Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
  – Uppenbarelseboken 12:1
  Låt oss bedja det eviga livets segerkrans
Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Okategoriserade, Omvändelse, Rosenkransen. Bokmärk permalänken.