HISTORIEN OM PENGAR OCH BANKERNA I VÄRLDEN


FRÅN DE SKULDFRIA TILL DE SKULDSATTA PENGARNA

Vem är den monetära myndigheten med behörighet ett driva penningpolitik och med rätten att skapa pengar. Denna fråga är vår tids stora dilemma.

Historien berättar att bankvärlden kan skapa en konjunkturuppgång om de vill och i nästa ögonblick starta en depression och stålbad som sänker en hel nation. En manipulerad världsekonomi råder, där marknadsekonomin är ett falsarium om den oändliga tillväxten.

Krig och skulder blir inkomstkällor i en stulen rikedom, mångas flykt och död; och en makt över nationer tillhörande en privat elits välbefinnande. Det är så uppseendeväckande bedrägligt att det är ofattbart.

Det är sannerligen en gåta hur dessa kallsinniga mördare och svindlare kunde få ett demokratiskt tillträde att t.o.m. kontrollera en superstat som USA och sedan råda över världens gång. De kan t.o.m kalla sig filantroper

De bygger det laglösa riket och överträder lagar och mördar kritiker men hålls inte som skyldiga. De är t.o.m uppbackade av länders regeringar. En konspiration? Nej, inget bedrägligt pågår, säger man! Historien motsäger och innehåller en “mörkad” historia.

RÄTTEN ATT SKAPA PENGAR

Julius Ceasar fastställde en gång att det är staten som äger den rätten och ingen annan. Mynten i världen har präglats i guld, silver eller koppar och de bar på sitt eget värde i sin egen vikt. Handeln kunde bedrivas i många länder.

Ursprunget är mynt eller pengar ett betalningsmedel eller ett transaktionsmedel för att kunna byta tid, kunskap och arbete i varor eller i en nytta i arbeten.  Så är vår ekonomi tillhör det sociala systemet

Pengarna vidareförmedlar ett värde. Genom själva arbetet kommer förnyelsen att frambringa föda, kläder, produkter, vägar  hus, skolor, mm. Ett skapande arbete till någons nytta.

Mynten representerar i historien de skuldfria pengarna. Myntet myntades eller präglades i metall och bar på sitt eget värde genom sin egen vikt.

Under medeltiden kunde i svenska städer prägla silvermark som var gångbara över hela Europa utan euro.

Ett väldigt enkelt system i en internationell handel.
• Skaramark 210,47 gram
• Stockholmsmark 204,62 gram
• Linköpingsmark 217,02 gram
• Kölnermark 233,85 gram
• Köpenhamnsmark 248,47 gram

USA-dollDollarspanska2arn härstammar ifrån de spanska silvermynten i valören 8 reales som var vanliga i Nordamerika innan Förenta staterna bildades.

Myntets värde kunde på ett allsidigt sätt förankras i:

o mineralriket som guld, silver eller koppar
o växtriket värdet i tillgång på odlingsmark
o djurriket värdet i boskap

EKONOMINS URSPRUNG OCH SAMHÄLLETS “BLODOMLOPP”

Ursprunget till ekonomi börjar i naturen som ger all försörjning för livet på jorden. Begreppet ekonomi kommer av grekiskan  Oikonomia”  och betyder “huset med dess lagar eller att bruka ” och syftar på hela jorden som ett hus för mänskligheten.

Huset är jorden. Även samhället och familjen är så ett hus. Människan själv är ett hus som vi bor i.

Ekonomin skildrar ett kretslopp. Ekologin gäller naturens samspel och kretslopp. Vårt blodsystem är det i vår egen kropp.

Samhället är också ett hus eller en kropp där näringslivet och samhällets skattesystem är  ett “blodomlopp” att fördela medel i samhällets olika organ, infrastruktur och verksamheter enligt en politik för det gemensamma bästa och människors lika värde

DE FÖRSTA CENTRALBANKERNA SOM SKAPAR NATIONELL VALUTA

Svenska Riksbanken 1688 var en av världens första centralbank med rätt ge ut pengar. Med guld- och silvermynten kunde man förr genomföra handel inom och utanför landets gränser

Penningväxlarna i Nederländerna 1609 etablerar den första centralbanken i historien, i Amsterdam. Under 1500-talet hade det ekonomiska systemet fallit tillbaka.
Nu börjar ett ekonomiskt angrepp på nationalstaten..

PANTKVITTOT SOM FÖRVANDLADES TILL SEDELN

Under slutet av 1600-talet kommer det skuldsatta pengarna.

Guldsmederna var sedan 1100-talet penningväxlare och bankirer. Istället för att frakta runt tunga guld- och silvermynt så pantsatte insättaren sina pengar hos guldsmeden, som förvarade pengarna i ett säkert valv.

Insättaren fick ett pantkvitto som kom att bli sedeln, en skuldsedel. Kvittot användes som betalningsmedel och kunde överföras till någon annan person. Alla hämtade inte ut sitt guld eller silver.

Guldsmederna kunde göra astronomiska vinster genom att låna ut pengar i pantkvitton, rörande ett guld som inte existerade. Pengar som var skapade ur tomma luften med ränta. Den ultimata lögnen och svindeln.

England var efter 50 års krig strandsatt. Engelska regeringens tjänstemän kom med mössan i handen till penningväxlarna för lån som behövdes för att fullfölja sina politiska syften. En deal görs. Penningväxlarna kommer överens om att lösa detta problem i utbyte mot att regeringen sanktionerar en privatägd riksbank

Bank of England grundlades 1694 av skotten William Paterson. Denna privatbank syftade till fungera som Englands riksbank med befogenhet att trycka sedlar. En del pengar existerade i verkliga värden i guld medan den andra delen fanns helt enkelt inte. Pengar ur ett intet med ränta!! Kungen kunde låna pengar till krig. Folket skuldsatter.

Detta sätt kallades för fractional reserve banking, bråkdelsreserver som täckning. Bank of England tryckte sedlar 16 gånger mer än det äkta metallvärdet i bankvalvet. Sedlarna blev skuldsatta från början.ULD TI

Guldsmederna upptäckte också att deras korrupta metod att skapa pengar kunde ge dem en kontroll över ekonomin och tillgångarna hos folket och t.o.m i nationen.

FRÅN GULD TILL SKULD

En av dem som blev skuldekonomins finansgigant är Mayer Amschel Bauer (1743-1812) i Bayern, ägaren av en guldsmedsbutik. Detta blev familjen Rotschild (röd sköld) med kontakter rakt in i kungahusens finansvärld.

Han byggde en laglöst rike som finanskejsaren med en fabulös förmögenhet bl.a genom att utvecklat internationell finansimperium, opiumhandeln och internationella postsystemet. Han skapade en nätverka agenter över världen. Han visste att Napoleon hade besegrats av England med spred ryktet att England hade besegrats. Börsras kom för Bank of England. Bullvaner köpte upp bankaktier och tog kontroll över den.

Familjens 5 söner  kom att ta kontroll över de nationella centralbankerna i Europa. Nog är det märkligt att dessa kunde bli privatstyrda.

ETT  RIKT FOLK FRÅN ÖSTER SKAPADE EN NY FINANSVÄRLD

Familjens rötter tillhör en östasiatisk grupp.

Det finns en turk-mongoliskt grupp med en mongolisk religion och de kallas för Khazarier som kom att emigrerade från öster till väster. Ökända för sin grymma Baals-kult. De bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland. Genom landet  gick viktiga handelsvägar De blev förmögna på att ta ut skatt på varorna.

I fornnordiskt Lexikon (1995) kan vi läsa:

”Khazarernas kungar var av turkisk börd, bar titeln ”kagan” och residerade i Itil i Volgadeltat. Genom sitt rike, vilket sträckte sig längs Kaspiska havets östkust ner till Asterbad, anlade khazarerna en av världens viktigaste handelsvägar som gav stora skatteintäkter. Det är på den vägen vikingar fick kontakt med dem.

Språket de bar med sig till väst var jiddisch när de tvingades fly när Ryssland kristnades på 900-talet.

De har kallats för judar men denna grupp  har inget inget göra med hebreerna och det finns inga genetiska band till folken i Palestina. Andra fattiga khazarier kom att islameseras.

De förmögna vill starta revolutioner bl.a att hämnas på Ryssland och de såg sig vara världens utvalda folk enligt en fördärvad lära som de kallade för den babyloniska Talmudism. De spred sig i Europa och till USA.

Mayer Amschel Rothschild bildande även en revolutionär och luciferisk tankesmedja med Illuminati 1776 i Bayern genom Adam Weishaupt på uppdrag av Mayer.

En samhällsfientlig order för att undergräva den nationella ekonomiska självständigheten, dess regeringar och ta över deras centralbanker; och av skaffande av religion, fördärva samhälle, äktenskap kärnfamilj och moral och inrätta en världsregering med en elit.

De skulle på vägen utöva inflytande på utbildningen på högskolor och universitet och där rekrytera de rätta för de höga samhällsposterna

– “Vi måste skapa akademier i riktningen mot Orden, i kyrkan, för professorers ledarskap inom vetenskapen och skolan.”

Det betyder utveckling av falska läror och filosofier. Under 1800-talet kom en rad olika ismer. Yale är ökänd för sin verksamhet  för rekrytering av blivande presidenter som Bush.

Målet en total ekonomisk kontroll över jordens länder genom att bygga upp ett privatägt bankvälde med riksbanker som skuldsätta nationer. Skuldsedeln blev instrumentet.

ERÖVRINGEN AV USA:S CENTRALBANK

Historien börjar redan under den amerikanska revolutionen och frihetskriget mot det brittiska imperiet 1773 – 1776.Den första centralbanken Bank of North America bildas 1782. Affärsmannen Robert Morris fick Kongressens godkännande att bilda en privat centralbank att ge ut dollarn som valuta.

Alexander Hamilton, en Rothschild-agent, hade övertalat George Washington att låta Rothschild finansiera revolutionen. År 1791 hade USA en stor krigsskuld att betala. First Bank of the United States chartrades av Rothschildsgruppen tillsammans med andra utländska intressente

Ett mönster som återkommer i historien att erövra dels genom krig dels genom äga makten över att skapa nya pengar för nationell skuldsättningFirst Bank of the United States skulle utforma en finansiell ordning i landet genom att hela landet skulle använda samma pengar. Konkret innehöll det följande delar

 • ett myntverk och sedeltryckeri skulle upprätta
 • en producentskatt skulle införas (beskattning av inhemska producenter)
 • ett nationellt kreditsystem för både inrikes- och utrikes affärer skulle skapas
 • centralbanken skulle vara helt privat, att banken skulle få verka minst till 1811 samt att regeringen skulle bidra med en del av den initiala finansieringen (genom ett lån från centralbanken självt).
 • Detta sker också år 1913, när ’Federal Reserve’ installerades

ABRAHAM  LINCOLN OCH DEN NYA RIKSBANKEN

När amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861, vägrade Abraham Lincoln låna från sina utländska banker som vill låna ut både till nord- och sydstaterna samtidigt.

De krävde 24 – 36% ränta. Istället kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862. Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen.

Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget. Detta nationella monetära och räntefria system väcker uppror i Europa:

“Om denna bedrägliga finanspolitik, som har sitt ursprung från Nordamerika, skall bli inrättad som en modell, gör att regeringen ger ut sina egna pengar utan kostnad.

Den kommer då att betala av skulder och bli utan skuld. Det kommer att få alla pengar som är nödvändiga för att bedriva sin egen handel. Det kommer att bli ett välmående utan motstycke i världshistorien.

Världens hjärnor och välståndet i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Detta land måste förstöras annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden. “(London Times, 1865).

MORDEN PÅ PRESEDENTER

Den 14 april 1865, 41 dagar efterAbraham Lincolns andra installation som president och bara fem dagar efter att General Lee kapitulerade för general Grant vid Appomattox, sköts president Lincoln av John Wilkes Booth, på Fords Theater. Han skulle dö av sina skador.

Ett liknade öde skulle drabba president James  Garfield och senare John Kennedy som införde Kennedydollar  som gavs ut av USA:s nationell centralbank.

1881 säger president James  Garfield i sitt installationstal:

“Den som förmår kontrollerar penningvolymen i något land blir den absoluta mästaren över all industri och handel … Och när ni inser att hela systemet mycket enkelt kan kontrolleras på ett eller annat vis av ett fåtal mäktiga män i toppen,  kommer ni inte längre behöva veta hur tider av inflation och depression har sitt ursprung.

President Garfield blev skjuten av Charles J. Guiteau den 2 juli, 1881, som i sin tur dog av medicinska komplikationer den 19 september.

FINANSKRISEN 1907 GER VÄGEN SKAPA DET PRIVATREGELARDE FEDERAL RESERVE BANK

Jordbävningen i San Francisco 1906. orsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

De mest inflytelserika affärsmän och bankirer var vid den tid John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg,  Jacob Schiff och familjen Rothschild. De var kungarna på Wall Street.

De oroade sig för konkurrensen i början på 1900-talety. Många nya banker hade vuxit fram. Företag kunde gör vinster och blir självförsörjande på eget kapital och investera med egna medel.

Det betydde färre lån och mindre ränteintäkter. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren.

Under detta tidiga 1900-tal var därför dessa penningväxlarna angelägna om att främja sin verksamhet för att inrätta ånyo en privat centralbanken för Amerika för skuldsättning.

Jacob Schiff, chefen för Kuhn, Loeb & Co höll ett hotande tal 1907 i New York handelskammaren:

“Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia.”

När debatten fortsatte, insåg bankirerna att de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna och påbörjade en tungt finansiering av Woodrow Wilsons demokratiska kampanj som presidentkandidat.

Finanjätten JP Morgan spred då ut ett rykte att betydande banker i New York var insolventa pga av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog ut sina besparnignar, då skulle banker falla. Bankpaniken 1907 bröt ut enligt plan.

KUPPEN 1913

I ett hemligt möte på Jekyll Island 1910 träffades därför en liten grupp mäktiga finanskaptalister för att dra upp planerna för det som skulle komma att bli USA:s centralbank, maskerat som Federal Reserve.

På tåget fanns  miljardären JP Morgans som med sin affärskontakter knöt ihop allt. Aldrich var även svärfar till John D Rockefeller junior. Senator Aldrich var alltså bryggan mellan två av världens rikaste män. Ombord fanns också

 • senatorn och biträdande finansministern Abram Piatt Andrew.
 • Henry P Davison, senior partner i JP Morgan Company. Han kom senare att vara med att bilda Centralbankerna centalbank, den privstyrda jätte BIS 1930
 • Charles D Norton, högste chef vid First National Bank of New York som också representerade JP Morgan
 • Benjamin Strong som skulle bli den förste ordföranden för Fed
 • Paul Warburg, chef för Rotschildts investmentbank Kuhn-Loeb
 • Frank Vanderlip var högste ansvarig för National City Bank of New York och William Rockefellers ombud.

Denna kväll 22 nov 1910 representerade dessa män inte mindre än en fjärdedel av jordens totala rikedomar. Till vardags bittra konkurrenter men nu på väg att ingå ett samarbete.

Målet var att skapa en modell som påminde om de europeiska riksbankerna, som Paul Warburg kände väl till.

Men inte en riksbank i vanlig mening. Namnet Federal Reserve Banks skulle föra medborgarna bakom ljuset att tro att det rörde sig om en statlig myndighet – när det i själva verket var en privatägd bankkartell som skulle komma att förändra USA för all framtid.

Fem huvudmål gällde

 1. Att stoppa den växande konkurrensen från nationens nya banker.
 2. Att bilda ett affärskoncpet baserat på vinst genom lån och med en kreditdriven ekonomi
 3. Ta kontroll över alla bankers reserver i likvida tillgångar, direkt tillgängliga pengar som kontanter och kontotillgångar så att vidlyftiga banker inte gör sig sårbara för valutakursfall eller folk som flyr banker
 4. Att överlämna förlusterna från bankernas ägare till skattebetalarna.
 5. Att övertyga USA:s kongress om att detta syftar till att skydda medborgarna.

HEMLIGA PRIVATÄGARE

Federal Reserve Banks skulle bestå av tolv avdelningar utspridda i landet. Federal Reserve skulle ägas av hemliga ägare.

Kongressen skulle inte få veta. Högsta domstolen skulle inte få veta, presidenten skulle inte få veta. Inte ens skatteverket, IRS, skulle få någon insyn i Federal Reserve Bank.

Denna pengakartell ville alltså bilda partnerskap med den amerikanska staten, som skulle skyddas av lag. Samtidigt skulle ingen i staten veta få vilka personer som verkligen ingick i partnerskapet. Ofattbar konstruktion.

Dessa bankirer insåg att de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade därför istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna och påbörjade en tungt finansiering av Woodrow Wilsons demokratiska kampanj som presidentkandidat.

Den 22 december 1913, på natten mellan klockan 01:30 till 04:30 när huvuddelen av USA:s kongressledamöter rest hem för julfirande, när många i Kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen, framlades lagförslaget Federal Reserve Act som om snabbt klubbades och skrevs under någon dag senare av president Woodrow Wilson.

President Wilson kom att bli djupt ångerköpt:

“Jag är en mycket olycklig människa. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination kontrolleras nu av dessa mäns kreditsystem (den privatreglerade centralbanken Fed).

De verkliga ägarna i Federal Reserve är följande banker:

 • Rothschild Bank i London
 • Warburg Bank i Hamburg
 • Rothschild Bank of Berlin
 • Lehman Brothers i New York
 • Lazard Brothers i Paris
 • Kuhn Loeb Bank of New York
 • Israel Mose Seif Banker i Italien
 • Goldman, Sachs i New York
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Chase Manhattan Bank of New York

Hur skapar Federal Reserve  pengar ur ingenting. Det sker i  fyra steg:

 1. Federal Open Market Committee godkänner köp av amerikanska obligationer
 2. Obligationer köps av Federal Reserve.
 3. Federal Reserve betalar för dessa obligationer genom elektroniska krediter till säljarens bank. Dessa krediter är baserade på ingenting. En 0-fot.

Bankerna använder dessa inlåningar som reserver. De kan låna ut mer än tio gånger så mycket av sina bankreserver till nya låntagare allt med ränta

Kongressmannen Louis T Mcfadden, säger 1932 till Kongressen :

“När Federal Reserve gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förslava världen.”…

“Vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner, som världen någonsin har skådat. Jag tänker på Federal Reserv Banks…

“De har privata monopol, som plundrar Förenta Staternas folk till gagn för dem själva och sina utländska kunder”.

Ekonomisk kollaps (1929-1933)

I biografier av JP Morgan, Joe F. Kennedy,  J D Rockefeller och Bernard Baruch tyder på att alla lyckades  överföra sina tillgångar från aktiemarknaden till guld strax före kraschen 1929.

Legenden säger, att Joseph P. Kennedy beslutade att sälja sina stora aktieinnehav, då han hört ett investeringstips från en skoputsare. Joe Kennedy ökade sina tillgångar från 4 miljoner dollar 1929 till över 100 miljoner dollar 1935.

Affärsbanker började spekulera på 20-talet. Ekonomin var god i USA. Wall Street blev oroliga då företag växte och blev självförsörjande i sina vinster med eget kapital. Skuldsystemet rubbades och Wall Street kunde hamna i ett underläge.

Från 1921 till 1929 ökade Federal Reserve, penningmängden med 62% vilket underblåste den period som kallas ”det glada tjugotalet! Fed kan styra upp och ned ekonomiska uppgångar genom att manipulera penningvolymer, räntor och trixade värdepapper.

1929. Den stora börskraschen. I april skickade Paul Warburg ut en hemlig varning till sina vänner att en kollaps och rikstäckande depression hade planerats för senare samma år.Kraschen1929

Det är förvisso ingen tillfällighet att alla biografierna om Wall Street-jättarna från denna tiden: John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch m.fl förundrades över att dessa människor råkade kom ut från börsen strax före kraschen och sätter in sina tillgångar i kontanter eller guld.

En hel värld går in i en depression 1929. Wall Street la ut en skuldfälla för Amerikas folket att låna upp till 90 % för köp av aktier, de sk marginallånen, som kunde kallas in på 24 timmar.

En svindel som växte. Inkallandet av marginallånen kom av en av New York-bankerna som ledde till förödande börskrascher i oktober 1929.

”Svarta torsdagen”, den första kraschen, inträffade den 24 oktober. Kraschen som orsakade en allmän panik i fem dagar senare, den 29 oktober blev känd som ”Svarta tisdagen”.

Wall Street kunde nu ta över konkursbon och banker för en billig summa pengar
Republikanska kongressledamoten, Louis T McFadden, ordförande för Handelskammaren från 1920 till 1931, var som vanligt frispråkig om vem som var ansvarig. Han uppgav om denna krasch:

“Det var ingen tillfällighet. Det var en noga uttänkt händelse … De internationella bankirerna sökte åstadkomma ett tillstånd av förtvivlan här så att de kan dyka upp som ledare för oss alla.”

Mellan 1929 och 1933 skapade Fed-banken en brist på dollar på penningmarknaden. Allmänheten förlorade köpkraft som blev världsomfattande.

Milton Friedman, Nobelpristagare i ekonomen bekräftar detta i en radiointervju i januari 1996:

“Federal Reserve orsakade definitivt den stora depressionen genom upphandling av mängden sedlar och mynt till en tredjedel från 1929 till 1933.”

Detta orsakade de stora depressioner runt om i världen. Bankirerna och deras vänner på toppen kom ut från börsen och köpte guld strax före kraschen, som de sedan skeppade över till London. Detta innebar att de pengar som de flesta amerikaner förlorade under kraschen inte bara försvann utan de hamnade bara i dessa bankirers händer.

Dessa bankirer har också tillbringat sin tid utomlands samtidigt som den stora depressionen pågick för att göra investeringar. Miljontals amerikanska dollar satsades på en ombyggnad av Tyskland från skadorna under första världskriget, som en förberedelse för bankirernas världskrig.

Republikanen Louis T. McFadden anger följande i förhållande till detta:

 “Efter första världskriget, föll Tyskland i händerna på de tyska internationella bankirerna. Dessa bankirer köpte henne och äger nu henne, rubb och stubb. De har köpt hennes industrier, de har bolån på hennes mark, kontrollerar hennes produktion, kontrollera allt av hennes allmännyttiga.”

 CENTRALBANKERNAS CENTRALBANK -BANKING  WITH HITLER


Bank for International Settlements (BIS) är en centralbank för centralbankerna i världen. 165 banker ingår med sitt säte i Basel . Egen immunitet. Ingen insysn. Banken för internationella uppgörelser grundades 1930 och är den äldsta globala finansinstitutet världsekonomisk privatstyrd samordning. Fastställde Basel III efter finanskrisen.  De som var orsaken satte reglerna.

371 schweiziska banker anklagas för att samarbeta med nazisterna under andra världskriget. Detta misstänktes vid den tiden av amerikanska finansminister Henry Morgenthau, som började undersöka detta samarbete. Han fann att schweizaren inte var ensam. Hans arkiv avslöjar att både brittiska och amerikanska banker fortsatte att göra affärer med Hitler, även som Tyskland invaderade Europa och bombade London.

  De viktigaste medlemmarna av Bank of England tillsammans med sina tyska motsvarigheter inrättades BIS, Bank of International Settlement, som tvättade Europas plundrade guld. På dess styrelse var viktiga nazister som Walther Funk och Hjalamar Schact. BIS-presidenten var en amerikan, Thomas McKittrick, som lätt socialiserades med ledande nazister. Inte bara BIS utan andra allierade banker arbetade hand i hand med nazisterna

Schaft-NormanVägen till den privata superbanken BIS börjar 1927. I juli  träffades Bank of Englands guvernör Montagu Norman, Benjamin Strong för Federal Reserve Bank och Dr Hjalmar Schacht för tyska Reichsbank  i en konferens om

 • guldrörelserna
 • stabiliteten i världshandeln
 • världsekonominMontagu Norman var besatt med att få tillbaka det guld som England hade förlorat till Amerika under första världskriget och återupprätta Bank of England till sin tidigare dominerande ställning i världsfinansen. Vägen går genom börskraschen och ett nytt världskrig.

1930. BIS bildas med säte i Basel som är en förlängning av Bank of England och Federal Reserve. Tre huvudstäder finns nu i New York, London och Basel. I händel

Grundarna är

 • Charles G. Dawes, fd. vicepresident i USA (1925-1929) fick Nobels fredspris 1925, finanansiär och känd för den tyska återupprustningen 1924
 •  Owen D. Young var en amerikansk industriman, affärsman, jurist och diplomat vid Second Repair Conference (SRC) 1929, som en medlem i det tyska krigsskadeståndets internationella kommissioner och var styrelseordförande i General Electric från 1922 fram till 1939. General Electric deltog i Hitlers krigsrustning
 • Hjalmar Schacht Tyskland (ordf. för tyska Reichsbank).


BIS kallas “Centralbankernas centralbank” Idag 2011 finns 165 medlemsbanker med bla Riksbanken och ECB, se http://www.bis.org/cbanks.htm. Centralbankerna agerar och har agerat för den ekonomiska aktiviteten i landet. BIS blir ett privat supervälde över bankvärlden.

BIS formulerar nu de ny reglerna vid finanskriser, Basel III-reglerna. De som skapar kris och sätter så anmärkningsvärt nu reglerna.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet involverande världens centralbanker runt om i världen.

Fd chefen för Federal Reserve, Alan Greenspan, reste till BIS huvudkontor i Basel, Schweiz, tio gånger per år för dessa privata möten. BIS har en status som en suverän makt och är immun mot statlig kontroll.

Svenska Riksbankchefer  som suttit från början i ledning.

Den 1 januari 1999 fick Riksbanken en lagstadgad självständig ställning frikopplad från nationell styrning

Varför i hela fridens namn detta. Ja det är linje med osynliga BIS. Stefan Ingves är riksbankschef och ordförande i direktionen. Novemberkuppen 1985 som ger 90-talskrisen var säkerligen förankrad i BIS.

Bengt Dennis blev vd för BIS (tack för sin insats finans- och kronkrasch 1992). Internationella företag erövrade ett ett guldkantat svenskt näringsliv. Svensk finanspolitik förstördes som gav all de problem som kom med arbetslöshet, vård, skola, försvar mm

En sammanfattning av denna immunitet finns listad nedan:

 • Diplomatisk immunitet för personer och vad de bär med sig (dvs diplomatiska påsar).
 • Ingen beskattning på transaktionerna, inklusive löner till anställda.
 • Ambassadens rättighet med en immunitet rörande alla byggnader och / eller kontor som drivs av BIS i hela världen, inklusive Kina och Mexiko
 • Ingen tillsyn eller kännedom om verksamheten från någon myndighet, de är inte reviderade.
 • Frihet från restriktioner rörande invandring.
 • Frihet att kryptera all kommunikation av varje slag
 • Frihet från all rättslig jurisdiktion, de har även en egen poliskår.

Georgetown-professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans bok Tragedy and Hope från 1975 , enligt följande:

Varje centralbank … försökte dominera sin regering genom sin förmåga att kontrollera egna lån, för att manipulera utländska börser, för att påverka den ekonomiska aktiviteten i landet och påverka kooperativt politiker med efterföljande ekonomiska belöningar i näringslivet.”

En handfull amerikanska senatorer ledsagade av Henry Cabot Lodge har kämpat för att hålla USA utanför Bank for International Settlements. Trots att USA har avvisat denna världsomfattande centralbank, sänder Federal Reserve fortfarande medlemmar att delta i sammanträdena i Schweiz ända fram till 1994 då USA “officiellt” dras in i detta banksystem.

En av de första kunderna är Adolf Hitler som lånar för krig. Betalning ska ske i erövrat guld.

1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:

”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Detta bekräftar Jacques R. Pauwels i “Proft über Alles! Amerikanska företag och Hitler”. Han är doktor i statsvetenskap och har undervisat europeisk historia vid University of Toronto, York University och University of Western Ontario

KENNEDY VILLE AVSKAFFA FEDERAL RESERVE BANKS

Den 4 juni 1963 undertecknade president Kennedy ett presidentdokument kallat Executive Order 11110, som förändrade president Truman Executive Order 10289 daterad den 19 september 1951. Detta gav Kennedy som USA:s president det juridiska utrymmet att skapa sina egna pengar för att styra landet med ett nytt valutasystem silver som bas. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han hade tryckt USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve.

Kennedy ska då ha utfärdat $4.292.893.825 i kontanter mestadels $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve. Här är en UNITED STATETS NOTS”. Det röda sigillet anger att sedeln är silverbaserad.

Parallellen från 1929 till vad som skedde 2008 är mycket stor.

Ur 30-talskrisen kom en banklösning som satt stopp för spekulation som genom lagen enligt Glass-Steagall i USA 1933 som tvingade fram en separation av affärs-och investmentbanker genom att förhindra kommersiella banker från spekulation eller att köpa värdepapper med undantag för amerikanska finansdepartementet och federal myndighet värdepapper, samt kommunala och statliga obligationer

Krisen kommer sprids med med värdepapper som innehåller stor skuld genom de sk. subprime-lånen

1995 beslöt Bill Clinton att ställa 1 biljon dollar till förfogande till sub-prime-lånen. Glass-Steagall upphävs efter påtryckningar från Wall Street 1999.

Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve, mellan 1987-2006.

Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet. Räntevinster på växande skulder. Den skulddrivna ekonomi. Banken kan reglera upp och nedgång i konjunkturer med penningvolymer och räntor.

auktionEn hel kader av ledare för centralbanken, investmentbolag, presidenter och ekonomer backade upp en hejdlös utlåning för köp av hus och en avreglering på derivatpapper som CDO, förpackade med en mix av sjuka och friska lån samt kreditförsäkringar.

En lång och väldig fastighetsbubbla växer fram genom spekulationen.

Finanslabben skapar ny finansproduktet värdepapper med dold risk är mycket omfattande. CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. Förteckningen över de som verkligen förstår sig på dem är desto kortare.

Lehman Brothers och andra ekonomiska finanshus kollapsar 2008 och skakade hela världen

Lehman Brothers förvärvades sedan av Rothschild Barclays PLC Bank i London under ledning av den amerikanska konkursdomstolen. Barclays förgrening är stor och kontrollera bl.a Englands fotboll Premier League.

Kraschade banker blir billiga konkursbon som övertas av den privatiserade finansindustrin efter statens räddningspaket

Det privata väldet är så stort att banker kan offras för att utlösa kris. Banker är större än nation

 

2013 kallas det lågkonjunktur.

Det kontantlösa samhället

Den snabba utvecklingen placerar Sverige i en unik ställning i världen. Inget annat land ligger så långt fram i övergången mot digitala betalningar.

Det här inlägget postades i Bank och finans, Bank- och finanskriser, Bobubbla, Federal Reserv, Globalisering, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.