VEM HÅLLER I VÅR FRAMTID?

Vem håller i vår framtid? Många söker vinsten, rikedomen, makten, framgången, berömmelsen, den vackraste kvinnan eller mannen …

En del är de snillrika, de korrupta  eller de kriminella för att nå fram till den materiella framgången på jorden.

Andra bär på lidanden, sjukdom, fattigdom, arbetslöshet, orättvisor, skilsmässan, förtryck, fienderna, motgångar och olyckor i livet.

Skuggan på väggen visar det stora lidandet Kristus bar för att rädda oss. En bild där vi bär på vårt eget Kors som en medbroder eller medsyster till Kristus.

Framtiden för oss ligger inte på jorden. Inget från jorden kan vi ta med oss mer än att vi tror och älskar Kristus i hjärtat.

Framtiden är då bortom tiden på jorden med en födelse i en ny människa för en evig glädje.

Människan är så inte enbart en fysisk kropp. Vi är också ande för att kunna bli förenade med Kristus.

Lidandet i en människans liv rör vårt andliga liv. Att bära vårt Kors blir ett delaktigt liv i Kristus.

När Kristus sade till Fadern ”Jag ber att de alla skall vara ett i oss, som du är i mig och jag är i dig, så att världen kan tro att du har sänt mig,” (Joh 17:21).

Denna Kristi bön för oss att vi skall bli så förenade angav klart att hela skapelsen skall (måste) komma till en andlig enhet.
http://www.tlig.org/sv/spirituality/letters/911b/

Det egoistiska skal som fångade människor i världslig kunskap själviskhet, girighet, lögn, hat, vrede mm skall utplånas om vi inte vänder bort från gudlöshet.

 • “Idag tror inte världen på att Satan existerar som en ondskefull ande, inte heller tror man på att det finns mörkerkrafter som plågar Guds skapelse. Bara genom att acceptera den ondes existens är en del av den andliga kampen redan vunnen. Men Jesus varnade oss att i våra dagar kommer det sista av Satans tricks vara att få folk att tro att han inte existerar och att helvetet inte finns. “.

  .

 • Vi vet och har erfarit att onda andar aldrig flackar omkring i sumpmarker och på öppna platser utan söker alltid sin boning i kropp och själ. De väntar på rätt tillfälle att ta plats i en själ”.
  http://www.tlig.org/sv/spirituality/essays/Page1/

Om vi tror, älskar och dör med Kristus skall vi få uppstå i ny kropp med Kristus.

Vi är in i en apokalyptisk tid, varken vi vill eller inte vill. Både jord och samhällen skakas med fördärv.

 • Världen idag verkar i ett totalt kaos. Kaos har sin upprinnelse i det stora avfallet , när människan avsade sitt ursprung och gick kunskapen väg. Världen har nu avfallit, eftersom den inte har någon plats för Gud, då den är upptagen av självförverkligande. Världen idag vägrar att ge Gud äran, och vi lever i en tid då varje gott förvandlas till något ont.

  ..

 • Världen lever i egoism, själviskhet, girighet, hat, lastbarhet och synd, och ovanpå alltsammans förnekar man Guds godhet.
  Vidare, hur kan vi vänta oss att Kyrkan skall vara trovärdig inför resten av världen när den predikar frid, kärlek, enhet, broderskap och försoning för länder som massakrerar sitt folk, när vi på samma gång i vår egen mitt massakrerar Kristi Kropp.
  http://www.tlig.org/sv/spirituality/letters/911b/
  .
 • Mitt Rike skall tas ifrån er och ges till ett folk som ni kallar föraktligt och dåraktigt, ert samhälles utstötta, och Mitt Hus skall byggas upp igen och upprättas av dem som ni kallar enfaldiga; de skall, med sin kärlek, bygga upp ruinerna av Mitt Hus och allt som har legat öde, och det är Min Helige Ande som skall föra dem i vall och trösta dem … de stoltas borg skall snart störta samman till en hög av stoft … Rättvisan skall segra; be för dessa herdar, be för deras omvändelse; var välsignad, Mitt barn, Jag skall inte dröja länge, snart skall du få se Mig ansikte mot ansikte;
  Jesus den 20 okt 1990, http://www.tlig.org/sv/messages/564/

 

 

Det här inlägget postades i Hat, Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Kyrkan, Livet, Materialism, Samhälle, SLiG. Bokmärk permalänken.