JESU KÄRLEKSBUDSKAP TILL TERESA AV ÁVILA UNDER 1500-TALET

Kärleken är det högsta genom allt. Himmel, jord och vi själva är skapade i kärlek. Utan det finns ingen mening. Alla kallas. Kärleksbudskapet från Jesus kommer till Teresa av Ávila under 1500-talet.  Hon levde 1515-1582. Gud är kärlek och söker vår i vår tid. Hon blev en av de stora mystikerna i den kristna historien, Teresa är ett av den spanska mystikens stora namn.

I sina skrifter ger hon en systematisk framställning av stadierna på själens väg till Gudsföreningen.

Hon blev ett helgon. Bakom detta finns alltid en noggrann granskning av deras liv i den Katolska kyrkan.

Det krävs ett verifierade av personens liv och verk efter bortgången t.ex att svårt sjuka blivit botade efter bön om hjälp. Läkarexpertis deltar i analysen av verklig bort. När vetenskapen saknar all tänkbar förklaring, behandlingsmetodik och kunskap till bot då klassas fallet som ett mirakel.

Helgonen är således inte döda jordisk mening utan de är upptagna till det himmelska livet för evig tid.

Teresa av Ávila andliga liv och mystik är ett något självklart utan många prövningar och lidande finns bakom. Led av sjukdom i unga år.

Hon beslutade sig tidigt för att föra ett religiöst liv efter ha lästa skrifter av Hieronymus från 300-talet.

Beslutet berodde inte på att hon kände sig kallad till ett sådant liv, utan på att hon fann det vara att gå den rätta vägen. Hon kunde emellertid inte få sin fars godkännande för sitt livsbeslut, och därför lämnade hon hemmet i hemlighet i november 1535 för att inträda i karmelitkonventet i Ávila.

Brytningen med familjen orsakade henne en så stor smärta att hon senare liknade den vid att vara döende. Hennes far gav efter till slut, och Teresa kunde därmed bli nunna med stöd av familjen.

Men blev efter några år sedan svårt sjuk, och fick en längre behandling. Dåtidens oskickliga sjukvård innebar att hon efter behandlingen var kraftigt försvagad, och även efter en smärre förbättring återställdes aldrig hennes hälsa.

Under dessa sjukdomsår började hon meditera. Då sker något där få uppleva inre visioner och uppenbarelser av Gud, vilket i den mystiska traditionen innebär att sinnena inte påverkas, utan att synerna och orden verkar direkt genom hennes eget medvetande.

Denna omformning sker inte genom en intellektuell kapacitet utan på ett inre och andligt plan.

Detta menade hon hjälpte henne under de tvister som följde där hon anklagades för otro, tvister som orsakade henne stora problem.

Oförmögen att tro att sådan nåd kunnat tillkomma någon med hennes tillkortakommanden, vilka hon själv av blygsamhet uppfattade som svåra fel, var hon tvungen att söka tillflykt hos den mest andliga biktfadern hon kunde finna. Ingen hon vände sig till trodde att hennes bekännelser var överdrivna, utan i stället trodde de att hennes syner var ett verk av mörkrets makter.

Men ändå lyckas hon få sådana hjälpsamma kontakter och erkännande att hon tilläts grunda nya nunne- och munkkonvent.

Den mystik som Teresa erfar liknar dem som Hildergaard van Bingen (se bilden), Heliga Birgittaoch nu Vassula Rydén, och de heliga i Bibelns historia som har fått övernaturliga avslöjanden på ett inre plan att se, höra eller bli medveten på ett ögonblick De kan får se i visioner in i en andlig verklighet.

Före Kristus är det många män för ut Guds budskap. Efter Kristus in i vår tid finns de många kvinnor och även barn som erfar uppenbarelser till mänskligheten som i Fatima 1917.

De kan så ta emot en vägledning till folket i modern tid,  förklaringar till vad Bibeln säger, förutsägelser om kommande tider mm. De kan få gå igenom en andlig rening. De prövas i samvetet att bli trofasta och uthålliga och övervinna sina egna svagheter. De får gå igenom ett lidande för att nå Gudsföreningen. De blir sanningens vittnen. Sanningen är personifierad. Jesus är sanningen.

Teresa av Avila blev en skicklig retoriker. Hennes retoriska färdigheter spelade stor roll i hennes framgång. Dessutom undervisade hon andra kvinnor i retorik. Främst handlade det om ödmjukhet. Mörkrets ursinne verkar i högmod och förakt men de rår inte på de ödmjuka.

De som bar fram kristendomen och bygget av Kyrkan sker genom apostlarna, martyrerna och de heliga i de första århundradena. Martyrerna plågades till döds med stor grymhet. Trons folk vördade dem. Inte för att visa på hedningarnas grymhet utan för att visa martyrernas trosvisshet och total orädsla för en plågsam död. De blev ett föredöme för trons kamp mot det onda.

Kristus lägger grunden till Kyrkans födelse. De heliga sprider den. I Kyrkan kan vid födas med Kristi kropp och blod. En förening med Gud.

Även jorden kommer att renas från mörkrets välde. Jesus talar i vår tid om sin ankomst.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Teresa_av_%C3%81vila

Det här inlägget postades i Gudsbevis, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Medvetande, Mirakler. Bokmärk permalänken.