DEN ANDLIGA KAMPEN PÅ JORDEN OCH I KOSMOS

Allt ont, all gudlöshet, ofrid och krig kommer att utplånas i världen och ersättas av Kärlek och Godhet. Jorden var klädd en gång i en fulländad natur. Som ett  hus för hela mänsklighetens väl, gemenskap och försörjning. Idag vördas änglarna som finns.

Det goda eller onda, glädje eller lidande kommer inte från jordens element utan från vår inre verklighet. En andlig verklighet. Människan är till sin natur en varelse med ett självständigt medvetande och med en fri vilja. Valet mellan gott och ont. God vilja är ett föredöme.

Historien skildrar en kamp mellan ljus och mörker. En andlig kamp mellan liv och död. Sanning och lögn. En tid när ont blir nu gott. Vägen har gällt många strider med olika utgångspunkter.

Lärorna som finns idag är många och bär ett namn med ändelse i en “ism” som kapitalism, kommunism, fascism, liberlism, globalism….

Ett har det gemensamt i materialism. De säger sig skildra  en “sann” väg det till rättvisa, frihet och fred. Men de äger ingen gemensam”sanning”. Inte heller de moderna spekulativa, teosofiska och kosmosofiska lärorna.

Vi erfar tillståndet i världen med dessa ideal. Klimatkrisen är nu på mångas tunga. Grundvalar är rubbade på jorden sedan länge. Människan är orsak enligt forskare. Andra i NASA omtalar solens eruptioner

Men att det skulle komma förändringar på jorden avslöjade genom Marias uppenbarelse i La Salette 1846 åren innan den franska revolutionen 1848  och i en tid då Marxs kommunistiska manifest kommer ut. Om framtiden säger hon bl.a :
– “att förbrytelser kommer att ske mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm/ http://uppenbar.info/uppenbar/rev/LaSalette.html

” föregångare till Antikrist kommer med sina trupper från flera nationer för att kämpa mot den sanna Kristus, den enda världens Frälsare, han kommer att spilla mycket blod, och kommer att vilja förinta en tro och hängivelse till Gud för att göra sig själv till Världsherren en “gud”.

– “Orkaner kommer att skaka städer, jordbävningar kommer som uppslukar länder… Blod kommer att flyta på alla sidor. Vem kommer att kunna övervinna detta, om inte Gud förkortar prövningens tid?

I kosmos råder därför den stora andliga kampen mellan ljusets och mörkrets makter, där både den synliga och den osynliga världen existerar. Den synliga världen tillkom genom den osynliga av en enda Gudom.

Antikens filosofer som Platon och Aristoteles kunde inse förhållandet mellan orsak och verkan. Den fysiska världen och dess liv manifesterar en oändlig skaparförmåga och visdom med skönhet. Allt vi ser är ett resultat av en existens bortom vår egen på jorden.

Vi lever i den synliga världen som danats under miljarder år som gett universums och jordens lagar och  form. Vår fysiska kroppar och DNA kommer från jorden. Men själen tillhör den osynliga världen i Himlen.

En kamp råder om vår själs framtid. Även om vi scharlakansröda av brister i vår själ vill Kristus älska och rädda oss om vi återvänder i uppriktig ånger.

Skyddsänglar står på vår sida för att leda oss och tjäna oss. Kristna tackar dem som idag den 2/10. Dessa änglar är Guds tjänare och kan rädda oss ur farliga situationer och från våldsam död. Många erfar en osynlig räddning. Jag kan själv tala om sådana mycket farliga tillfällen som kunde gått mycket illa.

Det finns andra slag av änglar i härskaror i oändlig antal. Det finns änglar som kan ödelägga och förgöra som i forna Egypten när faraonen vägrade släppa det hebreiska folket för Moses utvandring.

Ärkeänglar är flera. Kända är

Gabriel (“Gud är min styrka”), som kom till Maria när hon skulle bli mor till Guds son. Han är budbäraren om Guds olika mysterier, särskilt då om Guds inkarnation. I sin högra hand håller han lång avsmalande lur, och i sin vänstra hand, en spegel av grön jaspis . Spegeln betecknar Guds visdom som ett dolt mysterium.

Michael (“Vem är som Gud?”), som är försvaren av tron och Kyrkan. Oavsett vilken typ av skydd du behöver är Michael redo och villig att tillhandahålla dig det Oavsett vilken typ av situation du befinner dig i kommer Michael att ge dig nödvändigt mod och styrka för att hantera det. Michael har avbildats från tidigaste kristen tid som befälhavare, som håller i sin högra hand ett spjut som han attackerar Lucifer / Satan med och i sin vänstra hand en grön palmgren en symbol för fred och liv.

Raphael (“Det är Gud som läker”)  beskrivs ”människoandarnas ängel” och läkaren inom Änglavärlden. Hans chefsroll är att stödja, läka och vägleda inom områden som innefattar hälsa. Det kan gälla läkedom, hälsa till kropp själ och sinnen, beskydd av resenärer och relationer mellan människor (äktenskapsmäklare). Rafael skildras ofta följd av en man som tecken på beskydd. Det gällde Tobit, läs Tob 3:17

Än fler högre väsen finns än Ärkeänglar.

Seraferna är sexvingade; med ett par täcker de ansiktet därför att de står så nära Gud. I den kristna traditionen, är seraferna de högsta änglarna, över keruberna och Gudstronens väktare; dessa tre grupper tillhör dock gemensamt den högsta änglahierarkin. Serafim betyder på hebreiska “de brinnande”.

Keruber uppträder i Gamla Testamentet som väktare, där de till exempel vaktar paradisets portar och förbundsarken, samt som bärare av Guds tron. Keruber beskrivs i Hesekielboken (kapitel 1 och 10) i “en syn” som att de där har fyra ansikten. De vill ge oss nåden att lämna den onda vägen för att gå den kristna fullkomlighetens väg.

En antiutveckling pågår och sprids som blir Antikrist. Dessa fallna änglar kände Guds sanning och plan. De tillhörde en gång himmelriket som Guds söner. De kom att sprida irrläror om alstrade en livsfördärvande tro, härskarkultur och förtryck.

Kristus som Guds son och Frälsare är den samlade makten som skapade himmel och jord och steg ned i dödsriket och besegrade döden för att rädda människors själar från undergång och för ett liv i evig glädje. Alla är vi fallna men Gud älskar oss ändå och räddar i Nåd. Kärlek är här den mäktigaste vägen till segern dvs genom Guds kärlek.

Hedendom i gångna tider och sekter idag tillhör den fallna världen och visar även upp imitationer  av “himlen” och “kristendomen”.

Frimurare bygger falska kyrkor särskild sedan 1700-talet och blir en internationell förgrening på 1900-talt om en framtid präglad av en total materialistisk förkunnelse  och ledning för att framkalla människans själ hela sönderfall.

Rötterna tillhör civilisationer som Sodom och forna Egyptens pyramidvärld. Tider återupprepas.

Härifrån kom kaosläran och evolution som blev revolution. Moral planteras i liberalism modernism underlivet. Övrigt tas bort. Gott blir ont och viceversa.

Ljusets stora ängel Lucifer föll och leder upproret. Miljoner änglar blir följer efter och blir demoner. Han som blev Satan tog sig in i Edens lustgård och lurade Edens änglavakt Gadreel.

Han visade sig som en talande orm som förförde först Eva och genom henne även Adam. Det övernaturliga kunde så ske.

Människan följde sin egen “sanning” på kunskapens väg. Många vill uppträdda som “härskaren”. De fanns i olika klädnader och bar stora namn. Gud erbjud ändå väg tillbaka genom 5 olika Gudsförbund.

Upprättelsen kunde först ske med Jesus och Maria som den nye Adam och Eva och det nya universella Gudsföreningen.

Dessa fallna änglar var en gång jordens väktare men slog sig ned på  Hermons berg, enligt Enok som var sonson till Moses. De slöt ett förbund. De sa till varandra:

– “Kom, låt oss välja vackra kvinnor bland människornas döttrar och avla barn med dem.

Den tid med fördärvade folk och kulturer dränktes i syndafloden.

Mänskligheten och jorden står inför en rening med dem som vänder sig till Kristus i uppriktig ånger. Kyrkan finns för detta som en födelseplats. Guds rike på jorden börjar där. Vi kan ta emot Livets bröd och Frälsningens kalk dv Kristi kropp och Blod.

Jesu återkomst stundar. En räddningsoperation av människor. Men den kommer att innehålla ett avslut av den mörka tiden som gällt. Allt ont kommer då att förintas. En förvarning. Ett evigt rike i frid och kärlek med Kristi Konungen

Jag kommer hela vägen till er med stor kärlek för att erbjuda er Min Kärlek som gåva, Min Andes gåva, Min Gudomlighets gåva …

Jesus den 10 april 1990 http://www.tlig.org/sv/messages/520/

Det här inlägget postades i Existens, Filosofi, Förlåtelse, Förnyelse, Framtid, Fred, Gamla Testamentet, Globalisering, Hälsa, Hedendom, Historia, Klimat, Kommunism, kosmologi, Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Lycka, Makt, Människan, Maria, Marx, Materialism, Moses, Okategoriserade, Orättvisa, Rättvisa, Rosenkransen, Samhälle, sekulariseng, Självständighet, Skapelsen, slavdom, Solidaritet, Vassula, Visdom. Bokmärk permalänken.