FATIMAS TREDJE HEMLIGHET FRÅN 1917 SKALL FULLBORDAS

Varför finns vi? För att säga Ja till livet.

Fatima 1917 gäller en kommande tid för oss alla. Vi är redan inne i ett  viktigt händelseförlopp. Klimatkrisen är ett av tecknen. “Herrens dag” är föutsagd och är ett skede för hela mänskligheten. Uppenbarelser sker om detta. Miljoner har vetskap. Andra förnekar.

Lucia var ett av tre barn i Fatima när Första världskriget pågår.

Då fick de ta emot Jungfru Marie tre hemligheter och budskapen till mänskligheten för fred. Påven uppmanade alla till bön den 5 maj 1917 om fred i detta så blodiga och hårda ställningskrig. Maria visade sig snart den 13 maj 1917. Återkom varje månad den 13 och avslutade detta den 13 okt 1917 då ca 70 000 bevittnade det utlovade miraklet. Solmiraklet.

Två av tre förutsägelser förutsågs. En irrlära skulle komma som dödade människor och förstörde nationen. Det blev kommunismen i Ryssland. Att ett nytt storkrig skulle komma. Det kom med Hitler 1939.

Det tredje skall ske i vår tid.

Lucia har avslöjat den tredje hemligheten från FATIMA. Den blev dold.

Oavsett vilken trosbekännelse ni har eller religion ni tillhör, är det bättre att vara
förberedda och ingå i de goda villkor som  GUD nu har angett, … han som skapade oss.
Vi vet aldrig när vår tid kommer att lämna denna värld …..

DEN TREDJE HEMLIGHETEN I  FATIMA 1917

Kort handlar det om händelser som kommer ske får hela vår värld och så vårt liv.

Kyrkan har nu gett tillstånd att avslöja för folket budskapet om den allra sista delen av denna tidsålders slut.

Efter detta skall en annan epok i ljus och fred födas.

Den välsignade jungfrun visade sig för de tre herdebarnen i Fatima,
Portugal, 1917 …….. som är ett bevisat faktum; ett av dessa barn var
Lucia som dog den 13 febr 2005

Hon blev en klosternunna och bodde i ett kloster i Portugal.

Lucia avslöjade hemligheten för första gången för påven Pius Xll som,
efter att ha läst det, förseglade det och förvarade det utan att offentliggöra detta.

Senare läste påven Johannes XXIII det. På samma sätt som hans föregångare
dolde han det för offentligheten då han visste att det en gång skulle bli avslöjat.

Risken var att det skulle leda till desperation och panik för mänskligheten.

Men nu har tiden kommit och tillstånd har beviljats ​​av påven John
Paul II för att avslöja det för Guds barn; …….. …….. inte för
skapa panik, men för att göra Guds folk medvetna om detta viktiga budskap
och vara personligen förberedd.

Jungfrun berättade för Lucia:

– “Gå, mitt barn, och berätta för världen vad som kommer att hända under 1950 – 2000 – talet. Män praktiserar inte de bud som Gud har givet oss.

Ondskan existerar och styr över världen och skördar hat och förbittring överallt. Män
kommer att tillverka dödliga vapen som kommer att förstöra världen
på några minuter! …. … hälften av mänskligheten kommer att utplånas.

Kriget kommer att börja mot Rom, och det kommer att bli konflikter mellan
religiösa ordningar …… …..

Gud kommer att tillåta alla naturfenomen som rök, hagel, kyla, regn, eld, översvämningar, jordbävningar, oväder och bistra väderförhållanden för att sakta skadar planeten.

Dessa händelser kommer att påbörjas före år 2012 !!!!

– “För dem som inte tror / inte vill tro … är att tiden är inne …..

Din älskade Moder säger detta till dig:

-” ………. de som saknar välgörenhet gentemot andra, i ord och handling och
de som inte älskar sin nästa som min älskade Son har älskat er
alla ……. kan då inte överleva! De kommer att dö.

Gud straffar dem hårt för dem som inte tror på honom, dem som föraktar honom och dem som inte hade tid för honom. ”

– ”Jag uppmanar er alla att komma till min son Jesus Kristus. Gud kommer att hjälpa världen, men alla de som inte visar trohet och lojalitet kommer att plockas bort! ‘

Fader Agustin, som levde i Fatima, berättade att påven Paul VI hade givit honom tillstånd att besöka klosternunnan Lucia. Hon hade aldrig lämnar klostret och fick inte heller inte ta emot några besökare.

Fader Agustin berätta att hon överväldigad honom så mycket. Hon berättade för honom:

– “Fader, vår Fru är nu väldigt sorgsen eftersom ingen är intresserad av hennes profetior från 1917, även om rättfärdiga valt att gå på den smala vägen. De onda går på den rika vägen som leder dem rakt ned till deras förintelse! Tro mig, Fader, straffet kommer och det kommer mycket snart.

– “Många själar kommer att gå förlorade och många nationer kommer att försvinna från jorden.

Men mitt i alla detta, om människor begrundar, ber och utövar uppriktighet, utför goda gärningar, visar varandra vänlighet och respekt, då kan världen blir räddad …….. ..

Men om människor fortsätter gå på onda vägar …. i girighet, hat, själviska handlingar, rivalisering, kommer världen att försvinna för alltid !

Det är dags för alla att vidarebefordra detta så viktiga budskap från vår välsignade Frun Maria till våra familjer, vänner och till hela världen.

Fortsätt att be, ångra och gör uppoffringar. Vi är nära “den sista minuten på den sista dagen” . Katastroferna är nära.

På grund av detta, då många levt långt borta  ifrån kyrkans liv kommer de att kunna återvända  till Jesu Kristi kyrkans öppna armar. Den första kyrkan.
.
Återföreningen av kyrkorna kommer att resultera i en helig Katolsk och
Apostolisk kyrka;

…….. England, Ryssland, Kina, judar, buddhister, muslimer, hinduer, protestanter, etc. ….. Alla kommer de att återvända, tro och börja tillbe Gud, vår Skapare, genom hans  älskade Son och tillsammans med den välsignade modern Jungfru Maria.”

VAD VÄNTAR OSS I DEN KOMMANDE FRAMTIDEN???

Överallt kommer det att pågå “Fredssamtal”, men att angrepp kommer att framkallas.

EN PERSON I EN VÄLDIG VIKTIG  POSITION KOMMER ATT BLI MÖRDAD .

Detta orsakar ett krig.

En mäktig armé kommer att dominera över hela Europa och kärnvapen kommer att
användas.

Detta krig kommer att förstöra allt; ett mörker kommer att falla över oss i 72 timmar
dvs i 3 dagar och den tredjedel av mänskligheten kommer att överlever detta mörker och göra uppoffringar, kommer att få  leva en ny epok; de kommer att ingå i dem som de goda människorna.

Under en väldigt kall natt, 10 minuter före midnatt, kommer en VÄLDIG JORDBÄVNING som skakar jorden under 8 timmar.

Detta kommer att vara den tredje tecknet att tyda och inse att det är Gud som nu styr och råder jorden.

De rättfärdiga och de som sprider tron och budskapet om vår Fru Fatima är:

DE SOM INTE KÄNNER FRUKTAN OCH INTE BLIR RÄDDA!

VAD SKA MAN DÅ GÖRA???

Böj era huvuden och fall ned på knä och be till Gud om förlåtelse. De är endast de som är goda och inte faller för ondskans välde, som kommer att överleva katastrofen.

För att du skall kunna  förbereda dig och förbli levande och leva under säkra förhållanden kommer jag att ge er följande tecken:

ÅNGEST ….. … OCH UNDER EN KORT TID BÖRJAR JORDBÄVNINGEN …
Jorden kommer att skaka …..Skakningen kommer att vara så våldsam att den vrider jordaxeln 23 grader och sedan återgår den till sitt normala läge.

Då kommer att bli ett totalt och absolut mörker som täcker hela planeten … Alla onda andar kommer att mingla runt fritt i mörkret och är fria att skada alla de själar som inte ville lyssna till detta budskap och de som vägrar att ångra  sig.

Kom ihåg att tända de välsignade ljusen för de trogna själarna, förbered ett heligt altare med ett Krucifixet för att kommunikationen med GUD och bedja om hans oändliga barmhärtighet …

Alla kommer att uppleva detta mörka tillstånd; och på himlen kommer ett väldigt mystiskt kors synas som påminner oss om offerpris som hans älskade Son var tvungen att ta på sig för att kunna betala vår lösen .. …

I husen kommer det endast finns ljus skinande från DE HELIGA LJUSEN … När dessa är tända kan inget att släcka dem förrän de tre mörka dagarna är över!!!

Ni bör också ha tillgång till det HELIGT VATTEN som spridas rikligt runt fönster och dörrar. Herren kommer att skydda er egendom för alla de utvalda ….

Knäböj er inför det mäktiga Korset av min älskade Son, be Rosenkransen och efter varje  dekad med” Var hälsad Maria” måste du sedan be denna följande bön :

– “Åh Gud förlåter oss våra synder, bevara oss från helvetes eld,  leda alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.
– Välsignade jungfruliga Maria, skydda oss, vi älskar dig, rädda oss och rädda
världen'”
– Be 5 Trosbekännelser och Rosenkransens 5 dekader som är hemligheten bakom mitt Obefläckade Hjärta. Alla som tror på mina ord, sprid detta budskap till alla!

VAR INTE RÄDD! FRUKTA INGET UNDER HERRENS DAG

Tala med alla, nu när det är dags. De som förblir tysta blir ansvariga för alla de själar som kommer att förgås i sin okunnighet.

Alla som ber Rosenkransen ödmjukt kommer att äga skydda från himlens höjder.
De som kommer att dö, hjälper jag  att dö i frid och de kommer
bli heliga när de träder in i den tillkommande världen.

Jag önskar alla mina barn att ni deltar i Mässan den första fredagen ​​och första
lördagen varje ny månad; bikta er och ta emot den HELIGA KOMMUNIONEN.

Att utföra denna akt, räddar världen från EN TOTALFÖRSTÖRELSE. .. !!

När jorden inte skakar mer, när de som ändå inte tror på vår Herre
kommer att förgås på ett fruktansvärt sätt: Vinden kommer att sprida ut en gas överallt.

Sedan kommer solen att stiga upp på himlen. Kanske kommer du att får överleva den här katastrofen.

Glöm inte att Guds straff är helig.

NÄR DENNA STUND PÅBÖRJAS , SE DÅ ABSOLUT INTE UT UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER!!!

GUD VILL INTE ATT HANS GODA BARN SER NÄR SYNDARNA BESTRAFFAS ….. ……… ….
Allt detta förutsägs i de heliga skrifterna
.
Läs i Nya testamentet:

  • Lucas 21
    – 5: 121, 12:19, 20:20,
    29:33
  • St Pauls brev 3 – 8 – 14
  • Jesaja 40, 1: 5: 9.

Du måste förstå att Gud låter allt detta hända. Påven
och biskoparna väntar nu på ett nytt budskap som talar
om omvändelse och bön.

Kom ihåg att Guds ord inte är ett hot, ………. utan tillhör goda nyheter …..

Var vänlig reproducera dessa sidor och skicka dem till alla du känner så att de har möjlighet att omvända sig och bli frälsta.

Vi vet inte om de som får detta meddelande tror eller inte tror på GUD …. men tänk bara på att om du får det här meddelandet så är det av ett gott skäl !! .. från Gud som skapade oss och älskar oss så mycket !

Vår Skapare ger oss chansen att bli frälsta, oavsett vilken religion eller tro vi bekänner Om du inte tror på det här meddelandet, sända åtminstone det till andra. Det kostar  ingenting.

För alla som får detta kan själva bedöma och bestämma själv över möjligheten.

Kom ihåg att vi kan undvika en mängd ondska om vi sprider detta meddelande från VÅR KÄRLEKSFULLA FADER GUD gav oss ….  Om vi alla verkställer dessa 10 enkla vägar kan vi få Guds benådning.

PS1: VISIONEN OM DEN TREDJE HEMLIGHETEN

Lucia skriver följande om visionen; “Jag skriver av lydnad till Dig min Gud, som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria och genom Din och min Allraheligaste Moder.

Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida, lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett svärd av eld i vänstra handen.

Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen. Dessa flammor av eld släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom: Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’, Bot, Bot!’

Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud: något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern. Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg. På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker.

Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus. Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring.

När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar.

På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner.

Under Korsarmarna fanns två änglar med vardera en kristallkanna i handen. I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.”

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor: –

“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.

PS2 Fatima 1917 i Portugal och Akita 1973 i Japan bär på samma budskap om Herrens dag.
Fatima 1917, Garabandal 1961 och Medjugorje 1981 är fortsättningen

PS3 DEN ENGELSKA TEXTEN

LUCIA REVEALS THE THIRD SECRET OF FATIMA

Regardless of whatever Creed or Religion, it is better to be
prepared and be in good terms with GOD,…who created us;
for we never know when we will be leaving this world…..

LAST SECRET OF FATIMA

The Church has given permission to reveal to the people the last part
of the message. The Blessed Virgin appeared to three children in Fatima ,
Portugal , in 1917…….. this is a proven fact; one of these children was
Lucia, (died 2-13-05).

She was a cloistered nun, and lived in a monastery in Portugal .
Lucia disclosed the message for the first time; to Pope Pius Xll who,
after reading , sealed it and stored it away without making it public.
Later Pope John XXIII read it and, in the same manner as his predecessor,
he kept it out of the public eye because he knew that once revealed;
it would bring desperation and panic to mankind,

But now the time has come, and permission has been granted from Pope John
Paul II to reveal it to the children of God;…….. . …….. not to
create panic, but to make God’s people aware of this important message
and be prepared.

The Virgin told Lucia:
‘Go, my child,
and tell the world what will come to pass during the 1950’s – 2000’s. Men
are not practicing the Commandments that God has given us. Evil is
governing the world and is harvesting hate and resentment all over. Men
will fabricate mortal weapons that will destroy the world
in minutes!…. .. where half of the human race will be destroyed.
The war will begin against Rome , and there will be conflicts amongst
religious orders…… …..

God will allow all natural phenomena like smoke, hail, cold,
water, fire, floods, earthquakes, winds and inclement weather to slowly
batter the planet.

These happenings will come to pass before the year 2012.!!!!
“For those who don’t/won’t believe….. . . this is the time…..
Your beloved mother told you:-

……….those lacking charity towards others, in words & deeds and
those who do not love their neighbour like my beloved Son has loved you
all ……. cannot survive! They will wish to have died.

God will punish severely those who do not believe in him, those who
despise him and those who did not have time for him.”
‘I call upon all of you to come to my son Jesus Christ.
God will help the world, but all of those who do not show fidelity and
loyalty will be destroyed!’

Father Agustin, who lives in Fatima , said that Pope Paul VI
gave him permission to visit Sister Lucia,a cloistered nun (she did not
leave the monastery nor was allowed to receive any visitors). Father
Agustin said that she received him greatly overwhelmed and told him:
‘Father, Our Lady is very sad because nobody is interested in her prophecy
of 1917, though the righteous are walking through a narrow path, the
evil ones are walking through an ample road that is leading them straight
to their destruction! Believe me, Father, the punishment will come very
soon. ‘Many souls will be lost and many nations will disappear from the
earth.

But, in the middle of all these, if men reflect, pray and practice
sincerity, good deeds, kindness and respect, the world can be
saved……. . .. However, if men persist with evil ways….greed, hatred,
selfish acts, rivalry, and rif, the world will be lost forever!.
The time has come for all to pass on the message of our Blessed Lady to
their families, friends, and to the entire world.

Continue praying, make penitence and sacrifices. We are close to the last
minute of the last day and the catastrophes are near. Due to this, many
that were far from the Church will return to the open arms of the Church of Jesus
Christ.

The joining of the churches will result in one Holy Catholic and
Apostolic Church; …….. England , Russia , China , Jews, Buddhists,
Muslims, Hindus,Protestants, etc….. All will return believing and
worshipping God our Creator, in his beloved Son and in Blessed Mother
Virgin Mary.’

WHAT AWAITS US ???
Everywhere there will be ‘Peace Talks’, but punishment will come.
A MAN IN A VERY IMPORTANT POSITION WILL BE ASSASSINATED AND THIS WILL
PROVOKE THE WAR.
A POWERFUL ARMY WILL DOMINATE ALL THROUGH EUROPE AND THE NUCLEAR WAR WILL
COMMENCE.

This war will destroy everything; darkness will fall over us for 72 hours
(3 days) and the one third of humanity that survives this obscurity and sacrifice, will
commence to live a new era; they will be good people.

On a very cold night, 10 minutes before midnight, A GREAT QUAKE will
shake the earth for 8 hours. This will be the third signal that God Is,
who governs the earth.
The righteous and those who propagate the faith and the message of the
Lady of Fatima is :
‘ONE SHOULD NOT FEAR, DO NOT BE AFRAID’.

WHAT TO DO??? : Bow your heads, kneel down and ask God for
forgiveness. Because, only what is good and is not under the power of
evil will survive the catastrophe.
In order for you to prepare and remain alive and safe, I will give you
the following signs:
ANGUISH….. … AND IN A SHORT PERIOD THE EARTHQUAKE WILL COMMENCE…
THE EARTH WILL SHAKE…..

The shake will be so violent that will move the earth
23 degrees and then it will return it to its normal position.
Then, total and absolute darkness will cover the entire planet….
All the evil spirits will be mingling around and free, doing harm to all
those souls that did not want to listen to this message and those who did
not want to repent.

To the faithful souls, remember to light the blessed candles,
prepare a sacred altar with a crucifix in order to communicate with GOD
and implore for His infinite mercy….
All will be dark; and IN THE SKY A GREAT MYSTIC CROSS
will appear to remind us the price that his beloved Son had to pay for
our redemption.. …

In the house the only thing that can give light will be the
HOLY CANDLES… Once lit, nothing will put them off until the three days
of darkness are over. !! Also, you should have holy water that should be
sprinkled abundantly on windows and doors. The Lord will protect the
property of the chosen ones….
Kneel down before the powerful cross of my beloved Son, pray the Rosary
and after each Hail Mary you must pray the following:

‘Oh God forgive us our sins, preserve us from the fires of hell, take all
souls to heaven, especially those who are in more need of thy mercy.
Blessed Virgin Mary, protect us, we love you, save us and save the
world’.

Pray 5 Creeds and the Rosary which is the secret to my
immaculate Heart. All those who believe in my words go and take the
message to everyone,

DO NOT FEAR! FEAR NOTHING DURING THE LORD’S GREAT DAY.
Talk to all, now that there is time. Those who keep quiet will be
responsible for all those souls who will perish in ignorance.
All those who pray humbly the rosary will have the protection of heaven.
Those who are bound to die, I will help them die in peace, and they will
be holy when they enter the other world.

I wish all my children to attend mass every first Friday and every first
Saturday of each month; to confess and receive Holy Communion; and in
doing so, save the world from its TOTAL DESTRUCTION. ..!!

When the earth shakes no more, those who still do not believe in our Lord
will perish in a horrible way:-
The wind will bring gas and it will disperse it everywhere, then the sun
will rise.

Maybe you will survive this catastrophe.
Do not forget that God’s punishment is holy and
ONCE IT HAS STARTED YOU SHOULD NOT LOOK OUTSIDE, UNDER ANY CIRCUMSTANCE
!!!!
GOD DOES NOT WANT ANY OF HIS GOOD CHILDREN TO SEE WHEN HE PUNISHES THE
SINNERS….. ……… ….
All this encompasses with the writings of the Holy
scriptures.. ….
Read on the New Testament: Lucas 21
– 5:121, 12:19, 20:20,
29:33 Letters of St Paul 3 – 8 – 14 Isaiah 40, 1:5:9.
You must understand that God allows all this to happen. The Pope
and Bishops are now awaiting another message that speaks
about repentance and prayer. Please remember that God’s words are not a
threat, ………. but good news…..
Please reproduce these pages and send them to all you know so we all can
have the opportunity to repent and be saved.

We do not know if those receiving this message believe or not in GOD,….but just think that, if you are receiving this message it is for a good reason!!.. from God who created us and loves us so much!

Our Creator is giving us the chance to be saved, no matter what religion or creed we may be. If you don’t believe in this message, at least send it to others, it costs you nothing.
To all those receiving it, they can have the opportunity to judge and decide for themselves.
Remember, we can avoid a great deal of evil if we practice the
Commandments that Our Loving Father God gave us…. Just 10 simple ways, that if we all put into practice we can obtain God’s pardon.

 

 

Det här inlägget postades i Bibeln, Fatima, Fatimas 3:dje hemighet, Förlåtelse, Förnyelse, Framtid, Frihet, Garabandal, Gudsbevis, Hat, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Livet, Maria, Medjugoreje, Mirakler, Ny tid, Okategoriserade, Orättvisa, religion, VK I. Bokmärk permalänken.