AVSLÖJANDET OM INNEHÅLLET I DEN TREDJE HEMLIGHETEN FRÅN FATIMA 1917

Fatima 1917 sker i en tid med världskrig och ofred. Om ingen förändring skedde till att återvända till Gud skulle 1900-talet drabbas hårt. Om Fatima inte fullbordades i tid då skulle varningar besannas.

En irrlära skulle komma i Ryssland och till andra länder som skulle förfölja Kyrkan, döda människor och förstöra nationer. Detta blev kommunismen. Ett storkrig skulle komma. VK II kom 1939 med Hitler.

Vi lever nu i en synnerligen kritisk tid på jorden och för mänskligheten. Det rör nu den “Tredje Hemligheten”, som förblev fördold offentlig. Vi borde inse vad tiden berättar.

På årsdagen den 13 maj 2000 talade Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000 inför 600.000 människor (se “VISIONEN OM DEN TREDJE HEMLIGHETEN”, http://www.oikonomia.info/?p=43006

– “Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna.

Han varnar för Drakens svans. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet

Fatimas tredje hemlighet omfattar Kristi ankomst och återlösning av människor och hela Kyrkan som nu är så splittrad i en fallen värld. Vi står nu inför frälsningens mysterium. Alla kallas åter innan den onda tiden rinner ut. Allt ont tas bort. Endast en tillflykt till Herren finns för dem som ångrar, tror och ta emot Guds barmhärtighet. Maria visar här vägen. Den enda som kan förlåta är Jesus själv.

Nedanstående text gäller innehållet i Fatimas tredje hemlighet från 1917 som aldrig blev aldrig offentliggjord mer än själva visionen om “biskopen i vitt” Men det finns en text bevarad i ett arkiv genom  fr.Agustín Fuentes enligtintervjun med sr Lucia den 26 dec 1957.

Texterna i budskapet har senare bekräftats som äkta. De gäller en kommande framtid. Ännu råder en gudomlig Nåd som räddar.

Gud gav världen; den heliga Rosenkransen och hängivenhet till Marias Obefläckade hjärta. Innan Kristi återkomst och den onda tidens avslut skall vi alla får erfara oss själva i Guds ögon för väg till ånger och försoning. Detta enligt förutsägelsen och varningen i Garabandal 1961-1965. Mycket skulle förändras om den splittrade kyrkan enas som var det var i Fornkyrkan. Fatima fullborda Kyrkans enhet i  en kommande epok med Kristus.

Fr. Joaquín Alonso från El Salvador  fick i uppdrag 1966 att utföra en kritisk och fullständig redogörelse om utvecklingen runt Fatima och de attacker som gällt och den modernistiska skepsis som rått.

Resultat överlämnades till Monsignor João Venancio, biskopen i Fatima.

Under sexton år var han den officiella arkivarien i Fatima. Han skrev ett monumentalt verk om Fatimas budskap med titeln “Fatima med texter och kritiska studier”.

Verket består av 24 volymer innehållande 5 396 dokument.

När verket var klart 1975 förhindrade biskopen av Leiría-Fatima, Mons. Alberto Cosme do Amaral att offentliggöra dett. Sedan dess har två av de 24 volymerna i knappaste laget publicerats.
https://forocatolico.wordpress.com/2017/05/03/declaraciones-de-sor-lucia-al-r-p-agustin-fuentes-en-1957/

Fader Alonso hade studerat arkiven och kom att tala med syster Lucia som då offentlgt vittnade om att “deklarationerna från syster Lucia till Fr. Agustín Fuentes” 1957 var äkta och sanna.  Dessa texter ingår i böcker “Sanningen om Fatimas hemlighet, Fatima utan myter ”och fick imprimatur av Mons. Sánchez de Santa Cruz, Mexiko.

Här en engelsk översättning: http://www.divinemercyinc.com/FatimaSecret.htm

Den svenska versionen finns på: http://www.oikonomia.info/?p=43006

En historisk sammanfattning om Fatima finns på. http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Fatima.html

Det här inlägget postades i Fatima, Fatimas 3:dje hemighet, Framtid, Kristendom, Kyrkan. Bokmärk permalänken.